Traditional

Hanoi Grapevine focuses mainly on contemporary art and culture in Vietnam. We also post information about events that are part of Vietnam’s rich cultural heritage.

Below are ALL posts in the Traditional category.

Mr. Roman Szlam, a student of Vietnamese language, history and culture, has a passion for attending and learning about the world of Vietnamese traditional cultural events.

He has offered to provide us with information that crosses his path about such events in Hanoi as he explores this aspect of life in Vietnam. His posts are collected under the title ‘A Taste for the Local‘.
See only ‘A Taste for the Local‘ posts.

See our separate page for Recurring Traditional Events.

Reminder: Weekly Performances of Ca Tru Thang Long

Monday, July 14th, 2014

Don’t forget that you can enjoy Ca Tru every Tue, Thu and Sat —– Đừng quên bạn có thể thưởng thức Ca Trù vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

Windy Day 10: “Hầu Đồng” – Deity realm, human realm

Thursday, July 10th, 2014

12 Jul – Discover Vietnamese traditional activity of “hau dong” and Dao Mau (Holy Mother Worship) with Professor Ngo Duc Thinh —– 12/07 – Chương trình tìm hiểu về hầu đồng và đạo Mẫu với sự dẫn dắt và chia sẻ của Giáo sư Ngô Đức Thịnh

Zo Paper Party

Thursday, June 19th, 2014

28 Jun – Enjoy all workshops, exhibitions and concerts of Zo Paper Party —– 28/06 – Cùng tận hưởng các lớp thủ công, triển lãm và chương trình âm nhạc tại Bữa việc về giấy Dó

Program of FVH in June

Sunday, June 1st, 2014

Check out the list of Friends of Vietnam Heritage’s activities in June —– Hãy xem các hoạt động của Những người bạn Di sản Việt Nam trong tháng 6

Weekly Performances of Ca Tru Thang Long

Monday, May 5th, 2014

Every Tue, Thu and Sat – Weekly traditional singing performances titled “Preserving Ca Tru for Our Next Generations” —– Thứ ba, năm, bảy hàng tuần – Biểu diễn Ca trù Thăng Long hàng tuần với tên gọi “Gìn giữ cho muôn đời sau”

Program of FVH in May

Monday, May 5th, 2014

Check out the list of Friends of Vietnam Heritage’s activities in May —– Hãy xem các hoạt động của Những người bạn Di sản Việt Nam trong tháng 5

Hue Festival 2014

Wednesday, April 9th, 2014

12 – 20 Apr – Hue’s biggest festival of arts and music organized to honor the cultural heritage of the ancient city —– 12 – 20/04 – Liên hoan văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc lớn nhất được tổ chức tại thành phố Huế với mục đích tôn vinh các di sản văn hóa của thành phố cố đô

Overnights Pilgrimages to Long Bien Bridge 01- Memories

Tuesday, April 8th, 2014

12 – 13 Apr – Overnights Pilgrimages to Long Bien Bridge with various activities including sketch exhibition, filming papers exhibition, culture tours, story-telling, stage performance —– 12 – 13/04 – Đêm trắng cầu Long Biên với nhiều hoạt động thú vị gồm triển lãm ký họa, trưng bày tranh khắc giấy chiếu bóng, tour du lịch văn hóa, kể chuyện

“Spring Honoring National Culture” Festival 2014

Friday, April 4th, 2014

05 – 09 Apr – Cultural festival to promote Ethnic Culture Day on April 19 and the Hung King festival —– 05 – 09/04 – Chương trình đặc biệt nhằm tôn vinh truyền thống văn hóa đa dạng, giàu có của đất nước ta, đồng thời kỉ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Program of FVH in April

Friday, April 4th, 2014

Check out the list of Friends of Vietnam Heritage’s activities in April —– Hãy xem các hoạt động của Những người bạn Di sản Việt Nam trong tháng 4