Opportunities for Artists

Opportunities for Artists

0

The Indian Council for Cultural Relations offers 100 scholarships for foreign students to study ancient Indian dance and music ----- Hội đồng Văn hóa Ấn Độ cấp 100 suất học bổng cho sinh viên nước ngoài theo học múa và âm nhạc Ấn Độ truyền thống

0

31 Dec - Deadline for musicians to register to participate in a 10-day residency at Phu Sa Lab (Hanoi) ----- 31/12 - Hạn đăng kí tham dự chương trình lưu trú 10 ngày FAMLAB tại Phù Sa Lab Hà Nội dành cho các nhạc sĩ

0

15 Dec - Deadline to submit drawings and watch them come to life in a music video by artist/educator Michelle Stewart ----- 15/12 - Hạn nộp tranh vẽ giúp nghệ sĩ Michelle Stewart hoàn thiện video âm nhạc hoạt hình cho ca khúc mới của cô

0

14 Dec - Deadline to apply for a workshop series on practices around archival film materials, organized by the British Council ----- 14/12 - Hạn nộp đơn đăng kí tham dự chuỗi workshop chuyên môn về tư liệu phim lưu trữ của Hội đồng Anh

0

14 Dec - ----- 14/12 - Hạn chót đăng kí tham gia khóa học dựng phim ngắn cùng nhà làm phim Phạm Thị Hảo tại Hà Nội

0

31 Nov - Deadline to apply for the job (applicable to Vietnamese and foreign candidates) ----- 31/11 - Hạn chót nộp đơn ứng tuyển (cho ứng viên người Việt và nước ngoài)

0

02 Dec - Deadline to submit entries to a contest that aims to discover the world of the deaf through art ----- 02/12 - Hạn chót nộp tác phẩm dự thi tìm hiểu thế giới của người điếc thông qua nghệ thuật

0

21 Dec - Deadline to apply for exhibition at the contemporary Artrooms Fair in Roma, Italy ----- 21/12 - Hạn chót nộp đơn đăng kí tham dự trưng bày tại hội chợ nghệ thuật đương đại Artrooms Fair tại Roma, Ý

0

10 Oct - Deadline for artists to submit works for selection to participate in the Open Exhibition, organized by Work Room Four ----- 10/10 - Hạn chót để các nghệ sĩ nộp tác phẩm tham dự triển lãm Nghệ thuật Đa dạng của Work Room Four

0

12 Oct - Deadline to submit artworks to the Emerging Artist Award from Asian Art in London ----- 12/10 - Hạn chót nộp tác phẩm tham dự Giải thưởng Nghệ sĩ Triển vọng của tổ chức Nghệ thuật châu Á tại London (AAL)

Social

29,494FansLike
16,517FollowersFollow