Highlights this Week 07 – 12 Aug 2017

Highlights this Week 07 – 12 Aug 2017

Posted on
0

Highlights-this-week-new-700x357

Featured events this week:

Film Screening “Jungle Bunch”

08 - 30 Aug - A penguin, along with the Jungle Bunch, fights against an evil koala who wants to destroy the jungle ----- 08 - 30/08 - Chú Hổ Cánh cụt Maurice cùng biệt đội rừng xanh đấu tranh chống lại âm mưu hủy diệt khu rừng của Gấu túi Igor Continue reading >

Traditional Korean Art Performance

12 Aug - Performance of a diversity of traditional dances by Uri Korean Cultural Research Association ----- 12/08 - Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống với các thể loại đa dạng của Hội Nghiên cứu Văn hóa U-ri Hàn Quốc Continue reading >

Best Plot Twists movie month: “Primal Fear”

11 Aug - A crime-thriller film centering on a Chicago defense attorney who believes his altar boy client is not guilty of murdering an influential Catholic Archbishop ----- 11/08 - Luật sư phản biện người Chicago tin rằng thân chủ thiếu niên của ông không phạm tội giết vị Tổng giám mục Công giáo Continue reading >

Exhibition – Meeting: Dreams of Science

10 - 30 Aug - Exhibition presenting difference perspectives of children on issues in nature ----- 10 - 30/08 - Triển lãm giới thiệu các góc nhìn của trẻ thơ về những vấn đề trong tự nhiên Continue reading >

Exhibition “Games and Realities”

03 - 27 Aug - Exhibition of 18 playable computer games that cover a wide range of social and political topics ----- 03 - 27/08 - Triển lãm giới thiệu 18 trò chơi điện tử mà bạn có thể chơi tại chỗ về các chủ đề có tính hiện thực xã hội sâu sắc Continue reading >

Exhibition “Đục Rỗng / Lấp Đầy”

11 - 25 Aug - (Wed - Sun) - Exhibition on a psychological and tangible “void-wholeness” through personal inquires of the artists ----- 11 - 25/08 - (T4 - CN) - Triển lãm thể hiện trạng thái rỗng-đầy về tâm lý và thực thể thông qua những chất vấn mang tính cá nhân của các nghệ sỹ Continue reading >

NO COMMENTS

Leave a Reply