Opportunities for Artists

Opportunities for Artists

0

10 Oct - Deadline for artists to submit works for selection to participate in the Open Exhibition, organized by Work Room Four ----- 10/10 - Hạn chót để các nghệ sĩ nộp tác phẩm tham dự triển lãm Nghệ thuật Đa dạng của Work Room Four

0

12 Oct - Deadline to submit artworks to the Emerging Artist Award from Asian Art in London ----- 12/10 - Hạn chót nộp tác phẩm tham dự Giải thưởng Nghệ sĩ Triển vọng của tổ chức Nghệ thuật châu Á tại London (AAL)

0

15 Oct - First deadline to submit creative projects to receive funding from FAMLAB Fund of British Council ----- 15/10 - Hạn nộp hồ sơ lần 1 dành cho các dự án sáng tạo mong muốn nhận hỗ trợ tài chính từ Quỹ FAMLAB của Hội đồng Anh

0

01 Oct - Deadline to submit poetry, flash fiction, creative nonfiction, and graphic storytelling to the e-book anthology "Blue Plastic Stool" ----- 01/10 - Hạn chót nộp thơ, truyện ngắn và các thiết kế kể chuyện bằng hình ảnh cho dự án sách điện tử Ghế Đẩu Xanh

0

30 Sep - Deadline for Vietnamese and Southeast Asian artists to apply for a 5-month residency in HCM City ----- 30/09 - Hạn chót cho các nghệ sĩ Việt Nam và Đông Nam Á nộp hồ sơ ứng tuyển cho kỳ lưu trú 5 tháng tại TP HCM

0

24 Aug - Deadline for independent artists to apply for exhibition opportunities at Artrooms Fair in Seoul in October ----- 24/08 - Hạn chót cho các nghệ sĩ độc lập đăng ký tham dự triển lãm tại hội chợ nghệ thuật Artrooms Fair tại Seoul vào tháng 10

0

15 Jul - Deadline for established and emerging artists to apply to exhibit at an art fair during Miami art week ----- 15/07 - Hạn chót cho nghệ sĩ đăng kí tham dự trưng bày tại một hội chợ nghệ thuật thuộc tuần lễ nghệ thuật Miami

0

Hanoi DocLab wants to form a group that watches, reads, talks and writes about film, art and the moving image ----- Hanoi DocLab dự kiến thành lập nhóm xem, đọc, bàn, viết về phim, nghệ thuật và hình ảnh động

0

16 Jul - Deadline to apply for the Arts for Good Fellowship programme in 2018/19 in Singapore and India ----- 16/07 - Hạn chót đăng ký tham dự chương trình Arts for Good Fellowship năm 2018/19 tại Singapore và Ấn Độ

0

30 Jun - Deadline for foreigners to submit articles and videos that highlight Vietnam's best tourism assets ----- 30/06 - Hạn chót cho người nước ngoài nộp bài viết và video làm nổi bật những lợi thế của du lịch Việt Nam

Social

27,988FansLike
16,355FollowersFollow