Art

Art

0

26 Jul - 09 Aug - A showcase of lacquer artworks by 7 young artists studying at the Vietnam University of Fine Art ----- 26/07 - 09/08 - Trưng bày các bài học sáng tác chuyên ngành của 7 nghệ sĩ trẻ đang theo học tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

0

24 Jul - 11 Aug - A showcase of lacquer paintings by Bui Quang Thang and Nguyen Vinh Thinh ----- 24/07 - 11/08 - Trưng bày các tác phẩm sơn mai của hai họa sĩ Bùi Quang Thắng và Nguyễn Vĩnh Thịnh

0

19 - 28 Jul - A showcase of paintings by musician Nguyen Duc Toan to celebrate his 90th birthday ----- 19 - 28/07 - Trưng bày các tác phẩm hội họa của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông

0

19 Jul - A presentation of work-in-progress practices of 10 young artists who participate in the “Future of Tradition" project ----- 19/07 - Khai mạc không gian trưng bày những thực hành nghệ thuật của 10 nghệ sĩ trẻ tham gia dự án “Tương lai của Truyền thống"

0

07 - 16 Jul - A showcase of an artwork with multiple parts, created by 11 young painters with different materials ----- 07/ 16/07 - Triển lãm một tác phẩm lớn gồm nhiều phần, được thực hiện bởi 11 một hoạ sỹ trẻ với các chất liệu khác nhau

0

20 - 29 Jul - A multi-platform exhibition about the fading local architectural heritage of Hue City and the surrounding villages ----- 20 - 29/07 - Triển lãm đa phương tiện về những di sản kiến trúc đang dần mai một ở thành phố Huế và vùng phụ cận

0

29 Jun - 15 Oct - An art exhibition by 9 Vietnamese artists celebrating the five-year journey of Art in the Forest ----- 29/06 - 15/10 - Triển lãm của 9 nghệ sĩ Việt đánh dấu chặng đường 5 năm của Art in the Forest

0

27 Jun - 17 Jul - A group exhibition by 7 Vietnamese artists demonstrating different aesthetic senses of clouds ----- 27/06 - 17/07 - Triển lãm nhóm của 7 họa sĩ Việt thể hiện những cảm quan thẩm mỹ khác nhau về mây

0

22 Jun - 31 Jul - A showcase of 15 artworks by 8 Vietnamese artists about the beauty and historical values of Vietnam's lacquer art ----- 22/06 - 31/07 - Trưng bày 15 tác phẩm của 8 nghệ sĩ Việt về vẻ đẹp và giá trị lịch sử của nghệ thuật sơn mài Việt Nam

0

15 Jul - 31 Aug - An exhibition aiming to bring about a new perspective on production and consumption methods ----- 15/07 - 31/08 - Triển lãm nhằm mục đích mang lại một cách nhìn mới về các phương thức sản xuất và tiêu dùng

Social

28,244FansLike
16,386FollowersFollow