Art

Art

0

03 - 13 Jan - A silk painting exhibition by Vu Dinh Tuan ----- 03 - 13/01 - Triển lãm tranh lụa của nghệ sĩ Vũ Đình Tuấn

0

27 Dec 2018 - 04 Jan 2019 - An exhibition celebrating 40 years of the Faculty of Art Theory, History and Criticism at the Vietnam University of Fine Arts ----- 27/12/2018 - 04/01/2019 - Triển lãm kỉ niệm 40 năm khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình nghệ thuật trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

0

25 - 31 Dec - A showcase of 70 paintings and sketches by the late Vietnamese painter Nguyen Sy Ngoc ----- 25 - 31/12 - Trưng bày 70 tác phẩm tranh và kí họa của cố họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc

0

09 Jan - 12 Feb - A solo exhibition by Jacob Reymond ----- 09/01 - 12/02 - Triển lãm cá nhân của Jacob Reymond

0

27 Dec 2018 - 30 Jun 2019 - Showcase of an installation work using pebbles by artist Yen Nang ----- 27/12/2018 - 30/06/2019 - Triển lãm tác phẩm sắp đặt sử dụng đá cuội của nghệ sĩ Yên Năng

0

22 Dec 2018 - 01 Jan 2019 - An exhibition by Vietnamese artist Le Van Son in Germany ----- 22/12/2018 - 01/01/2019 - Triển lãm của nghệ sĩ Lê Văn Sơn tại Đức

0

27 Dec 2018 - 30 Jan 2019 - A showcase of 93 artworks by 80 artists from all over Vietnam ----- 27/12/2018 - 30/01/2019 - Triển lãm qui tụ 93 tác phẩm của 80 nghệ sỹ từ khắp mọi miền đất nước

0

15 - 28 Dec - An exhibition on the correlation between addresses and the possitions of art practitioners and of the artworks themselves ----- 15 - 28/12 - Triển lãm thể hiện sự tương quan giữa các manh mối địa điểm với vị trí của người thực hành nghệ thuật và các tác phẩm nghệ thuật

0

18 - 22 Dec - A group exhibition by 6 Vietnamese artists Luu Vu Long, Dinh Quang Hai, Le Chi Hieu, Vu Trung, Nguyen Thuy Duong, and Mai Dai Luu ----- 18 - 22/12 - Triển lãm nhóm của 6 hoạ sĩ Lưu Vũ Long, Đinh Quang Hải, Lê Chí Hiếu, Vũ Đức Trung, Nguyễn Thuỳ Dương và Mai Đại Lưu

0

15 Dec 2018 - 15 Jan 2019 - A showcase of oil portrait paintings by French artist Léopold Franckowiak ----- 15/12/2018 - 15/01/2019 - Trưng bày các tác phẩm chân dung vẽ bằng sơn dầu của nghệ sĩ người Pháp Léopold Franckowiak

Social

26,538FansLike
16,192FollowersFollow