What’s on this Weekend 12 – 14 Dec 2014

What’s on this Weekend 12 – 14 Dec 2014

Posted on
0

What's on this Weekend

Featured events this weekend:

HITS’s Winter Show “James and the Giant Peach”

05, 06, 12 and 13 Dec - Performances of enormous, marvellous and magical proportions by HITS ----- 05, 06, 12 và 13/12 - Buổi biểu diễn vở kịch về câu chuyện mang đầy những phép màu diệu kỳ của HITS Continue reading >

4th Year Anniversary of Hanoi Rock City

12 and 13 Dec - Hanoi Rock City celebrates its 4th birthday with 2 days filled with festive activities, live music, and DJs ----- 12 và 13/12 - Hanoi Rock City kỷ niệm sinh nhật 4 năm với 2 ngày sôi động cùng nhạc sống, DJ Continue reading >

Showcase of Muong Ceramics

12 - 18 Dec - Showcase of Muong Ceramics at Module 7, the result of hard work by two artists Vu Duc Hieu and Trinh Vu Hieu ----- 12 - 18/12 - Trưng bày Gốm Mường tại Module 7, kết quả làm việc của hai họa sỹ Vũ Đức Hiếu và Trịnh Vũ Hiếu Continue reading >

Launch of Sustainable Fashion Line “Seeds” at manzi

12 - 30 Dec - Launch and installation of fashion line combined traditional material and technique ----- 12 - 30/12 - Ra mắt và trưng bày sắp đặt dòng sản phẩm kết hợp chất liệu và kỹ thuật truyền thống Continue reading >

More events this weekend:

Hanoi

HCMC

NO COMMENTS

Leave a Reply