Opportunities for Artists

Opportunities for Artists

0

10 Apr - Deadline for visual/new media artists to apply to a three-month residency program in Seoul, Korea ----- 10/04 - Hạn chót cho nghệ sỹ thị giác/nghệ sĩ truyền thông mới ứng tuyển cho chương trình lưu trú ba tháng tại Seoul, Hàn Quốc

0

14 Apr - Deadline to apply to the Seoul Street Arts Festival 2017 ----- 14/04 - Hạn chót đăng ký tham dự Liên hoan Nghệ thuật đường phố Seoul 2017

0

15 Apr - Deadline to submit artworks to the Dogma Prize 2017 on the theme of 'Self-portraiture' ----- 15/04 - Hạn cuối nộp tác phẩm tham dự Giải thưởng Dogma 2017 với chủ đề 'Tự họa'

0

We are looking for a new management team to take over and run Hanoi Grapevine! ----- Tìm kiếm nhóm quản lý thay thế để chuyển giao Hanoi Grapevine!

0

31 Mar - Deadline to submit entries for the Flicks Fiesta Short Film Festival in Penang, Malaysia ----- 31/03 - Hạn chót cho các nhà làm phim trẻ nộp tác phẩm tham dự Liên hoan phim ngắn Flicks Fiesta ở Penang, Malaysia

0

12 Mar - Deadline to submit entries and get the opportunity to play at the avant-garde "Club to Club" pop music festival in Italy ----- 12/03 - Hạn chót nộp tác phẩm tham dự và giành cơ hội biểu diễn tại liên hoan tiên phong về nhạc pop "Club to Club" tại Ý

0

05 Mar - Deadline for Vietnamese independent art spaces to apply for funding from the Embassy of Denmark in Vietnam ----- 05/03 - Hạn cuối cho các tổ chức không gian nghệ thuật độc lập tại Việt Nam nộp dự án giành cơ hội nhận tài trợ từ Đại sứ quán Đan Mạch

0

20 Mar - Deadline to submit proposals in the area of 'freedom of artistic expression and creativity' and get the opportunity to be funded by the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) for actions in Vietnam ----- 20/03 - Hạn chót nộp đề án về lĩnh vực 'tự do biểu diễn nghệ thuật và sáng tạo' và giành cơ hội nhận hỗ trợ tài chính từ chương trình của Liên minh Châu Âu về chế độ dân chủ và quyền con người (EIDHR) tại Việt Nam

0

Kinergie Studio of contemporary dance and ballet encourages contact and proposals from fellow artists for collaboration in different forms: classes, workshops, casting, project co-production, supply of rehearsal & performing venue, video shooting, networking ----- Kinergie Studio dành cho nghệ thuật múa đương đại và balê kêu gọi sự liên hệ và đề xuất hợp tác từ các nghệ sỹ dưới các hình thức khác nhau: tổ chức các lớp học, workshop, xây dựng dự án biểu diễn, tuyển diễn viên, hỗ trợ không gian tập luyện, quay phim, biểu diễn, kết nối nguồn lực

0

15 Feb - Deadline to submit short films and get the opportunity to be screened at the Hanoi International Queer Film Festival, taking place in April 2017 ----- 15/02 - Hạn cuối nộp phim ngắn dành cơ hội tham dự Liên hoan phim Queer Quốc tế Hà Nội, sẽ diễn ra vào tháng 04/2017

Social

20,724FansLike
12,492FollowersFollow