Art

Art

0

A review of the ongoing exhibition “The Foliage 3” in Hanoi ----- Bài cảm nhận về triển lãm “Tỏa 3" đang diễn ra tại Hà Nội

0

02 Jan - 09 Feb 2020 - An opportunities to access, exchange and understand more about abstract arts at VICAS Art ----- 2/1 - 9/2/2020 - Cơ hội tiếp cận, giao lưu, học hỏi và hiểu sâu hơn về thể loại nghệ thuật trừu tượng tại VICAS Art

0

25 Dec 2019 - 16 Feb 2020 - Spring 2020 Collection by 13 painters and sculptors ----- 25/12/2019 - 16/02/2020 - Bộ sưu tập Mùa Xuân 2020 của 13 tác giả và điêu khắc

0

30 Dec 2019 - 05 Jan 2020 - Silk paintings by Nguyễn Thu Hương at Vietnam Fine Arts Museum ----- 30/12/2019 - 05/01/2020 - Triển lãm tranh lụa của Nguyễn Thu Hương tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

0

19 - 29 Dec - An annual exhibition by a group of artists from Hanoi and HCMC ----- 19 - 29/12 - Triển lãm tranh định kỳ hàng năm của nhóm các hoạ sỹ Hà Nội - Sài Gòn

0

20 Dec 2019 - 23 Feb 2020 - The third edition of "The Foliage" art exhibition introducing 50 artworks of different materials: painting, photography, sculpture, installation, and conceptual art ----- 20/12/2019 - 23/02/2020 - Phiên bản thứ 3 của triển lãm "Tỏa" giới thiệu hơn 50 tác phẩm thuộc nhiều ngôn ngữ nghệ thuật: hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, video, sắp đặt và ý niệm

0

20 Dec 2019 - 20 Feb 2020 - A showcase of 20 medium and large paintings on canvas by Nguyen Tan Cuong ----- 20/12/2019 - 20/02/2020 - Triển lãm 20 tác phẩm tranh kích thước vừa và lớn trên toan của nghệ sĩ Nguyễn Tấn Cường

0

12 - 29 Dec - An exhibition by La Ba Quan and Nguyen Thanh in Hanoi ----- 12 - 29/12 - Triển lãm của Lã Bá Quân và Nguyễn Thành tại Hà Nội

0

10 Jan - 29 Feb - An exhibition by Le Giang about Vietnam's French colonial period ----- 10/01 - 29/02 - Triển lãm của Lê Giang về Việt Nam thời kỳ thuộc địa

0

03 - 14 Dec - A showcase of monotone paintings created by 12 Vietnamese and South Korean artists ----- 03 - 14/12 - Triển lãm tranh đơn sắc do 12 họa sỹ Việt - Hàn sáng tác

Social

29,505FansLike
16,529FollowersFollow