Literature

Literature

0

14 May - One of the most important works of German post-war literature ----- 14/05 - Một trong những tác phẩm quan trọng nhất của văn học Đức thời hậu chiến

0

11 and 19 May - A discussion on the way French anthropologist Claude Lévi-Strauss view literary motifs and folk art of the East ----- 11 và 19/05 - Buổi trò chuyện về cách nhà nhân chủng học Claude Lévi-Strauss nhìn nhận các mô-típ văn học và nghệ thuật dân gian phương Đông

0

09 and 15 May - A conference which presents the works by French researchers on the Central Highlands in Vietnam ----- 09 và 15/05 - Hội thảo giới thiệu các tác phẩm kinh điển của học giả Pháp viết về vùng Tây Nguyên ở Việt Nam

0

12 May - A presentation of a children's book by German author Andreas H. Schmachtl ----- 12/05 - Buổi giới thiệu cuốn sách dành cho thiếu nhi của tác giả Đức Andreas H. Schmachtl

0

09 and 14 May - A novel which reflects the history of East Germany in the story of a three-generation family ----- 09 và 14/05 - Cuốn tiểu thuyết phản ánh lịch sử Cộng hòa Dân chủ Đức qua câu chuyện của một gia đình 3 thế hệ

0

05 - 20 May - A literary festival introduces books from ten European countries and several literature-related activities ----- 05 - 20/05 - Chuỗi sự kiện giới thiệu các tác phẩm văn học từ mười nước châu Âu cùng nhiều hoạt động hấp dẫn

0

10 May - A discussion on writing for young audience through the work of the beloved French children's writer Marie-Aude Murail ----- 10/05 - Buổi thảo luận các tác phẩm của Marie-Aude Murail - nhà văn viết cho giới trẻ được ngưỡng mộ tại Pháp

0

04 - 24 May - Experience the European cultures in Hanoi and HCMC through music, arts, books and food ----- 04 - 24/05 - Chương trình trải nghiệm văn hóa châu Âu tại Hà Nội và TP HCM qua âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và sách

0

05 May - Dang Hoang Giang discusses writing narrative non-fiction stories with his book "The Destination of Life" as an example ----- 05/05 - Tác giả Đặng Hoàng Giang chia sẻ về quá trình viết sách thể loại kể chuyện phi hư cấu thông qua tác phẩm "Điểm đến của cuộc đời"

0

07 May - A discussion about French writer Alphonse Daudet and his stories and poetry ----- 07/05 - Buổi trò chuyện về nhà văn Pháp Alphonse Daudet và các tác phẩm thơ văn của ông

Social

24,835FansLike
15,569FollowersFollow