Finest Artists

Finest Artists

[:vi]Nghệ sĩ được chọn lọc đưa vào danh sách đề cử ở HANOIGRAPEVINE FINEST được ưu tiên cho những nghệ sĩ trẻ không quá 35 tuổi, hoạt động tích cực trong năm 2019, trình bày tác phẩm và tham gia những dự án, sự kiện tiêu biểu có ý nghĩa nghệ thuật, giáo dục, phát triển và lan tỏa..[:]

0

2020 - Vote for Phan Anh at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2020 - Bình chọn cho Phan Anh tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2020 - Vote for Nguyễn Đình Phương at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2020 - Bình chọn cho Nguyễn Đình Phương tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2020 - Vote for Ngô Thu Hương at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2020 - Bình chọn cho Ngô Thu Hương tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2020 - Vote for Vu Ngoc Khai at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2020 - Bình chọn cho Vũ Ngọc Khải tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2020 - Vote for Tran Dung Thanh Huy at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2020 - Bình chọn cho Trần Dũng Thanh Huy tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2020 - Vote for Pham Ngoc Lan at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2020 - Bình chọn cho Phạm Ngọc Lân tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2020 - Vote for Hà Ninh Phạm at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2020 - Bình chọn cho Hà Ninh Phạm tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2020 - Vote for Trang Linh Valerie Pham at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2020 - Bình chọn cho Trang Linh Valerie Phạm tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2020 - Vote for Trang Trinh at Hanoi Grapevine's Finest ----- 2020 - Bình chọn cho Trang Trịnh tại Hanoi Grapevine's Finest

0

2020 - Vote for Le Giang at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2020 - Bình chọn cho Lê Giang tại Hanoi Grapevine’s Finest

Social

30,462FansLike
1,412FollowersFollow
16,681FollowersFollow