Art

Art

0

16 - 22 Mar - A showcase of some 80 artworks by non-professional painters with different perspectives on imperfections ----- 16 - 22/03 - Trưng bày hơn 80 tác phẩm của các tác giả không chuyên, thể hiện những góc nhìn khác nhau về sự không hoàn hảo

0

14 - 31 Mar - A showcase of abstract and expressionist paintings by six artists from Hai Duong Province ----- 14 - 31/03 - Trưng bày các tác phẩm vẽ theo trường phái trừu tượng và ấn tượng của sáu họa sĩ từ Hải Dương

0

15 Mar - 15 Apr - A showcase of two models of "transporter" created by artist Nguyen The Son during an artist residency program at the Worcester Art Museum (US) ----- 15/03 - 15/04 - Trưng bày hai mô hình "người chở" do nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn sáng tác khi tham gia chương trình lưu trú tại Bảo tàng nghệ thuật Worcester (Mỹ)

0

11 - 18 Mar - A solo exhibition of 50 lacquer paintings by artist Nguyen Xuan Luc ----- 11 - 18/03 - Triển lãm cá nhân trưng bày 50 tác phẩm sơn mài của hoạ sỹ Nguyễn Xuân Lục

0

08 Mar - 09 Apr - A showcase of some 35 paintings by Vincent van Gogh in digital form ----- 08/03 - 09/04 - Trưng bày hơn 35 tác phẩm của Vincent van Gogh dưới dạng hình ảnh kỹ thuật số

0

05 - 09 Mar - The first solo exhibition by painter Nguyen Manh Quynh ----- 05 - 09/03 - Trển lãm cá nhân đầu tiên của hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh

0

09 Mar - 06 Apr - A site-specific and video installation by Xuan Ha set in the fictional year 2080 ----- 09/03 - 06/04 - Sắp đặt video và site-specific của Xuân Hạ lấy bối cảnh ở năm hư cấu 2080

0

22 Feb - 21 Apr - An exhibition featuring 15 Vietnamese and international artists, curated by The Factory and Inlen Photo Gallery ----- 22/02 - 21/04 - Triển lãm của 15 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế do The Factory và Inlen Photo Gallery đồng giám tuyển

0

25 Feb - 13 Mar - A group exhibition by 11 artists from Vietnam and Japan ----- 25/02 - 13/03 - Triển lãm nhóm của 11 nghệ sĩ Việt Nam, Nhật Bản

0

22 Feb - 03 Mar - A showcase of zodiac animal paintings the by two artists Vu Dinh Tuan and Nguyen The Hung ----- 22/02 - 03/03 - Trưng bày bộ tác phẩm 12 con giáp của hai họa sỹ Vũ Đình Tuấn và Nguyễn Thế Hùng

Social

26,804FansLike
16,325FollowersFollow