Highlights this Week 27 – 31 Jul 2015

Highlights this Week 27 – 31 Jul 2015

Posted on
0

Highlights-this-week-new-700x357

Featured events this week:

Exhibition “Mơ” by Dang Viet Linh

25 - 29 Jul - Dang Viet Linh’s first solo exhibition, marking his achievement through the past 3 years of being a professional artist ----- 25 - 29/07 - Triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sỹ Đặng Việt Linh, đánh dấu chặng đường sáng tác chuyên nghiệp của Linh trong 3 năm qua Continue reading >

Graduate Fashion Show and Exhibition “I Am” of London College for Design and Fashion Studies

31 Jul - 02 Aug - Featuring collections from talented graduate students of Fashion & Textiles at LCDF ----- 31/07 - 02/08 - Giới thiệu những bộ sưu tập của những nhà thiết kế tài năng tốt nghiệp Học viện Thời trang & Thiết kế London LCDF năm 2015 Continue reading >

Detailed Program of Viet Pride 2015

30 Jul - 02 Aug - Check out detailed program of Viet Pride 2015 ----- 30/07 - 02/08 - Xem lịch chi tiết các hoạt động của Viet Pride 2015 Continue reading >

Open Studio: Exhibition “Expressions” by Binh Dang

14 Jul - 02 Aug - Photographer Binh Dang will present his photography project "Expressions" in the form of open studio and exhibition at Nha san Collective ----- 14/07 - 02/08 - Nhiếp ảnh gia Bình Đặng sẽ giới thiệu dự án nhiếp ảnh "Những biểu hiện" thông qua phiên mở xưởng và triển lãm tại Nhà sàn Collective Continue reading >

Classic Ballet Performance “Swan Lake” with Russian Ballet Company Talarium et Lux

01 Aug - A performance of the classic ballet "Swan Lake" with modern light show and multimedia technology ----- 01/08 - Buổi biểu diễn vở balê cổ điển "Hồ thiên nga" với dàn ánh sáng hiện đại và công nghệ đa phương tiện Continue reading >

Group Exhibition “PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ” at Manzi Art Space

26 Jul - 17 Aug - A group exhibition by Ly Hoàng Ly, Patricia Nguyễn and John Lee at Manzi ----- 26/07 - 17/08 - Triển lãm nhóm của nghệ sĩ Ly Hoàng Ly, Patricia Nguyễn và John Lee Continue reading >

NO COMMENTS

Leave a Reply