Art

Art

0

15 - 17 Nov - A solo exhibition of 25 woodblock prints and graphic paintings of 12 sets of the Vietnamese ao dai ----- 15 - 17/11 - Triển lãm cá nhân nghệ sỹ Vi Việt Nga với 25 tác phẩm tranh khắc gỗ và tranh đồ họa 12 tác phẩm áo dài

0

08 - 25 Nov - An exhibition by Doan Van Toi, Ha Thuy Hang, Chau Le Hoang Giang after a year of taking part in VCCA's Young Artists Incubation Program ----- 08 - 25/11 - Triển lãm của các nghệ sĩ Đoàn Văn Tới, Hà Thúy Hằng và Châu Lê Hoàng Gia sau một năm tham gia Chương trình Ươm mầm nghệ sĩ trẻ tài năng của VCCA

0

04 - 17 Nov - The exhibition presents the research of two lecturers at RMIT University Vietnam on typography and the urban environments in Vietnam ----- 04 - 17/11 - Triển lãm giới thiệu các nghiên cứu của hai giảng viên Đại học RMIT về nghệ thuật chữ (typography) và môi trường đô thị tại Việt Nam

0

01 - 17 Nov - A showcase of RMIT University Vietnam's contemporary art collection ----- 01 - 17/11 - Trưng bày bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật đương đại của Đại học RMIT Việt Nam

0

08 Nov 2019 - 19 Jan 2020 - A group exhibition by Phan Anh, Tran Minh Duc, Ngoc Nau and a solo exhibition by Dang Thuy Anh ----- 08/11/2019 - 19/01/2020 - Triển lãm nhóm của Phan Anh, Trần Minh Đức, Ngọc Nâu và triển lãm cá nhân của Đặng Thuỳ Anh

0

29 Oct 2019 - 16 Jan 2020 - An exhibition marking seven years of development and transformation of seven artists from CUC gallery ----- 29/10/2019 - 16/01/2020 - Triển lãm đánh dấu chặng đường 7 năm phát triển và đổi mình của 7 họa sĩ CUC Gallery

0

26 Oct 2019 - 20 Oct 2020 - An outdoor exhibition of 68 artworks by 10 painters and 7 sculpturers from Vietnam and other countries ----- 26/10/2019 - 20/10/2020 - Trưng bày ngoài trời 68 tác phẩm nghệ thuật của 10 họa sĩ và 7 nhà điêu khắc trong nước và thế giới

0

27 Oct - 21 Nov - A solo exhibition by Le Phi Long based on old archival photos and drawings of wildlife hunting activities in Da Lat during the colonial period ----- 27/10 - 21/11 - Triển lãm cá nhân của Lê Phi Long dựa trên ảnh và tư liệu cũ về các hoạt động săn bắn tại Đà Lạt thời thuộc địa

0

17 - 24 Oct - A solo exhibition by painter Nguyen Khac Chinh ----- 17 - 24/10 - Triển lãm cá nhân của họa sĩ Nguyễn Khắc Chinh

0

08 Oct - 18 Dec - The annual art project by Heritage Space returns with the theme "Beyond destruction" ----- 08/10 - 18/12 - Dự án nghệ thuật hàng năm của Heritage Space trở lại với chủ đề "Bên kia sự hủy diệt"

Social

29,255FansLike
16,508FollowersFollow