fbpx
Finest Artists

Finest Artists

[:vi]Nghệ sĩ được chọn lọc đưa vào danh sách đề cử ở HANOIGRAPEVINE FINEST được ưu tiên cho những nghệ sĩ trẻ không quá 35 tuổi, hoạt động tích cực trong năm 2019, trình bày tác phẩm và tham gia những dự án, sự kiện tiêu biểu có ý nghĩa nghệ thuật, giáo dục, phát triển và lan tỏa..[:]

0

2021 - Vote for Trần Thược at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Trần Thược tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for Trần Thảo Miên at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Trần Thảo Miên tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for The Rotten Grapes at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Những Quả Nho Thối tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for ANNAM at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho ANNAM tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for Ostin Fam at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Ostin Fam tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for Nguyễn Phú Sơn at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Nguyễn Phú Sơn tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for Nguyễn Hồng Giang at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Nguyễn Hồng Giang tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for Lưu Đức Anh at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Lưu Đức Anh tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for Ngầm at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Ngầm tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2021 - Vote for Cấn Văn Ân at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2021 - Bình chọn cho Cấn Văn Ân tại Hanoi Grapevine’s Finest

Social

32,273FansLike
1,412FollowersFollow
16,681FollowersFollow