Literature

Literature

0

18 Jul - An introduction session of the book "Small Country" by author Gaël Faye, with the participation of translator Quynh Le ----- 18/07 - Hội thảo giới thiệu cuốn sách "Những quê hương bé nhỏ" của tác giả Gaël Faye với sự tham gia của dịch giả Quỳnh Lê

0

14 Jul - A reading party hosted by AJAR - a bilingual journal and independent small press based in Hanoi ----- 14/07 - Tiệc đọc của AJAR - một tạp chí văn chương và nghệ thuật song ngữ độc lập tại Hà Nội

0

12 Jul - An overview of the history of French comic books until 2000 ----- 12/07 - Hội thảo tổng quan về lịch sử truyện tranh tiếng Pháp đến năm 2000

0

11 Jul - An introduction session of the book collection "La Comédie humaine" (The Human Comedy) by Honoré de Balzac ----- 11/07 - Tọa đàm giới thiệu bộ sách "Tấn trò đời" của Honoré de Balzac

0

Get to know Vietnam's culture with guided activities by Friends of Vietnam Heritage in June ----- Các hoạt động tìm hiểu văn hóa Việt trong tháng 6 của tổ chức Những người bạn của Di sản Việt Nam

0

05 Jun - A discussion of Vietnamese poet Mai Van Phan and his work ----- 05/06 - Buổi trò chuyện về nhà thơ Mai Văn Phấn và các tác phẩm của anh

0

14 May - One of the most important works of German post-war literature ----- 14/05 - Một trong những tác phẩm quan trọng nhất của văn học Đức thời hậu chiến

0

11 and 19 May - A discussion on the way French anthropologist Claude Lévi-Strauss view literary motifs and folk art of the East ----- 11 và 19/05 - Buổi trò chuyện về cách nhà nhân chủng học Claude Lévi-Strauss nhìn nhận các mô-típ văn học và nghệ thuật dân gian phương Đông

0

09 and 15 May - A conference which presents the works by French researchers on the Central Highlands in Vietnam ----- 09 và 15/05 - Hội thảo giới thiệu các tác phẩm kinh điển của học giả Pháp viết về vùng Tây Nguyên ở Việt Nam

0

12 May - A presentation of a children's book by German author Andreas H. Schmachtl ----- 12/05 - Buổi giới thiệu cuốn sách dành cho thiếu nhi của tác giả Đức Andreas H. Schmachtl

Social

25,078FansLike
15,737FollowersFollow