Opportunities for Artists

Opportunities for Artists

0

24 Aug - Deadline for independent artists to apply for exhibition opportunities at Artrooms Fair in Seoul in October ----- 24/08 - Hạn chót cho các nghệ sĩ độc lập đăng ký tham dự triển lãm tại hội chợ nghệ thuật Artrooms Fair tại Seoul vào tháng 10

0

15 Jul - Deadline for established and emerging artists to apply to exhibit at an art fair during Miami art week ----- 15/07 - Hạn chót cho nghệ sĩ đăng kí tham dự trưng bày tại một hội chợ nghệ thuật thuộc tuần lễ nghệ thuật Miami

0

Hanoi DocLab wants to form a group that watches, reads, talks and writes about film, art and the moving image ----- Hanoi DocLab dự kiến thành lập nhóm xem, đọc, bàn, viết về phim, nghệ thuật và hình ảnh động

0

16 Jul - Deadline to apply for the Arts for Good Fellowship programme in 2018/19 in Singapore and India ----- 16/07 - Hạn chót đăng ký tham dự chương trình Arts for Good Fellowship năm 2018/19 tại Singapore và Ấn Độ

0

30 Jun - Deadline for foreigners to submit articles and videos that highlight Vietnam's best tourism assets ----- 30/06 - Hạn chót cho người nước ngoài nộp bài viết và video làm nổi bật những lợi thế của du lịch Việt Nam

0

31 Jul - Deadline for independent artists to apply to exhibit at Artrooms Fair London 2019 ----- 31/07 - Hạn chót cho các nghệ sỹ độc lập đăng ký tham dự trưng bày tại Hội chợ nghệ thuật Artrooms 2019 tại London

0

15 Aug - Deadline for artists to apply to perform and hold workshops at Quest Festival in November 2018 ----- 15/08 - Hạn chót cho nghệ sĩ đăng ký làm workshop và tham gia trình diễn tại Quest vào tháng 11/2018

0

16 Jun - Deadline for Southeast Asian emergent curators to apply for a month-long school in HCM City ----- 16/06 - Hạn chót đăng ký tham dự khóa học kéo dài 1 tháng tại TP HCM dành cho những giám tuyển Đông Nam Á mới thực hành

0

09 Jun - Deadline for artists to apply for the group show FRESH! 2018 in New York ----- 09/06 - Hạn chót cho các nghệ sỹ đăng kí tham dự triển lãm nhóm FRESH! 2018 tại New York

0

31 May - Deadline to artists/activists to apply to join a 10-day networking trip on feminism to Berlin ----- 31/05 - Hạn chót cho nghệ sĩ/nhà hoạt động xã hội đăng ký tham dự chuyến thăm quan 10 ngày chủ đề nữ quyền tại Berlin

Social

26,667FansLike
16,257FollowersFollow