fbpx
Other

Other

0

01 - 15 July & 19 July - Donate and join in together at TPG's fair aims to rebuild old playgrounds in Ngoc Ha ward ----- 01 - 15/07 và 19/07 - Cùng quyên góp và tham gia hội chợ của TPG nhằm gây quỹ duy trì sân chơi tại phường Ngọc Hà

0

2020 - A series of actions aiming to improve intellectual property protection and practice in Vietnam ----- 2020 - Dự án nhằm cải thiện việc bảo vệ và nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam

0

21 May - UNESCO is looking for good practice in art education ----- 21/05 - UNESCO tìm kiếm những phương pháp giáo dục nghệ thuật tốt

0

2020 - A survey to find out how creative industries have been affected in Vietnam during Covid-19 ----- 2020 - Khảo sát về sự ảnh hưởng của Covid-19 lên ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam

0

All art organizations, artists, and art events/ event series are listed in the list of HANOI GRAPEVINE'S FINEST 2019 proposed by Hanoi Grapevine, evaluated...

0

2020 - Over 91,000 historic maps from the David Rumsey Map Collection are available for free download ----- 2020 - Tải về miễn phí hơn 91,000 bản đồ lịch sử từ bộ sưu tập của David Rumsey.

0

2020 - Free download some art books of Vincent Van Gogh, Pablo Picasso and some other artists ----- 2020 - Miễn phí tải về các sách tranh của Vincent Van Gogh, Pablo Picasso và nhiều họa sĩ khác.

0

22 Apr - 03 May - Online streaming events about music, education program and films ----- 22/04 - 03/05 - Các sự kiện trực tuyến về âm nhạc, giáo dục và phim

0

2020 - A series to shed light on challenges, trends and examples of success around the future of the library ----- 2020 - Những bài viết làm sáng tỏ những thách thức, xu hướng và các ví dụ thành công xung quanh vấn đề tương lai của thư viện.

0

2020 - Reflections on a post-corona-time ----- 2020 - Suy tư cho thời hậu Corona

Social

35,196FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow