Art

Art

0

02 - 21 Nov - Solo exhibition of Vietnamese artist Pham Huy Thong ----- 02 - 21/11 - Triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Phạm Huy Thông

0

28 Oct - 06 Nov - A showcase of 14 large oil paintings by Hoang Dinh and Somsak Chaituch ----- 28/10 - 06/11 - Trưng bày 14 tác phẩm sơn dầu khổ lớn của Hoàng Định và Somsak Chaituch

0

25 Oct - 08 Nov - A showcase of work from new artists and accomplished names in the fine art industry ----- 25/10 - 08/11 - Triển lãm các tác phẩm của các hoạ sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư trong ngành mỹ thuật Việt

0

20 Oct - 05 Nov - A solo show by one of the most talented young artists of Hanoi ----- 20/10 - 05/11 - Triển lãm cá nhân của một trong những nghệ sĩ tài năng của thế hệ 8x tại Hà Nội

0

26 Oct - 17 Nov - A showcase of some 200 silk paintings and small sculptures made by prominent artists from all over the country ----- 26/10 - 17/11 - Triển lãm giới thiệu hơn 200 tác phẩm tranh lụa và điêu khắc kích thước nhỏ của các nghệ sĩ tiêu biểu trên cả nước

0

20 Oct - 25 Nov - Solo exhibition by artist Nguyen Thi My ----- 20/10 - 25/11 - Triển lãm cá nhân của họa sỹ Nguyễn Thị Mỵ

0

21 Oct - A discussion with artists Le Phi Long, Din (Hanoi) and Haruka Saito (Japan), part of the Month of Art Practice 2018 program ----- 21/10 - Buổi trò chuyện cùng các nghệ sĩ Lê Phi Long, Din (Hà Nội) và Haruka Saito (Nhật Bản) trong khuôn khổ chương trình Tháng thực hành nghệ thuật 2018

0

14 Oct - A tour around Bui Quoc Khanh's first solo exhibition, guided by the artist himself ----- 14/10 - Buổi tham quan triển lãm "Một vòng đi" do họa sỹ trẻ Bùi Quốc Khánh dẫn dắt và giới thiệu

0

13 Oct - A discussion with artists Dang Thuy Anh (Vietnam), Ryusuke Ito (Japan), and Liem-Tong (Switzerland) ----- 13/10 - Buổi thảo luận cùng các nghệ sĩ Đặng Thùy Anh (Việt Nam), Ryusuke Ito (Nhật), và Liem-Tong (Thụy Sỹ)

0

11 Oct - 04 Nov - A showcase of 50 big-sized paintings on environmental issues by artist Nguyen Thanh ----- 11/10 - 04/11 - Triển lãm 50 bức tranh khổ lớn chủ đề môi trường của hoạ sĩ Nguyễn Thành

Social

26,196FansLike
16,134FollowersFollow