Art

Art

0

21 - 30 Dec - The 5th solo art exhibition of the 75-year-old artist in Hanoi, focusing on Vietnam's mountainous regions and the country of Czechslovakia - the artist's second homeland ----- 21 - 30/12 - Triển lãm cá nhân thứ 5 của nghệ sỹ 75 tuổi tại Hà Nội, tập trung miêu tả cảnh núi rừng Việt Nam và đất nước Czechslovakia - quê hương thứ hai của nghệ sỹ

0

07 - 21 Jan - Exhibition of the installation “The last ride” by Nguyễn Phương Linh closing the third edition of the interdisciplinary art project "Skylines with Flying People" by Nha San Collective ----- 07 - 21/01 - Triển lãm sắp đặt của nữ nghệ sỹ Nguyễn Phương Linh, sự kiện khép lại dự án "Những chân trời có người bay 3" của Nhà Sàn Collective

0

20 - 30 Dec - Exchange exhibition between two fine arts universities presenting 65 artworks on different materials by 57 lecturers from the two universities ----- 20 - 30/12 - Triển lãm giao lưu giữa hai trường đại học mỹ thuật giới thiệu 65 tác phẩm trên các chất liệu khác nhau, được sáng tác bởi 57 giảng viên từ hai trường

0

18 Dec - Phi Phi Oanh talks about her recent practice with lacquer on glass as part of the exhibition "Scry" at manzi ----- 18/12 - Phi Phi Oanh chia sẻ về quá trình thực hành sơn mài trên kính gần đây của cô trong khuôn khổ triển lãm "Thấu" tại manzi

0

17 and 18 Dec - Two seminars to discuss heritage and culture of Vietnam's Central Highland; and the female clothing in Vietnam with a closer look into the pyjama-like outfit ----- 17 và 18/12 - Hai buổi hội thảo bàn về giá trị di sản và văn hóa Tây Nguyên và trang phục nữ trong chợ Việt Nam, đặc biệt là "đồ bộ" thường ngày

0

15 - 31 Dec - Exhibition of 28 lacquer paintings on the theme of "Love" by two artists Le Van Thin and Tran Ngoc Hung ----- 15 - 31/12 - Triển lãm giới thiệu 28 tranh sơn mài với chủ đề "Yêu" của hai họa sỹ Lê Văn Thìn và Trần Ngọc Hưng

0

17 - 21 Dec - Exhibition of a collection of traditional wooden houses that artist Nguyen Manh Duc collected to reconstruct in different locations in the Northern Delta ----- 17 - 21/12 - Triển lãm trưng bày bộ sưu tầm các căn nhà gỗ truyền thống do nghệ sỹ Nguyễn Mạnh Đức thu lượm để tái sử dụng ở các địa danh khác nhau trên đồng bằng Bắc Bộ

0

15 Dec 2016 - 15 Jan 2017 - HCMC - Mixed media and photography exhibition by Quyen Nguyen and Christopher Skouenborg on the theme “Games of Childhood” ----- 15/12/2016 - 15/01/2017 - TP HCM - Triển lãm tranh và ảnh của Nguyễn Dạ Quyên và Christopher Skouenborg lấy cảm hứng từ những trò chơi truyền thống của thiếu nhi Việt Nam

0

10 Dec 2016 - 22 Jan 2017 - HCMC - Exhibition of photographs, installation and video documentary about the environmental endeavor ‘Clean Up the Beach’ on Ly Son Island ----- 10/12/2016 - 22/01/2017 - TP HCM - Triển lãm ảnh, sắp đặt và video phim tài liệu về chiến dịch môi trường ‘Clean Up the Beach’ trên đảo Lý Sơn

0

16 Dec 2016 - 16 Jan 2017 - Solo exhibition featuring latest series of lacquer paintings on glasses, an experiment by Hanoi-based artist Phi Phi Oanh ----- 16/12/2016 - 16/01/2017 - Triển lãm cá nhân giới thiệu loạt tác phẩm sơn mài trên kính, một thử nghiệm của nghệ sỹ Phi Phi Oanh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội