What’s on this weekend 21 – 23 Sep 2018

What’s on this weekend 21 – 23 Sep 2018

Posted on
0

Whats-on-this-week-new-700x357

Go to full calendar in Hanoi and HCMC

FEATURED EVENTS THIS WEEKEND

Ciné IFV in September 2018

French movie screening schedules in Hanoi, Hue, Danang and HCMC in September 2018 ----- Lịch chiếu phim Pháp tháng 09/2018 tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TP HCM Continue reading >

Film Screening “The Young Karl Marx”

21 Sep - The first film about the life of Karl Marx before he wrote the Communist Manifesto ----- 21/09 - Bộ phim đầu tiên về cuộc đời Karl Marx trước khi ông viết bản Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản Continue reading >

Cinema Space: Black-and-white movie month

21 Sep - 02 Nov - Screenings of well-known black-and-white movies every Friday night at TPD ----- 21/09 - 02/11 - Chương trình giới thiệu những bộ phim đen trắng nổi tiếng vào tối thứ sáu hàng tuần tại TPD Continue reading >

Metropole Hanoi – Decadent Mooncakes Steeped in Nostalgia

20 Aug - 24 Sep - Metropole’s mooncakes are available for sale with six different flavours ----- 20/08 - 24/09 - Bánh Trung thu với 6 hương vị hấp dẫn được bày bán tại khách sạn Metropole Continue reading >

HCMC – Play: “SAIGON” by Caroline Guiela Nguyen

21 and 22 Sep - A play tells the story that spanned 40 years of these French and Vietnamese people whose destinies were tossed about by history ----- 21 và 22/09 - Vở kịch kể câu chuyện về cuộc đời của những người Pháp, người Việt Nam bị đẩy đưa theo dòng lịch sử trải dài suốt 40 năm Continue reading >

Exhibition “Nguyen Minh and Streets”

21 - 25 Sep - A showcase of 35 paintings and sculptures by Vietnamese artist Nguyen Minh ----- 21 - 25/09 - Triển lãm 35 tác phẩm tranh và điêu khắc của nghệ sĩ Nguyễn Minh Continue reading >

Exhibition “Surreality / Reality”

06 - 26 Sep - Exhibition of surrealistic paintings by a group of six Vietnamese artists ----- 06 - 26/09 - Triển lãm tranh theo trường phái siêu thực của nhóm 6 nghệ sĩ Việt Continue reading >

Exhibition “Fragments” by Hiraki Sawa

04 Aug - 07 Oct - A video art exhibition by Japanese artist Hiraki Sawa ----- 04/08 - 07/10 - Triển lãm video art của nghệ sĩ người Nhật Hiraki Sawa Continue reading >

Exhibition “Silent Whisperings” by Le Thua Tien

19 Sep - 19 Oct - A showcase of a body of work that engages the viewer into a deep contemplation of one's silent interior world ----- 19/09 - 19/10 - Những tác phẩm khiến người xem suy ngẫm về thế giới nội tâm tĩnh lặng của người nghệ sĩ Continue reading >

Exhibition “Infinity of Mirror”

14 Sep - 31 Oct - An encounter between poetic and visual expressions, created by Christian Hadengue, Le Thua Tien and Mark Lockett ----- 14/09 - 31/10 - Triển lãm nhóm của Christian Hadengue, Lê Thừa Tiến và Mark Lockett thể hiện sự giao thoa trong biểu đạt văn chương và hội họa Continue reading >

Hoian – Exhibition “Lan – Lan” by Le Brothers

08 Sep - 08 Nov - An installation project that combines sculpture arrangements with orchids ----- 08/09 - 08/11 - Dự án nghệ thuật sắp đặt kết hợp các tác phẩm điêu khắc với hoa lan Continue reading >

Exhibition “Light as Pink Feather” by Two Vietnamese Artists in the US

21 - 30 Sep - Nguyen Kim To Lan and Nguyen The Son reflect on the can-do attitude and optimism to life's struggles of the Vietnamese people ----- 21 - 30/09 - Nguyễn Kim Tố Lan và Nguyễn Thế Sơn suy ngẫm về thái độ tích cực và lạc quan của người Việt khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn Continue reading >

MORE EVENTS THIS WEEKEND

Ongoing events:

Hanoi

HCMC

—–

Upcoming events:

Hanoi

HCMC

NO COMMENTS

Leave a Reply