Hanoi Art Market

Hanoi Art Market

Posted on
0

Hanoi Art Market

Opening: Fri 05 Dec 2014, 9.30 am
Hanoi Art Market: 05 – 28 Dec 2014, 10 am – 8 pm
Hangda Galleria, Hoan Kiếm Dist, Hanoi

From the organizer:

Inspired by the Vietnamese traditional market and the art market from other countries, the young Hanoi artist have gathered to build up The HANOI ART MARKET for the first time in Vietnam (HNA I).

Participating in this HANOI ART MARKET will be 59 artists between the age of 23 and 62 working with a variety of media including paintings, sculptures, installations, art and craft products, etc. The artists are:

Nguyễn Đức Hùng, Triệu Long, Phạm Hà Duy Khánh, Trần Văn Phong, Hà Mạnh Chiến, Nguyễn Phan Bách, Phương Bình, Quách Bắc, Lê Bảo Ngọc, Nguyễn Kim Nga, Trần Đình Bình, Phạm Trà My, Trần Thức, Đào Minh Tuấn, Hoài Nam, Trần Bình, Nguyễn Phan Thắng, Chu Viết Cường, Nguyễn Hữu Thông, Công Quốc Thắng, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Đức Vinh, Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Tuấn Thịnh, Ngô Quang Dương, Nguyễn Minh Đông, Đoàn Xuân Tùng, Nguyễn Tiến Quang, Hà Quỳnh Nga, Nguyễn Văn Thuật, Dương Ngọc Thăng, Phạm Tuấn Tú, Trần Hoàng My, Nguyễn Tuấn, Bùi Đức, Trịnh Liên, Lê Tiến Khánh, Trần Hoàng Hải Yến, Nguyễn Đình Duy Quyền, Phạm Tuấn, Ngô Thành Bắc, Nguyễn Văn Thuấn, Lê Bá Cầu, Phạm Ngọc Thanh, Trần Vĩnh, Nguyễn Thanh Bình, Trần Tuấn Long, Lê Đức Hiệp, Nguyễn Hồng Phương, Trần Dân, Trần Trung Thành, Trần Minh Tâm, Trần Đức Quyền, Trần Minh Tuân, Nguyễn Giang Minh, Trân Thanh Bình, Nguyễn Xuân Lục.

Similar Articles

NO COMMENTS

Leave a Reply