Highlights this Week 18 – 23 Sep 2017

Highlights this Week 18 – 23 Sep 2017

Posted on
0

Highlights-this-week-new-700x357

Featured events this week:

Dance Festival “Europe Meets Asia in Contemporary Dance” 2017

20 Sep - 14 Oct - HN & HCMC - The 7th edition of the "Europe Meets Asia in Contemporary Dance 2017" festival in Vietnam ----- 20/09 - 14/10 - HN & TP HCM - Liên hoan "Múa đương đại: Sự gặp gỡ Á-Âu" lần thứ 7 tại Việt Nam Continue reading >

Contemporary Dance “Distorsions Urbaines”

23 Sep - A dance piece of t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e that points out the physical & psychological limitations of the living space of mankind ----- 23/09 - Vở múa của đoàn nghệ thuật t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e đề cập đến các giới hạn về thể xác & tinh thần trong không gian sống của con người Continue reading >

Hanoi Pride Week 2017 – Capital of Pride

18 - 24 Sep - The sixth Hanoi Pride Week aims to eliminate prejudice & discrimination towards the LGBTQ community in Vietnam ----- 18 - 24/09 - Tuần lễ Hanoi Pride lần thứ 6 kêu gọi xóa bỏ định kiến, phân biệt đối xử đối với cộng đồng LGBTQ tại Việt Nam Continue reading >

Dance Performance “The Burrow” (Der Bau)

20 and 25 Sep - HN & HCMC - Performance of a dance work inspired by the German novelist Franz Kafka's short story "The Burrow" ----- 20 và 25/09 - HN & TP HCM - Biểu diễn vở múa lấy cảm hứng từ truyện ngắn "Der Bau" (Hang ổ) của nhà văn người Đức Franz Kafka Continue reading >

Autumn Queer Film Week

19 - 22 Sep - Screenings of 9 queer movies from all over the world as part of the sixth Hanoi Pride festival ----- 19 - 22/09 - Chiếu 9 bộ phim về người LGBT từ nhiều quốc gia trong khuôn khổ tuần lễ Hà Nội Pride lần thứ 6 Continue reading >

Night of Concert and Ballet

21 Sep - Performances of musical compositions by Tchaikovsky, Verdi, Handel, Mozart, Grieg and Stravinsky's ballet "Rite of Spring" ----- 21/09 - Buổi biểu diễn các nhạc phẩm của Tchaikovsky, Verdi, Handel, Mozart, Grieg và vở ba lê "Mùa xuân thiêng liêng" của Stravinsky Continue reading >

Exhibition “Beyond the Hills” by Le Hoang Bich Phuong

08 Sep - 02 Oct - A series of silk paintings which reflects the artist's experience of loss, life & death ----- 08/09 - 02/10 - Triển lãm tranh lụa thể hiện những trải nghiệm của nghệ sỹ về sự mất mát, sự sống & cái chết Continue reading >

Screening of the “Before” Trilogy: Before Sunset

22 Sep - Screening of the second part of the "Before" film trilogy by director Richard Linklater ----- 22/09 - Buổi chiếu phần hai của bộ ba phim "Before" của đạo diễn Richard Linklater Continue reading >

Exhibition “Remote Viewing” by Sung Tieu

08 - 23 Sep - (Wed - Sun) An investigation into how Vietnam's nationhood is shaped through tales, colonialism, war & the global market economy ----- 08 - 23/09 - (T4 - CN) Triển lãm tìm hiểu sự hình thành ý niệm quốc gia qua các câu chuyện kể, chủ nghĩa thuộc địa, chiến tranh & nền kinh tế thị trường toàn cầu Continue reading >

Go to full calendar in Hanoi and HCMC

NO COMMENTS

Leave a Reply