Exhibition “The Multiverse”

Exhibition “The Multiverse”

Posted on
0

logo-heritage space new
exhibition-multiverse

Opening: Sat 08 Jul 2017, 7 pm
Exhibition: 08 – 28 22 Jul 2017
Artist’s talks: 08 and 15 22 Jul 2017, 6 pm
Heritage Space

From Heritage Space:

Come to join exhibition “The Multiverse” featuring work from 23 finalists of Dogma Prize 2017:

Bàng Nhất Linh / Bùi Công Khánh / Bùi Thanh Tặng / Châu Lê Hoàng Gia / Chu Ngọc Văn / Đặng Cao Cường / Dương Thùy Dương / Lê Đình Chung / Lê Trang Nhung / LêNa Bùi / Lương Văn Trịnh / Ngô Đình Bảo Châu / Ngô Thị Hải Yến / Nguyễn Hoàng Minh / Nguyễn Hữu Đức / Nguyễn Minh Nam / Nguyễn Phan Anh / Nguyễn Văn Điệp / Phạm Thúy Hồng / Phạm Trần Việt Nam / Tạ Minh Đức / Thành Vinh / Trương Công Tùng

Artist’s talks will take place on 08 and 15 July. Details on participating artists for each talk to be announced.

See “The Multiverse – An Introductory Text” here

Follow updates on event page

Nguyễn Phan Anh‘s grand winning video art piece: Confronting oneself in the state of presence

logo-heritage space new
Heritage Space
1st Floor, Dolphin Plaza
6 Nguyen Hoang (for car) | 28 Tran Binh (for bike), My Dinh 2, Hanoi
Tel: 024 6254 3319 – Hotline: 090 282 6769
Email: [email protected]
Website: heritagespace.com
Facebook: fb.co/HeritageSpace

NO COMMENTS

Leave a Reply