Art

Art

0

29 Sep - 01 Oct - A series of experimental multidisciplinary live art shows exploring individual perception and collective experience ----- 29/09 - 01/10 - Chuỗi chương trình nghệ thuật thử nghiệm đa ngành hướng tới khám phá nhận thức cá nhân và trải nghiệm đa dạng

0

08 Sep - 02 Oct - A series of silk paintings which reflects the artist's experience of loss, life & death ----- 08/09 - 02/10 - Triển lãm tranh lụa thể hiện những trải nghiệm của nghệ sỹ về sự mất mát, sự sống & cái chết

0

08 - 23 Sep - (Wed - Sun) An investigation into how Vietnam's nationhood is shaped through tales, colonialism, war & the global market economy ----- 08 - 23/09 - (T4 - CN) Triển lãm tìm hiểu sự hình thành ý niệm quốc gia qua các câu chuyện kể, chủ nghĩa thuộc địa, chiến tranh & nền kinh tế thị trường toàn cầu

0

05 - 09 Sep - Painting exhibition by artists Le Minh Duc and Vu Tuan Dung ----- 05 - 09/09 - Triển lãm tranh của hai họa sỹ Lê Minh Đức và Vũ Tuấn Dũng

0

02 - 08 Sep - Exhibition of 20 abstract paintings about the life near rivers by artist Nguyen Manh Hung ----- 02 - 08/09 - Triển lãm giới thiệu 20 bức tranh trừu tượng đề tài phố ven sông của họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

0

31 Aug - 25 Sep - HCMC - Self-trained artist Tuýp Trần explores human personas through religious, political & scientific narratives ----- 31/08 - 25/09 - TP HCM - Nghệ sỹ Tuýp Trần khám phá nhân dạng con người qua các trần thuật khoa học, chính trị & tôn giáo

0

21 Sep - 04 Nov - Three artists from France, Belgium and Vietnam explore the theme of the changes in Vietnam's urban space ----- 21/09 - 04/11 - Ba nghệ sỹ Pháp, Bỉ, Việt khai thác chủ đề biến đổi hình thái không gian đô thị của Việt Nam

0

29 Aug - Art talk about the artistic style of the late painter Luu Cong Nhan & stories from his life as an artist ----- 29/08 - Tọa đàm về phong cách hội họa của cố hoạ sĩ Lưu Công Nhân cùng những câu chuyện về đời sống nghệ thuật của ông

0

25 - 31 Aug - Featuring new artworks by two artists Vuong Van Thao and Nguyen Xuan Anh ----- 25 - 31/08 - Triển lãm các tác phẩm mới của hai nghệ sỹ Vương Văn Thạo và Nguyễn Xuân Anh

0

26 Aug - 03 Sep - Exhibition of portraits of Vietnamese women in the past and present ----- 26/08 - 03/09 - Triển lãm trưng bày các tác phẩm chân dung phụ nữ Việt Nam trong quá khứ và hiện tại

Social

23,133FansLike
13,466FollowersFollow