Art

Art

0

08 Sep - 08 Nov - An installation project that combines sculpture arrangements with orchids ----- 08/09 - 08/11 - Dự án nghệ thuật sắp đặt kết hợp các tác phẩm điêu khắc với hoa lan

0

06 - 26 Sep - Exhibition of surrealistic paintings by a group of six Vietnamese artists ----- 06 - 26/09 - Triển lãm tranh theo trường phái siêu thực của nhóm 6 nghệ sĩ Việt

0

07 Sep - 13 Oct - An exhibition by Vietnamese artist Hoang Duong Cam featuring new sculptures and some of his most ambitious paintings to date ----- 07/09 - 13/10 - Triển lãm các tác phẩm điêu khắc mới và tranh vẽ nhiều tham vọng nhất từ trước tới nay của nghệ sĩ Hoàng Dương Cầm

0

24 - 25 Aug - A multi-sensory exhibition where visitors are invited to touch and interact with physical objects carefully chosen by the artists ----- 24 - 26/08 - Triển lãm đa giác quan nơi người xem có thể chạm và tương tác với các vật thể đã được chọn lọc kỹ lưỡng

0

14 Sep - 31 Oct - An encounter between poetic and visual expressions, created by Christian Hadengue, Le Thua Tien and Mark Lockett ----- 14/09 - 31/10 - Triển lãm nhóm của Christian Hadengue, Lê Thừa Tiến và Mark Lockett thể hiện sự giao thoa trong biểu đạt văn chương và hội họa

0

20 - 25 Aug - A showcase of 45 large-scale acrylic paintings by artist Pham Sinh ----- 20 - 25/08 - Triển lãm trưng bày 45 tác phẩm hội họa khổ lớn vẽ bằng sơn acrylic trên toan của nghệ sĩ Phạm Sinh

0

24 - 31 Aug - A showcase of 30 fabric and paper collages marking 20 years of creative endeavor of artist Phi Loan ----- 24 - 31/08 - Triển lãm 30 bức tranh cắt vải và xé giấy đánh dấu 20 năm hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ Phi Loan

0

25 Aug - 03 Sep - An art exchange program between Vietnamese artists and artists from 10 other Asian countries ----- 25/08 - 03/09 - Triển lãm giao lưu giữa các nghệ sĩ Việt Nam và các nghệ sĩ từ 10 nước châu Á

0

22 Aug - 02 Sep - A solo exhibition by painter Bui Hoang Duong ----- 22/08 - 02/09 - Triển lãm cá nhân của họa sĩ Bùi Hoàng Dương

0

25 Aug - An exhibition displaying art-tech works of 9 artists from the US ----- 25/08 - Triển lãm các tác phẩm kết hợp giữa nghệ thuật thị giác và công nghệ cao của 9 nghệ sĩ đến từ nước Mỹ

Social

25,814FansLike
16,251FollowersFollow