fbpx
Vietnamese Artists Abroad

Vietnamese Artists Abroad

0

Within more than 3 months, 15 artists with more than 100 technical assistants and artisans of more than 10 studios scattered around the city...

0

2021 - Participants include Hamja Ahsan, Jimmie Durham, Asia Art Archive, Black Quantum Futurism and The Nest Collective

0

>25 Nov - 04 Dec 2020 and 07 Jan - 07 Feb 2021 - A group exhibition by 12 artists from several countries

0

08 Jan - Nov - This exhibition features almost forty works covering a span of about three years by Thu Goodman ----- 08/01 - 11 - Triển lãm này có gần bốn mươi tác phẩm được thiết kế và hoàn thành trong khoảng ba năm của Thu Goodman

0

13 Mar - 28 June - Experience the creativity of digital data processing in the exhibition space ----- 13/03 - 28/06 - Khám phá Sự sáng tạo trong xử lý dữ liệu kĩ thuật số trong môi trường triển lãm nghệ thuật

0

7 Feb 2020 - 31 Jan 2021 - An exhibition of new acquisitions, loans and works from the collection in Germany ----- 07/02/2020 - 31/01/2021 - Những tác phẩm mới được thâu mua, cho mượn và tác phẩm thuộc bộ sưu tập tại Đức

0

Apr - May 2020 - Apply to be a curatorial from Vietnam for a position at a showroom in Sydney ----- 4-5/2020 - Ứng tuyển cho vị trí giảm tuyển từ Việt Nam cho một vị trí tại phòng trưng bày ở Sydney.

0

Le Quang Ha and Ngoc Nau will be taking part in the 6th edition of the Singapore Biennale international contemporary art exhibition ----- Lê Quang Hà và Ngọc Nâu sẽ tham dự phiên bản 6 của triển lãm nghệ thuật đương đại quốc tế Singapore Biennale

0

"The ink from my pen flows into a memory” by Paul Zetter was presented at the UN on 23 September in New York ----- Dòng mực bút tan chảy vào ký ức" của Paul Zetter đã ra mắt LHQ vào ngày 23/9 tại New York

0

04 - 26 May - A multimedia art exhibition by German and international artists, including Le Van Son from Vietnam ----- 04 - 26/05 - Triển lãm nghệ thuật đa phương tiện của nhóm nghệ sĩ Đức và quốc tế, trong đó có nghệ sĩ Lê Văn Sơn từ Việt Nam

Social

32,507FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos