Art

Art

0

21 Mar - Art talk with young artists about self-portraiture in the global age ----- 21/03 - Buổi trò chuyện cùng các nghệ sỹ trẻ về chủ đề 'tự họa' trong thời đại toàn cầu hoá

0

22 Mar - 24 April - HN & HCMC - The sixth and seventh edition of the affordable art fair "Art for You" ----- 22/3 - 24/04 - HN & TP HCM - Phiên bản lần 6 và 7 của chương trình nghệ thuật giá hợp lý "Art for You"

0

18 - 31 Mar - Traveling exhibition by 13 artists, focusing on 'landscape' as an imaginary narrative and politics behind actual terrain ----- 18 - 31/03 - Triển lãm du kí của 13 nghệ sỹ, tập trung vào 'cảnh quan' dưới hình thức tự sự tưởng tượng và chính trị đằng sau địa lý thực sự

0

12 Mar - 12 Apr - Exhibit ten circular paintings displayed in “Fairy” by artist Do Hiep ----- 12/03 - 12/04 - Triển lãm 10 bức tranh với chủ đề "tiên" của họa sỹ Đỗ Hiệp

0

12 - 19 Mar - Group exhibition of paintings on papers by 3 painters Do Duc, Hoang Dinh and Bui Viet Dung ----- 12 - 19/03 - Triển lãm tranh trên giấy của nhóm 3 nghệ sỹ Đỗ Đức, Hoàng Đinh và Bùi Việt Dũng

0

07 - 16 Mar - Exhibition of 3 sculptures and 30 paintings on Dó paper by 5 Hanoian artists ---- 07 - 16/03 - Triển lãm giới thiệu 3 sáng tác điêu khắc và 30 bức tranh trên chất liệu giấy Dó của 5 nghệ sỹ Hà Nội

0

18 Mar - 02 Apr - HCMC - Exhibition of 120 multi-material artworks by 8 artists from artist group GẶP (MEET) ----- 18/03 - 02/04 - TP HCM - Triển lãm trưng bày hơn 120 tác phẩm đa chất liệu của 8 tác giả thuộc nhóm nghệ sỹ GẶP

0

08 - 10 Mar - A 3-day exhibition featuring artworks by 66 artists (54 Thai & 12 Vietnamese) ----- 08 - 10/03 - Triển lãm 3 ngày giới thiệu tác phẩm của 66 họa sỹ (54 họa sỹ Thái & 12 họa sỹ Việt)

0

08 - 15 Mar - The first painting exhibition about the Đạo Mẫu mother goddess worship in Vietnam since it was recognized as an Intangible Cultural Heritage of Humanity in December 2016 ----- 08 - 15/03 - Triển lãm hội họa đầu tiên về Đạo Mẫu sau khi tín ngưỡng này được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào tháng 12/2016

0

09 - 25 Mar - Photo exhibition by artist Tran Quoc Dung, who tries to fight off the iPad addiction with old photos ----- 09 - 25/03 - Triển lãm ảnh của nghệ sỹ Trần Quốc Dũng tìm cách chống lại chứng nghiền iPad với những tấm ảnh cũ

Social

20,757FansLike
12,501FollowersFollow