Literature

Literature

0

01 - 14 Jul - An exhibition and meetup based on the French comic character Nicolas, expressing the views of high school students on education, friendships, schooling ----- 01 - 14/07 - Sự kiện mượn hình tượng nhân vật truyện tranh Nhóc Nicolas nhằm chia sẻ tâm tư, quan điểm của các em học sinh phổ thông về giáo dục, trường học, bè bạn

0

06 Jun - A book written by cancer patient Tran Thi Cuc Phuong about the last days of her life ----- 06/06 - Cuốn sách kể về những ngày tháng cuối đời của tác giả Trần Thị Cúc Phương khi chung sống cùng căn bệnh ung thư

0

19 May - A presentation of the most successful book series for youth in East Germany by translator Le Quang ----- 19/05 - Buổi giới thiệu tuyển tập sách dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên thành công nhất Đông Đức cùng dịch giả Lê Quang

0

13 May - An introduction to a varied range of noise and experimental music scene in Southeast Asia ----- 13/05 - Sự kiện giới thiệu quang cảnh nhạc noise và nhạc thể nghiệm của khu vực Đông Nam Á

0

11 and 24 May - An autobiographical work on living with bipolar disorder by German author Thomas Melle ----- 11 và 24/05 - Cuốn tự truyện của tác giả người Đức Thomas Melle về quá trình chung sống với hội chứng rối loạn lưỡng cực

0

11 May - A presentation of the books "Love Flights" and "Summer Lies" by Bernhard Schlink ----- 11/05 - Buổi giới thiệu sách "Những cuộc chạy trốn tình yêu" và "Mùa hè dối trá" của Bernhard Schlink

0

07 May - Launching the Vietnamese version of the book "Éloge de la Faiblesse" (In Praise of Weakness) by Alexandre Jollien ----- 07/05 - Tọa đàm ra mắt phiên bản tiếng Việt của cuốn sách "Tụng ca về sự khiếm khuyết" của Alexandre Jollien

0

10 May - A collection of 25 poems by Nora Gomringer refuting the cliché of fashion as a mere pretense ----- 10/05 - Tập hợp 25 bài thơ của tác giả Nora Gomringer bác bỏ những lời sáo rỗng về thời trang như một sự giả vờ đơn thuần

0

02 May - Opening of the ninth European Literature Days festival in Hanoi ----- 02/05 - Khai mạc sự kiện Những ngày Văn học châu Âu lần thứ 9 tại Hà Nội

0

25 Apr - A literature discussion with Ms Tran Thi Hao, researcher in French literature at Paris-Sorbonne University ----- 25/04 - Trò chuyện văn học cùng bà Trần Thị Hảo, cán bộ Nghiên cứu Văn học Pháp tại Trường Đại học Sorbonne Paris IV

Social

27,955FansLike
16,352FollowersFollow