Literature

Literature

0

26 Sep - Launching event of the book "Beloved 20s" by Vietnamese author Nguyen Huy Thiep ----- 26/09 - Tọa đàm ra mắt tiểu thuyết "Tuổi 20 yêu dấu" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

0

11 Sep - A book by Dao Trinh Nhat - a well-known Vietnamese writer in the first half of the 20th century ----- 11/09 - Buổi giới thiệu một tác phẩm của Đào Trinh Nhất - một nhà văn nổi tiếng nửa đầu thế kỷ XX

0

13 - 31 Aug - Exhibition and launch event of a book that reminisces about the Subsidy Era in Vietnam at the end of the 20th century ----- 13 - 31/08 - Triển lãm và buổi giới thiệu cuốn sách về thời bao cấp tại Việt Nam những năm cuối thế kỷ 20

0

18 Jul - An introduction session of the book "Small Country" by author Gaël Faye, with the participation of translator Quynh Le ----- 18/07 - Hội thảo giới thiệu cuốn sách "Những quê hương bé nhỏ" của tác giả Gaël Faye với sự tham gia của dịch giả Quỳnh Lê

0

14 Jul - A reading party hosted by AJAR - a bilingual journal and independent small press based in Hanoi ----- 14/07 - Tiệc đọc của AJAR - một tạp chí văn chương và nghệ thuật song ngữ độc lập tại Hà Nội

0

12 Jul - An overview of the history of French comic books until 2000 ----- 12/07 - Hội thảo tổng quan về lịch sử truyện tranh tiếng Pháp đến năm 2000

0

11 Jul - An introduction session of the book collection "La Comédie humaine" (The Human Comedy) by Honoré de Balzac ----- 11/07 - Tọa đàm giới thiệu bộ sách "Tấn trò đời" của Honoré de Balzac

0

Get to know Vietnam's culture with guided activities by Friends of Vietnam Heritage in June ----- Các hoạt động tìm hiểu văn hóa Việt trong tháng 6 của tổ chức Những người bạn của Di sản Việt Nam

0

05 Jun - A discussion of Vietnamese poet Mai Van Phan and his work ----- 05/06 - Buổi trò chuyện về nhà thơ Mai Văn Phấn và các tác phẩm của anh

0

14 May - One of the most important works of German post-war literature ----- 14/05 - Một trong những tác phẩm quan trọng nhất của văn học Đức thời hậu chiến

Social

25,560FansLike
16,114FollowersFollow