fbpx
Vietnamese Artists Abroad

Vietnamese Artists Abroad

0

06 Oct - 05 Nov 1 - Solo exhibition by Trần Trọng Vũ

0

26 – 29 May - This year’s line-up features 3 artists from Vietnam, namely Le Thuy, Nguyễn Văn Đủ, and Pham Huy Thong

0

01 Apr - 03 May - First solo exhibition of sculptor Vũ Bình Minh in Taiwan collected by Galerie Grand Siècle

0

Within more than 3 months, 15 artists with more than 100 technical assistants and artisans of more than 10 studios scattered around the city...

0

2021 - Participants include Hamja Ahsan, Jimmie Durham, Asia Art Archive, Black Quantum Futurism and The Nest Collective

0

>25 Nov - 04 Dec 2020 and 07 Jan - 07 Feb 2021 - A group exhibition by 12 artists from several countries

0

08 Jan - Nov - This exhibition features almost forty works covering a span of about three years by Thu Goodman ----- 08/01 - 11 - Triển lãm này có gần bốn mươi tác phẩm được thiết kế và hoàn thành trong khoảng ba năm của Thu Goodman

0

13 Mar - 28 June - Experience the creativity of digital data processing in the exhibition space ----- 13/03 - 28/06 - Khám phá Sự sáng tạo trong xử lý dữ liệu kĩ thuật số trong môi trường triển lãm nghệ thuật

0

7 Feb 2020 - 31 Jan 2021 - An exhibition of new acquisitions, loans and works from the collection in Germany ----- 07/02/2020 - 31/01/2021 - Những tác phẩm mới được thâu mua, cho mượn và tác phẩm thuộc bộ sưu tập tại Đức

0

Apr - May 2020 - Apply to be a curatorial from Vietnam for a position at a showroom in Sydney ----- 4-5/2020 - Ứng tuyển cho vị trí giảm tuyển từ Việt Nam cho một vị trí tại phòng trưng bày ở Sydney.

Social

35,010FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow