Art

Art

0

04 Nov - HCMC - A series of panel discussions which engages the landscape of experimental contemporary art practice in Vietnam since 1975 ----- 04/11 - TP HCM - Chuỗi toạ đàm nhìn lại quang cảnh nghệ thuật thử nghiệm tại Việt Nam từ sau 1975 tới nay

0

01 - 30 Nov - Exhibition of latest paintings by painter Doan Xuan Tang which feature landscapes and people of mountainous areas ----- 01 - 30/11 - Triển lãm những tác phẩm mới nhất của họa sĩ Đoàn Xuân Tặng về con người và cảnh sắc vùng núi

0

01 - 09 Nov - A look back at the achievements of the art project Hope Box during its 25 years in Vietnam ----- 01 - 09/11 - Sự kiện nhìn lại những thành tựu của dự án nghệ thuật Hope Box trong 25 năm tại Việt Nam

0

28 Oct - 28 Nov - Outdoor painting & sculpture exhibition by 17 Vietnamese & international artists at Flamingo Dai Lai ----- 28/10 - 28/11 - Triển lãm hội họa & điêu khắc ngoài trời của 17 nghệ sỹ tên tuổi của Việt Nam & quốc tế tại Flamingo Đại Lải

0

28 Oct - 04 Nov - Open studio event by artist Truong Que Chi & discussion with filmmaker Do Van Hoang ----- 28/10 - 04/11 - Sự kiện mở xưởng của nghệ sĩ Trương Quế Chi & buổi thảo luận cùng nhà làm phim Đỗ Văn Hoàng

0

29 Oct - 30 Nov - Exhibition by the 15 artists that participate in the Month of Arts Practice at Heritage Space ----- 29/10 - 30/11 - Triển lãm các tác phẩm của 15 nghệ sỹ tham gia Tháng thực hành nghệ thuật 2017 tại Heritage Space

0

25 Oct - Discussion with artist Phi Phi Oanh on Vietnamese lacquer painting within the framework of "Month of Arts Practice" by Heritage Space ----- 25/10 - Trò chuyện cùng nghệ sỹ Phi Phi Oanh về nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam trong khuôn khổ "Tháng thực hành nghệ thuật" của Heritage Space

0

22 Oct - Discussion with four French and Vietnamese artists about their art practices within the project "Month of Arts Practice" by Heritage Space ----- 22/10 - Thảo luận cùng bốn nghệ sỹ Pháp và Việt Nam trong khuôn khổ "Tháng thực hành nghệ thuật" của Heritage Space

0

20 Oct - Discussion with artist Uu Dam Tran Nguyen within the project "Month of Arts Practice" organized by Heritage Space ----- 20/10 - Buổi trò chuyện cùng nghệ sỹ Ưu Đàm Trần Nguyễn trong khuôn khổ dự án "Tháng thực hành nghệ thuật 2017" của Heritage Space

0

19 Oct - HCMC - An introduction to conceptual art by German artist Daniel Rode ----- 19/10 - TP HCM - Buổi trò chuyện về nghệ thuật ý niệm cùng nghệ sỹ người Đức Daniel Rode

Social

23,772FansLike
13,837FollowersFollow