Lịch

Lịch

10/2020
thứ haithứ bathứ tưthứ nămthứ sáuthứ bảychủ nhật
   1





















































Time: 08:30




Time: 09:00




Time: 09:30




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 10:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 18:30




Time: 18:30




Time: 19:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30




Time: 21:00


2


















































Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 10:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 18:30




Time: 18:30




Time: 19:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30




Time: 21:00


3






































Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 10:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 18:30




Time: 18:30




Time: 19:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30




Time: 21:00


4






































Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:30




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 18:30




Time: 19:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30




Time: 21:00


5






































Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 16:00




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30




Time: 21:00


6






































Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30




Time: 21:00


7
































Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30




Time: 21:00


8
































Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30




Time: 21:00


9
































Time: 09:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 19:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30




Time: 21:00


10





























Time: 10:00




Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 19:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30




Time: 21:00


11


























Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 19:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30


12


























Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 17:30




Time: 17:30




Time: 18:00




Time: 18:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30


13


























Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 17:30




Time: 18:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30


14




















Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 18:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30


15

















Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 18:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30


16

















Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 18:00




Time: 19:00




Time: 19:30




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30


17

















Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 15:00




Time: 15:00




Time: 18:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:00




Time: 20:30


18

















Time: 10:00




Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 14:30




Time: 18:00




Time: 19:00




Time: 20:00




Time: 20:30


19














Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 18:00




Time: 20:00




Time: 20:30


20














Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 18:00




Time: 20:30


21














Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 18:00




Time: 20:30


22














Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 18:00




Time: 20:30


23











Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 19:00




Time: 20:30


24











Time: 14:00




Time: 14:00




Time: 19:00




Time: 20:30


25








Time: 19:00




Time: 20:30


26








Time: 20:30


27








Time: 20:30


28








Time: 20:30


29








Time: 20:30


30








Time: 19:00


31





Time: 19:00


 
Select a category:
 
Khai mạc
Nghệ thuật
Âm nhạc
Khác
Phim
For Kids
Talkshow
Theater & Dance
Traditional
Workshop
Tất cả
Thứ Hai 14/09/2020 in Hà Nội
Theater & Dance
Xưởng Văn Hóa: Bóng đè - Nguyễn Triều Dương20:00Một tác phẩm trình diễn tự sự bởi nghệ sỹ LGBTQ+ Nguyễn Triều DươngAdd to Your Calendar:
Phim
Memorable Portraits Exhibition08:00Triển lãm ảnh chân dung chọn lọc bởi GuruShotsAdd to Your Calendar:
Nghệ thuật
Triển lãm: Đây là ngày …thời gian lặp lại?10:00Một triển lãm của 5 nghệ sĩ đương đại Việt NamAdd to Your Calendar:
For Kids
Triển lãm "Thế giới của tranh truyện Ehon"09:00Cùng gặp gỡ hai chú chuột đồng nổi tiếng GƯ-RI và GƯ-RAAdd to Your Calendar:
Phim
Triển lãm "Độc Lập"08:30Triển lãm kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt NamAdd to Your Calendar:
Nghệ thuật
Triển lãm "Art In The Forest 2019"26/10/2019 - 20/10/2020 - Trưng bày ngoài trời 68 tác phẩm nghệ thuật của 10 họa sĩ và 7 nhà điêu khắc trong nước và thế giớiAdd to Your Calendar:
Nghệ thuật
Trưng bày bộ sưu tập của VICASBộ sưu tập đầu tiên (No. 01) của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt NamAdd to Your Calendar:
Nghệ thuật
Triển lãm Magister RafaelloTriển lãm nhân dịp 500 năm ngày mất của Đại danh hoạ RaphaelAdd to Your Calendar: