Opportunities for Artists

Opportunities for Artists

0

Opportunity for independent music artists, groups and bands to use a 100-seat concert hall for free ----- Cơ hội sử dụng miễn phí phòng hòa nhạc 100 chỗ ngồi tại Heritage Space cho các nghệ sỹ, nhóm nhạc và ban nhạc độc lập

0

30 May - Deadline for experienced artists, writers and researchers to apply for a one-month residency programme in Jericho city ----- 30/05 - Hạn chót cho các nghệ sỹ, nhà văn và nhà nghiên cứu đăng ký lưu trú một tháng tại Jericho

0

31 Aug - Deadline for DJs, musicians and bands to apply to perform at the three-day Quest Music Festival 2017 ----- 31/08 - Hạn chót cho các DJ, nhạc sỹ và ban nhạc đăng ký biểu diễn tại lễ hội âm nhạc kéo dài 3 ngày Quest 2017

0

27 Apr - Deadline to register for a five-day workshop on writing music for films with award-winning British composer Michael Price ----- 27/04 - Hạn chót đăng ký tham dự workshop viết nhạc cho phim kéo dài 5 ngày cùng nhạc sỹ người Anh đã dành nhiều giải thưởng Michael Price

0

The 120m2 nest by AIA office is open for rent for cultural, business, educational and art events ----- Văn phòng 120m2 nest by AIA kêu gọi đăng ký tổ chức các sự kiện văn hóa, giáo dục, kinh doanh và nghệ thuật

0

30 Apr - Deadline for experienced filmmakers to register for a 10-week workshop with American cinematographer Jamie Maxtone-Graham ----- 30/04 - Hạn chót cho các nhà làm phim có kinh nghiệm đăng ký tham dự workshop kéo dài 10 tuần cùng nhà quay phim người Mỹ Jamie Maxtone-Graham

0

30 May - Deadline to apply for exhibition opportunities with support from Goethe-Institut Hanoi ----- 30/05 - Hạn chót nộp đề xuất triển lãm để nhận được hỗ trợ của viện Goethe Hà Nội

0

08 May - Deadline for Vietnamese artists over 25 years old to get exhibition opportunities from The Factory Contemporary Arts Centre in HCMC ------ 08/05 - Hạn cuối cho các nghệ sỹ Việt Nam trên 25 tuổi dành cơ hội triển lãm từ Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory tại TP HCM

0

30 Apr - Deadline for filmmakers to apply to a two-week filmmaking program in Busan, Korea with an opportunity to join Busan International Film Festival 2017 ----- 30/04 - Hạn chót để các nhà làm phim ứng tuyển chương trình sản xuất phim hai tuần ở Busan, Hàn Quốc với cơ hội tham gia Liên hoan phim quốc tế Busan 2017

0

20 Apr - Deadline for entry-level professionals to apply to a seven-month residency program in Korea in the field of Intangible Cultural Heritage ----- 20/04 - Hạn chót cho các chuyên gia mới ứng tuyển chương trình lưu trú bảy tháng tại Hàn Quốc trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể

Social

22,101FansLike
12,985FollowersFollow