Highlights this Week 08 – 13 Jan 2018

Highlights this Week 08 – 13 Jan 2018

Posted on
0

Highlights-this-week-new-700x357

Go to full calendar in Hanoi and HCMC

FEATURE EVENTS THIS WEEK

Solo Flute Concert “Air/Sound” by Laura Chislett

12 Jan - Australian flutist Laura Chislett plays the works by Bach, Debussy, Kazuo Fukushima ----- 12/01 - Nghệ sĩ sáo người Úc Laura Chislett sẽ trình diễn các tác phẩm của Bach, Debussy, Kazuo Fukushima Continue reading >

First-of-its-kind Cultural Show in Vietnam: “The Quintessence of Tonkin”

Everyday (except Tuesday) - The grandest and most ambitious live entertainment project Vietnam has ever witnessed ----- Hàng ngày (nghỉ T3) - Chương trình giải trí công phu và tham vọng bậc nhất tại Việt Nam Tinh hoa Bắc Bộ Continue reading >

HN & HCMC – Concert “Kuricorder and Friends”

12 and 14 Jan 2018 - HN & HCMC - A concert by the music group "Kuricorder and Friends" marks the 45th anniversary of Japan - Vietnam diplomatic relations ----- 12 và 14/01/2018 - HN & TP HCM - Hòa nhạc của nhóm "Kuricorder và Những người bạn" nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam Continue reading >

Talk “Who Are We in the Current of Life?”

09 Jan - A discussion with Vietnamese author Nguyen Hai Nhat Huy on his new book about urban youth ----- 09/01 - Trò chuyện cùng tác giả Nguyễn Hải Nhật Huy nhân dịp ra mắt cuốn sách mới của anh về người trẻ đô thị Continue reading >

Film Screening “Rosalie Blum”

12 Jan - A hairdresser meets a mysterious woman and becomes obsessed with learning all about her past -----12/01 - Anh thợ cắt tóc Vincent Machot gặp một người phụ nữ bí ẩn và quyết tâm tìm hiểu quá khứ của cô Continue reading >

Talk “Mother Goddess Worship – Temples and Rituals”

13 Jan - Discussion with the editors of the book "Mother Goddesses - The sacred realm in the real world" ----- 13/01 - Tọa đàm nhân dịp ra mắt cuốn sách "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ - Chốn thiêng nơi cõi thực" Continue reading >

Movies 74, 84, 94, 04, 14: “Chinatown (1974)”

12 Jan - Winner of Best Original Screenplay at the 1975 Academy Awards ----- 12/01 - Bộ phim giành tượng vàng Oscar năm 1975 cho Kịch bản xuất sắc nhất Continue reading >

Talk Show “Đa diện diễn đời”

13 Jan - An exhibition and talk show about Tuồng - Vietnam's classical opera ----- 13/01 - Triển lãm mặt nạ Tuồng và trò chuyện về sự tương đồng giữa Tuồng và cuộc sống Continue reading >

Film Screening “Waste Land”

13 Jan 2018 - HN, HCMC, Haiphong & Danang - A documentary chronicles artist Vik Muniz's process of creating artworks from the world's largest dump ----- 13/01/2018 - HN, TP HCM, Hải Phòng & Đà Nẵng - Bộ phim tài liệu ghi lại quá trình sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật từ bãi rác lớn nhất thế giới của nghệ sỹ Vik Muniz Continue reading >

HN, HCMC & Danang – Japanese Film Festival 2017

27 Oct 2017 - 14 Jan 2018 - Screenings of 11 Japanese modern films (made after 2015) in Hanoi, HCMC and Danang ----- 27/10/2017 - 14/01/2018 - Chiếu 11 bộ phim Nhật Bản hiện đại (sản xuất sau năm 2015) tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng Continue reading >

Exhibition “In Search of Baby Chicks’ Thousands of Secrets”

01 - 21 Jan - Exhibition of illustrations from the children's book "A thousand secrets of baby chicks" by French author Claude Ponti ----- 01 - 21/01 - Triển lãm những hình ảnh minh họa cuốn tranh truyện "Nghìn bí mật về gà con" của tác giả Pháp Claude Ponti Continue reading >

Exhibition “Vestige of a Land”

15 Dec 2017 - 12 Jan 2018 - Exhibition on communal houses in northern Vietnam by artist Le Giang and Sino-Nom researcher Nguyen Dinh Hung ----- 15/12/2017 - 12/01/2018 - Triển lãm về đình làng Bắc bộ Việt Nam của nghệ sĩ Lê Giang và nhà nghiên cứu Hán-Nôm Nguyễn Đình Hưng Continue reading >

Exhibition “No & Meaning” by Nguyen Minh Thanh

09 Dec 2017 - 08 Jan 2018 - A solo exhibition by artist Nguyen Minh Thanh after spending 10 years of seclusion on a hillside of Dalat ----- 09/12/2017 - 08/01/2018 - Triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Nguyễn Minh Thành sau 10 năm sống tại Đà Lạt Continue reading >

Exhibition “Portrait of Life VI – The Bag”

09 Nov - 14 Jan - Installation exhibition by artist Tran Duc Quy explores the human body and soul ----- 09/11 - 14/01 - Triển lãm điêu khắc sắp đặt của nghệ sỹ Trần Đức Quỷ về thể xác và linh hồn con người Continue reading >

MORE EVENTS THIS WEEK

Ongoing events:

Hanoi

HCMC

—–

Upcoming events:

Hanoi

HCMC

NO COMMENTS

Leave a Reply