Opportunities for Artists

Opportunities for Artists

0

30 May - Deadline for experienced artists, writers and researchers to apply for a one-month residency programme in Jericho city ----- 30/05 - Hạn chót cho các nghệ sỹ, nhà văn và nhà nghiên cứu đăng ký lưu trú một tháng tại thành phố Jericho

0

31 Aug - Deadline for DJs, musicians and bands to apply to perform at the three-day Quest Music Festival 2017 ----- 31/08 - Hạn chót cho các DJ, nhạc sỹ và ban nhạc đăng ký biểu diễn tại lễ hội âm nhạc kéo dài 3 ngày Quest 2017

0

27 Apr - Deadline to register for a five-day workshop on writing music for films with award-winning British composer Michael Price ----- 27/04 - Hạn chót đăng ký tham dự workshop viết nhạc cho phim kéo dài 5 ngày cùng nhạc sỹ người Anh đã dành nhiều giải thưởng Michael Price

0

The 120m2 nest by AIA office is open for rent for cultural, business, educational and art events ----- Văn phòng 120m2 nest by AIA kêu gọi đăng ký tổ chức các sự kiện văn hóa, giáo dục, kinh doanh và nghệ thuật

0

30 Apr - Deadline for experienced filmmakers to register for a 10-week workshop with American cinematographer Jamie Maxtone-Graham ----- 30/04 - Hạn chót cho các nhà làm phim có kinh nghiệm đăng ký tham dự workshop kéo dài 10 tuần cùng nhà quay phim người Mỹ Jamie Maxtone-Graham

0

30 May - Deadline to apply for exhibition opportunities with support from Goethe-Institut Hanoi ----- 30/05 - Hạn chót nộp đề xuất triển lãm để nhận được hỗ trợ của viện Goethe Hà Nội

0

08 May - Deadline for Vietnamese artists over 25 years old to get exhibition opportunities from The Factory Contemporary Arts Centre in HCMC ------ 08/05 - Hạn cuối cho các nghệ sỹ Việt Nam trên 25 tuổi dành cơ hội triển lãm từ Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory tại TP HCM

0

30 Apr - Deadline for filmmakers to apply to a two-week filmmaking program in Busan, Korea with an opportunity to join Busan International Film Festival 2017 ----- 30/04 - Hạn chót để các nhà làm phim ứng tuyển chương trình sản xuất phim hai tuần ở Busan, Hàn Quốc với cơ hội tham gia Liên hoan phim quốc tế Busan 2017

0

20 Apr - Deadline for entry-level professionals to apply to a seven-month residency program in Korea in the field of Intangible Cultural Heritage ----- 20/04 - Hạn chót cho các chuyên gia mới ứng tuyển chương trình lưu trú bảy tháng tại Hàn Quốc trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể

0

10 Apr - Deadline for visual/new media artists to apply to a three-month residency program in Seoul, Korea ----- 10/04 - Hạn chót cho nghệ sỹ thị giác/nghệ sĩ truyền thông mới ứng tuyển cho chương trình lưu trú ba tháng tại Seoul, Hàn Quốc

Social

21,598FansLike
12,796FollowersFollow