Art

Art

0

12 - 22 Dec - A showcase of 43 paintings on the traditional dó paper by 13 Vietnamese artists ----- 12 - 22/12 - Triển lãm 43 tác phẩm tranh vẽ trên giấy dó của 13 nghệ sĩ Việt

0

12 - 16 Dec - A solo exhibition by artist Vu Trung ----- 12 - 16/12 - Triển lãm cá nhân của họa sĩ Vũ Trung

0

14 - 19 Dec - A showcase of 32 lacquer paintings by artist Tran Quoc Long ----- 14 - 19/12 - Triển lãm 32 tác phẩm sơn mài của nghệ sĩ Trần Quốc Long

2

14 Dec 2018 - 10 Feb 2019 - Exhibitions by conceptual artist Thu Van Tran and painter Ha Manh Thang at VCCA ----- 14/12/2018 - 10/02/2019 - Triển lãm của nghệ sĩ ý niệm Thu Vân Trần và họa sĩ Hà Mạnh Thắng tại VCCA

0

10 - 16 Dec - A showcase of 40 paintings about Vietnam's Central Highlands and Northwest region by Vietnamese artists ----- 10 - 16/12 - Trưng bày hơn 40 tác phẩm sơn dầu, sơn mài, acrylic, tranh giấy, mực, tranh in về Tây Nguyên và Tây Bắc

0

14 Dec 2018 - 08 Jan 2019 - A showcase of Truong The Linh's contemporary figurative paintings with a focus on the medium of paint ----- 14/12/2018 - 08/01/2019 - Trưng bày các tác phẩm tranh đương đại mang tính biểu trưng của Trương Thế Linh với chất liệu sơn là phương tiện truyền đạt chính

0

07 Dec 2018 - 07 Jan 2019 - A showcase of photographs developed out of a long-term workshop experience at Hanoi DocLab in 2017 ----- 07/12/2018 - 07/01/2019 - Triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh được thực hiện trong khoá học dài hạn tại Hanoi Doclab năm 2017

0

06 Dec 2018 - 30 Jan 2019 - A solo exhibition by artist Nguyen Quang Huy inspired by the northern highlands of Vietnam ----- 06/12/2018 - 30/01/2019 - Triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Nguyễn Quang Huy lấy cảm hứng từ vùng núi Tây Bắc Việt Nam

0

23 Nov - 26 Dec - An exhibition by 22 Hungarian and Vietnamese artists ----- 23/11 - 26/12 - Triển lãm của 22 nghệ sĩ Hungary và Việt Nam

0

23 Nov - 10 Dec - A solo exhibition by Nguyen Minh Nam exploring the continuing evolution of the roles of women in Vietnamese society ----- 23/11 - 10/12 - Triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Nguyễn Minh Nam khám phá sự biến đổi liên tục về vai trò của người phụ nữ trong xã hội Việt Nam

Social

26,538FansLike
16,192FollowersFollow