Literature

Literature

0

06 Jun - A book written by cancer patient Tran Thi Cuc Phuong about the last days of her life ----- 06/06 - Cuốn sách kể về những ngày tháng cuối đời của tác giả Trần Thị Cúc Phương khi chung sống cùng căn bệnh ung thư

0

19 May - A presentation of the most successful book series for youth in East Germany by translator Le Quang ----- 19/05 - Buổi giới thiệu tuyển tập sách dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên thành công nhất Đông Đức cùng dịch giả Lê Quang

0

13 May - An introduction to a varied range of noise and experimental music scene in Southeast Asia ----- 13/05 - Sự kiện giới thiệu quang cảnh nhạc noise và nhạc thể nghiệm của khu vực Đông Nam Á

0

11 and 24 May - An autobiographical work on living with bipolar disorder by German author Thomas Melle ----- 11 và 24/05 - Cuốn tự truyện của tác giả người Đức Thomas Melle về quá trình chung sống với hội chứng rối loạn lưỡng cực

0

11 May - A presentation of the books "Love Flights" and "Summer Lies" by Bernhard Schlink ----- 11/05 - Buổi giới thiệu sách "Những cuộc chạy trốn tình yêu" và "Mùa hè dối trá" của Bernhard Schlink

0

07 May - Launching the Vietnamese version of the book "Éloge de la Faiblesse" (In Praise of Weakness) by Alexandre Jollien ----- 07/05 - Tọa đàm ra mắt phiên bản tiếng Việt của cuốn sách "Tụng ca về sự khiếm khuyết" của Alexandre Jollien

0

10 May - A collection of 25 poems by Nora Gomringer refuting the cliché of fashion as a mere pretense ----- 10/05 - Tập hợp 25 bài thơ của tác giả Nora Gomringer bác bỏ những lời sáo rỗng về thời trang như một sự giả vờ đơn thuần

0

02 May - Opening of the ninth European Literature Days festival in Hanoi ----- 02/05 - Khai mạc sự kiện Những ngày Văn học châu Âu lần thứ 9 tại Hà Nội

0

25 Apr - A literature discussion with Ms Tran Thi Hao, researcher in French literature at Paris-Sorbonne University ----- 25/04 - Trò chuyện văn học cùng bà Trần Thị Hảo, cán bộ Nghiên cứu Văn học Pháp tại Trường Đại học Sorbonne Paris IV

0

10 Apr - A guide to Annamese customs and institutions by Henri Souvignet ----- 10/04 - Cuốn cẩm nang về tập tục và các thiết chế của người An Nam của tác giả Henri Souvignet

Social

26,950FansLike
16,352FollowersFollow