Art

Art

0

18 Nov and 02 Dec - Guided tours around the exhibition "Visible - Invisible" - the result of the project 'Month of Art Practice' at Heritage Space ----- 18/11 và 02/12 - Tour tham quan triển lãm "Hữu hình - Vô hình" - kết quả của dự án 'Tháng thực hành nghệ thuật' tại Heritage Space

0

14 - 20 Nov - A showcase of 70 oil paintings, acrylic paintings and watercolors by 14 Realist artists ----- 14 - 20/11 - Triển lãm 70 tác phẩm sơn dầu, mầu nước, acrylic của 14 họa sĩ nhóm Hiện thực

0

09 - 23 Nov - A showcase of 24 artworks, mostly of mixed media, by Vietnamese artist Nguyen The Hung ----- 09 - 23/11 - Triển lãm 24 tác phẩm sử dụng chất liệu tổng hợp (mixed media) của nghệ sĩ Nguyễn Thế Hùng

0

10 Nov - 09 Dec - A showcase of artworks by 14 Vietnamese and international artists after completing the project 'Month of Art Practice' (MAP 2018) ----- 10/11 - 09/12 - Triển lãm của 14 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế sau khi hoàn thành dự án 'Tháng thực hành nghệ thuật' (MAP 2018)

0

Art critic Pham Long writes about the exhibition "Dancing colours of nature" by Hoang Dinh and Sommak Chaituch in Hanoi ----- Bài viết của nhà phê bình Phạm Long về triển lãm "Vũ điệu sắc màu" của Hoàng Định và Sommak Chaituch tại Hà Nội

0

31 Oct - 17 Nov - A showcase of 29 lacquer paintings by artist Nguyen Quoc Huy ----- 31/10 - 17/11 - Triển lãm 29 tác phẩm tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Quốc Huy

0

01 - 11 Nov - Solo exhibition by painter Nguyen Ngoc Dan ----- 01 - 11/11 - Triển lãm cá nhân của họa sĩ Nguyễn Ngọc Đan

0

02 - 21 Nov - Solo exhibition of Vietnamese artist Pham Huy Thong ----- 02 - 21/11 - Triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Phạm Huy Thông

0

28 Oct - 06 Nov - A showcase of 14 large oil paintings by Hoang Dinh and Somsak Chaituch ----- 28/10 - 06/11 - Trưng bày 14 tác phẩm sơn dầu khổ lớn của Hoàng Định và Somsak Chaituch

0

25 Oct - 08 Nov - A showcase of work from new artists and accomplished names in the fine art industry ----- 25/10 - 08/11 - Triển lãm các tác phẩm của các hoạ sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư trong ngành mỹ thuật Việt

Social

26,193FansLike
16,134FollowersFollow