Art

Art

0

23 - 26 May - A showcase of 16 oil paintings by artist Tran Cuong ----- 23 - 26/05 - Trưng bày 16 tác phẩm sơn dầu của họa sĩ Trần Cường

0

23 May - 23 Jun - A showcase of 47 artworks by 15 contemporary ottchil (lacquer) Korean artists ----- 23/05 - 23/06 - Triển lãm giới thiệu 47 tác phẩm của 15 nghệ sĩ sơn mài đương đại Hàn Quốc

0

18 May - A meet & greet with the foreign artists residing in Hanoi in an art exhange program developed by Undecided Productions and Hien Van Ceramics ----- 18/05 - Buổi giao lưu cùng các nghệ sĩ nước ngoài lưu trú tại Hà Nội thuộc chương trình trao đổi do Undecided Productions và Hiên Vân Ceramics tổ chức

0

18 May - A one-hour performance on the rooftop of Galerie Quynh ----- 18/05 - Trình diễn kéo dài 1 giờ trên tầng thượng Galerie Quỳnh

0

13 - 23 May - Artist talk and studio visit with Nguyen Linh Phuong Thao (THAORS) ----- 13 - 23/05 - Trò chuyện và tìm hiểu nghệ thuật thử nghiệm của Nguyễn Linh Phương Thảo (THAORS)

0

14 - 24 May - A showcase of 150 art pieces by students at the Olympia Schools ----- 14 - 24/05 - Trưng bày hơn 150 tác phẩm sáng tạo của học sinh trường PTLC Olympia

0

18 May - A talk with visual artist Nguyen Huy An, part of the project "Future of Traditions" ----- 18/05 - Buổi trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Huy An thuộc dự án "Tương lai của truyền thống"

0

16 May - A project that embodies the five flavors of the gastronomy world: Bitter, Sweet, Acid, Spicy and Salty ----- 16/05 - Dự án nghệ thuật nhằm tái hiện năm hương vị được sử dụng trong thế giới ẩm thực: đắng (Amer), ngọt (Sucré), chua (Acide), cay (Epicé) và mặn (Salé)

0

10 May - 21 Jul - A personal project by Võ Thuỷ Tiên exploring the ideas of marriage, motherhood, domesticity, love and relationships ----- 10/05 - 21/07 - Triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Võ Thủy Tiên khám phá những ý niệm về hôn nhân, thiên chức làm mẹ, chuyện gia đình, tình yêu và các mối quan hệ

0

10 May - 21 Jul - A showcase of two major pictorial installations by artist Oanh Phi Phi ----- 10/05 - 21/07 - Trưng bày hai tác phẩm sắp đặt cỡ đại của nghệ sĩ Oanh Phi Phi

Social

27,769FansLike
16,339FollowersFollow