Art

Art

0

07 - 20 Oct - A wall installation of woodcuts and papercuts by artist Franca Bartholomäi inspired by Vietnamese national epic "The story of Kiều" ----- 07 - 20/10 - Chuỗi sắp đặt trên tường gồm các tác phẩm cắt kéo và khắc gỗ của nữ nghệ sỹ Franca Bartholomäi, lấy cảm hứng từ Truyện Kiều

0

03 Oct - 02 Nov - An exhibition of new work by Ha Manh Thang, one of Vietnam’s most accomplished painters ----- 03/10 - 02/11 - Trưng bày những tác phẩm mới của Hà Mạnh Thắng, một trong những họa sĩ danh tiếng tại Việt Nam

0

01 - 15 Oct - A group exhibition by six Vietnamese artists on the topic of women ----- 01 - 15/10 - Triển lãm nhóm của sáu nghệ sĩ Việt Nam về chủ đề phụ nữ

0

27 Sep - 18 Oct - A solo exhibition by Nguyen Le Phuong Linh ----- 27/09 - 18/10 - Triển lãm cá nhân của Nguyễn Lê Phương Linh

0

27 Sep - 04 Oct - A showcase of 13 large paintings and a set of 13 small sculptures by painter Do Hiep ----- 27/09 - 04/10 - Triển lãm giới thiệu 13 tranh khổ lớn và bộ 13 tượng nhỏ của họa sĩ Đỗ Hiệp

0

19 Sep - 31 Oct - A showcase of 65 oil and lacquer paintings by the father-and-son painters Luc Quoc Nhuong and Luc Quoc Sy ----- 19/09 - 31/10 - Triển lãm 65 tác phẩm sơn dầu và sơn mài của 2 cha con hoạ sĩ Lục Quốc Nhượng và Lục Quốc Sỹ

0

14 - 30 Sep - A showcase of lacquer paintings and sketches of buildings in Hanoi by Eriko Hamada ----- 14 - 30/09 - Trưng bày các tác phẩm tranh sơn mài và kí họa các tòa nhà ở Hà Nội của Eriko Hamada

0

15 - 22 Sep - A depiction of the journey of how Vietnamese artists discover drag culture ----- 15 - 22/09 - Triển lãm tái hiện quá trình khám phá văn hoá drag của các nghệ sĩ tại Việt Nam

0

14 Sep - 19 Oct - A solo exhibition by Nguyen Ngoc Liem ----- 14/09 - 19/10 - Triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Liêm

0

10 Sep - 16 Oct - Solo exhibitions by Bui Quoc Khanh and Doan Xuan Tung ----- 10/09 - 16/10 - Triển lãm cá nhân của hai nghệ sĩ trẻ Bùi Quốc Khánh và Đoàn Xuân Tùng

Social

29,249FansLike
16,494FollowersFollow