Art

Art

0

29 Oct - 30 Nov - Exhibition of artworks by 14 participating artists of the Month of Arts Practice at Heritage Space ----- 29/10 - 30/11 - Triển lãm các tác phẩm của 14 nghệ sỹ tham gia Tháng thực hành nghệ thuật 2017 tại Heritage Space

0

18 - 22 Sep - Solo exhibition by painter Luu Vu Long inspired by children's ways of thinking ----- 18 - 22/09 - Triển lãm cá nhân của họa sỹ Lưu Vũ Long lấy cảm hứng từ cách tư duy của trẻ em

0

15 - 17 Sep - Exhibition of 70 artworks celebrates the beauty of women and supports gender equality ----- 15 - 17/09 - Triển lãm 70 tác phẩm nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ & góp phần đấu tranh cho bình đằng giới

2

16 Sep - Discussion of nudity in Vietnam's modern art with painter-curator Le Thiet Cuong ----- 16/09 - Thảo luận về đề tài khỏa thân trong mỹ thuật hiện đại Việt Nam cùng họa sĩ - giám tuyển Lê Thiết Cương

0

18 Sep - 09 Oct - Visual exhibition (painting, photo, video) reflects upon the dance piece "The Burrow" by Laurent Goldring & Isabelle Schad ----- 18/09 - 09/10 - Triển lãm thị giác (tranh, ảnh, video) lấy cảm hứng từ vở múa "Hang ổ" (The Burrow) của Laurent Goldring & Isabelle Schad

0

16 - 30 Sep - Exhibition by Indian artist Ruchika Wason Singh on migration and accommodation ----- 16 - 30/09 - Triển lãm của nghệ sỹ Ấn Độ Ruchika Wason Singh về vấn đề nơi ở - di cư

0

11 - 21 Sep - Group exhibition by the five artists Hoang Hai Anh, Tran Cong Dung, Hoang Duc Dung, Trinh Vu Hieu and Le Anh Quan ----- 11 - 21/09 - Triển lãm nhóm của năm nghệ sĩ Hoàng Hải Anh, Trần Công Dũng, Hoàng Đức Dũng, Trịnh Vũ Hiếu và Lê Anh Quân

0

11 - 15 Sep - Group exbihition by the four artists Ta Van Quan, Doan Van Duc, Le Duc Tung, Khong Do Duy ----- 11 - 15/09 - Triển lâm nhóm của bốn nghệ sỹ Tạ Văn Quân, Đoàn Văn Đức, Lê Đức Tùng, Khổng Đỗ Duy

0

28 Aug - 31 Oct - Art & music program with painter Mai Dai Luu and the HUB band ----- 28/08 - 31/10 - Chương trình âm nhạc và hội họa với sự tham gia của họa sĩ Mai Đại Lưu và ban nhạc HUB

0

06 - 13 Sep - Solo exhibition by the young artist Pham Ha Duy Khanh depicting the capital city's streets and landmarks ------ 06 - 13/09 - Triển lãm cá nhân của nghệ sỹ trẻ Phạm Hà Duy Khánh miêu tả những con phố và danh lam thắng cảnh thủ đô

Social

23,553FansLike
13,648FollowersFollow