Phim Avant-Garde những năm 1920 và 1930

Phim Avant-Garde những năm 1920 và 1930

doclab-90

18:00, Thứ bảy 05/12
Viện Goethe

DOCLAB xin giới thiệu 8 bộ phim Châu Âu mang tính thử nghiệm và avant-garde của những năm 1920 và 1930, bao gồm “Điện ảnh xanh xao” của Marcel Duchamp, “Cỗ máy Ba-lê” của Fernand Leger, ”Hãy để Tôi yên” của Man Ray… Những bộ phim này đã trở thành những ví dụ tiêu biểu, thể hiện sâu sắc các ý tưởng sáng tạo và trường phái nghệ thuật đặc trưng của thời kì đó. Cho tới nay, chúng vẫn được coi là những tác phẩm điện ảnh và nghệ thuật kinh điển và có tầm ảnh hưởng lớn.
sjff_01_img01021
Marcel Duchamp nổi tiếng với những tác phẩm điêu khắc sử dụng đồ dùng hằng ngày; và những học thuyết về nghệ thuật và về vị trí, giá trị của người xem nghệ thuật. Bộ phim Anemic Cinema, được làm vào năm 1926, là một tác phẩm tiêu biểu trong việc sử dụng hình ảnh và chữ viết để tạo ảo giác.

Bộ phim Ballet Mecanique của Fernad Leger thể hiện lại vũ điệu tuyệt vời của máy móc khi chúng hoạt động và vận hành. Đây là một trong những quan tâm đặc trưng của Chủ nghĩa Hiện đại. Bộ phim Symphonie Diagonal của Viking Eggeling cũng thể hiện những mối quan tâm tương tự.

Chùm phim của nghệ sĩ theo trường phái Dada và Siêu thực người Mỹ Man Ray thể hiện khả năng sáng tạo xuất sắc của Ray; đồng thời phản ánh rõ rệt thời kì giao thoa tột đỉnh giữa điện ảnh và nghệ thuật trong những năm 1920 và 1930.

Buổi chiếu phim hoàn toàn phi lợi nhuận nhằm mục đích học tập và nghiên cứu.

Các bạn có thể gửi email đến cho chúng tôi tại [email protected] để đăng ký email nhận thông tin về các hoạt động và lịch chiếu phim của DOCLAB.

Viện Goethe Hà Nội
56-58 Nguyễn Thái Học
Ba Đình, Hà Nội
Tel.: +84 4 7342251
Fax: +84 4 7342254
[email protected]
website

NO COMMENTS

Leave a Reply