What’s on this Weekend 17 – 19 Mar 2017

What’s on this Weekend 17 – 19 Mar 2017

Posted on
0

Whats-on-this-week-new-700x357

Featured events this weekend:

Holi – Festival Of Colours 2017

19 Mar - Join this traditional Indian festival of fun and play, music and dance, and lots of bright colors! ----- 19/03 - Tham dự lễ hội truyền thống của Ấn Độ đầy sắc màu, âm nhạc và niềm vui! Continue reading >

Experimental Music Night with Ignaz Schick

17 Mar - Sound artist-composer Ignaz Schick performs with musician Kim Ngoc, percussionist Son X and đàn bầu (monochord) player Ngo Tra My ----- 17/03 - Nghệ sỹ âm thanh-nhạc sĩ Ignaz Schick trình diễn cùng nhạc sỹ Kim Ngọc, nghệ sỹ bộ gõ Sơn X và nghệ sỹ đàn bầu Ngô Trà My Continue reading >

Exhibition “Dream a Future Dream” by UuDam Tran Nguyen

09 Mar - 02 Apr - Exhibition of videos and installations about the speedy development of Vietnam, with motorbikes as the symbolic power that drives the country forward ----- 09/03 - 02/04 - Triển lãm video và tác phẩm sắp đặt về sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, với những chiếc xe gắn máy là động lực mang tính biểu tượng thúc đẩy, đưa đất nước về tiến lên phía trước Continue reading >

Spring Chamber Concert

17 Mar - Chamber concert featuring famous compositions by Bach, Beethoven and other talented international & Vietnamese composers ----- 17/03 - Đêm nhạc thính phòng với các tác phẩm kinh điển của Bach, Beethoven & các nhạc sĩ đương thời trong và ngoài nước Continue reading >

Contemporary Art Exhibition “Undefined Boundaries”

03 - 31 Mar - Exhibition which presents a diverse body of artworks by 8 Vietnamese and Korean active artists in the domestic and international art scenes, showcasing artwork from various practices of painting, photography, installation and images with a ‘Boundary’ theme ----- 03 - 31/03 - Triển lãm giới thiệu tác phẩm của 8 nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc hiện đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực nghệ thuật trong và ngoài nước, trưng bày tác phẩm từ nhiều thể loại như hội họa, nhiếp ảnh, sắp đặt và hình ảnh theo chủ đề ‘Ranh giới’ Continue reading >

Traveling Exhibition “Behind the Terrain”

18 - 31 Mar - Traveling exhibition by 13 artists, focusing on 'landscape' as an imaginary narrative and politics behind actual terrain ----- 18 - 31/03 - Triển lãm du kí của 13 nghệ sỹ, tập trung vào 'cảnh quan' dưới hình thức tự sự tưởng tượng và chính trị đằng sau địa lý thực sự Continue reading >

Exhibition “Fairy” by Artist Do Hiep at Dong Phong Gallery

12 Mar - 12 Apr - Exhibit ten circular paintings displayed in “Fairy” by artist Do Hiep ----- 12/03 - 12/04 - Triển lãm 10 bức tranh với chủ đề "tiên" của họa sỹ Đỗ Hiệp Continue reading >

More events this weekend:

Hanoi

HCMC

NO COMMENTS

Leave a Reply