Highlights this Week

Highlights this Week

Posted on
0

highlights-this-week--feature

Featured events this week:

Theatre Performance “Mademoiselle Bonsoir”

05 & 10 Jun - Theatre Performance "Mademoiselle Bonsoir" by the amateur troupe Phapbulateurs ----- 05 & 10/06 - Biểu diễn vở kịch "Mademoiselle Bonsoir" của đoàn kịch nghiệp dư Phapbulateurs Continue reading >

Talk “Việt Kiều Intimacy, K-POP Cover Dance”

09 Jun - Queer talk with Nguyễn Tân Hoàng and Dredge Byung’chu Käng ----- 09/06 - Trò chuyện queer với Nguyễn Tân Hoàng và Dredge Byung’chu Käng Continue reading >

6th European-Vietnamese Documentary Film Festival in Hanoi and HCMC

04 - 29 Jun - New films from 9 European countries and from Vietnam create a vibrant dialogue, featuring the variety of film-making styles and of topics relevant for each society ----- 04 - 29/06 - Giới thiệu phim tài liệu mới từ 9 nước Châu Âu và Việt Nam với những đề tài phong phú phản ánh muôn mặt đời sống xã hội và phong cách làm phim đa dạng Continue reading >

Screening of “Oh, Saigon”

12 Jun - Documentary following the return to Vietnam of a family 25 years after airlifted out of the country in 1975 ----- 12/06 - Phim tài liệu theo chân một gia đình trở lại Việt Nam 25 năm sau khi rời khỏi đất nước vào năm 1975 Continue reading >

Exhibition “Affordable Art” at Dong Phong Gallery

29 May - 29 Jun - Dong Phong Art Gallery presents more than 30 works of various media by well-known as well as young artists in Vietnam ----- 29/05 - 29/06 - Phòng tranh Đông Phong giới thiệu hơn 30 tác phẩm bằng nhiều chất liệu của các hoạ sĩ thành danh cũng như các hoạ sĩ trẻ tài năng Continue reading >

Exhibition “Portraits” by Artist Ha Tri Hieu

16 May - 16 Jun - Art Vietnam Gallery welcomes you to a celebration of art, life, music, and the whimsical, playful works of the Gang of Five's esteemed artist, Ha Tri Hieu ----- 16/05 - 16/06 - Art Vietnam Gallery giới thiệu bộ sưu tập về nghệ thuật, cuộc sống, âm nhạc và các tác phẩm khác lạ đầy màu sắc của Hà Trí Hiếu, thành viên đáng kính của nhóm Gang of Five Continue reading >

Exhibition “Le Petit Prince”

01 - 30 Jun - "Le Petit Prince" to reign at Metropole Hanoi ----- 01 - 30/06 - “Hoàng tử bé” ngự trị khách sạn Metropole Hà Nội Continue reading >

Exhibition “Life: Up and Down”

30 May - 30 Jun - Painting/photo/poetry exhibition by Eric Huynh, Marie-Cécile Marques and Ton That Thanh Van ----- 30/05 - 30/06 - Triển lãm tranh/ảnh/thơ của Eric Huynh, Marie-Cécile Marques & Tôn Thất Thanh Vân Continue reading >

Similar Articles

NO COMMENTS

Leave a Reply