Art

Art

0

27 Nov 2019 - 27 Jan 2020 - A group exhibition by 15 artists specializing in multiple artistic disciplines ----- 27/11/2019 - 27/01/2020 - Triển lãm nhóm của 15 nghệ sỹ với các cách thức thực hành nghệ thuật khác nhau

0

30 Nov - 01 Dec - A duo project by Vo Thuy Tien and Tra Nguyen combining their practice⁠s on visual arts and performing arts ----- 30/11 - 01/12 - Dự án kép của nghệ sĩ Võ Thủy Tiên và Trà Nguyễn mang tính thể nghiệm về nghệ thuật thị giác và sân khấu

0

28 Nov - 03 Dec - The 12th edition of the art fair Art For You will take place at the brand new Manzi exhibition space ----- 28/11 - 03/12 - Hội chợ nghệ thuật Art For You lần thứ 12 sẽ diễn ra tại không gian triển lãm mới của Manzi

0

19 - 30 Nov - A showcase of 25 paintings created by artist Dao Hai Phong in the past 10 years ----- 19 - 30/11 - Trưng bày 25 bức tranh do họa sĩ Đào Hải Phong sáng tác trong 10 năm trở lại đây

0

23 Nov - 08 Dec - The final exhibition of our annual contemporary international art exchange project called ‘Month of Art Practice - MAP 2019’ ----- 23/11 - 08/12 - Triển lãm các tác phẩm nằm trong Tháng Thực hành Nghệ thuật phiên bản 2019 (MAP 2019)

0

19 Nov - 07 Dec - Paintings exhibition of French artist living in Hue ----- 19/11 - 07/12/2019 - Triển lãm tranh của nghệ sỹ Pháp sống tại Huế

0

14 Nov 2019 - 04 Jan 2020 - Truong Tan's first solo exhibition in 10 years ----- 14/11/2019 - 04/01/2020 - Triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Trương Tân trong suốt mười năm

0

15 - 17 Nov - A solo exhibition of 25 woodblock prints and graphic paintings of 12 sets of the Vietnamese ao dai ----- 15 - 17/11 - Triển lãm cá nhân nghệ sỹ Vi Việt Nga với 25 tác phẩm tranh khắc gỗ và tranh đồ họa 12 tác phẩm áo dài

0

08 - 25 Nov - An exhibition by Doan Van Toi, Ha Thuy Hang, Chau Le Hoang Giang after a year of taking part in VCCA's Young Artists Incubation Program ----- 08 - 25/11 - Triển lãm của các nghệ sĩ Đoàn Văn Tới, Hà Thúy Hằng và Châu Lê Hoàng Gia sau một năm tham gia Chương trình Ươm mầm nghệ sĩ trẻ tài năng của VCCA

0

04 - 17 Nov - The exhibition presents the research of two lecturers at RMIT University Vietnam on typography and the urban environments in Vietnam ----- 04 - 17/11 - Triển lãm giới thiệu các nghiên cứu của hai giảng viên Đại học RMIT về nghệ thuật chữ (typography) và môi trường đô thị tại Việt Nam

Social

29,492FansLike
16,517FollowersFollow