What’s on this weekend 02 – 04 Nov 2018

What’s on this weekend 02 – 04 Nov 2018

Posted on
0

Whats-on-this-week-new-700x357

Go to full calendar in Hanoi and HCMC

FEATURED EVENTS THIS WEEKEND

Bookworm’s Birthday Party and Website Launch

04 Nov - Celebration of the 17th birthday of Bookworm, a popular English bookstore in Hanoi ----- 04/11 - Tiệc sinh nhật lần thứ 17 của hiệu sách tiếng Anh Bookworm tại Hà Nội Continue reading >

Duo Exhibition “Dancing Colours of Nature”

Art critic Pham Long writes about the exhibition "Dancing colours of nature" by Hoang Dinh and Sommak Chaituch in Hanoi ----- Bài viết của nhà phê bình Phạm Long về triển lãm "Vũ điệu sắc màu" của Hoàng Định và Sommak Chaituch tại Hà Nội Continue reading >

Ciné IFV in November 2018

French movie screening schedules in Hanoi, Hue, Vinh and Danang in November 2018 ----- Lịch chiếu phim Pháp tháng 11/2018 tại Hà Nội, Huế, Vinh và Đà Nẵng Continue reading >

Cinema Space: Black-and-white movie month

21 Sep - 02 Nov - Screenings of well-known black-and-white movies every Friday night at TPD ----- 21/09 - 02/11 - Chương trình giới thiệu những bộ phim đen trắng nổi tiếng vào tối thứ sáu hàng tuần tại TPD Continue reading >

Hoian – Exhibition “Lan – Lan” by Le Brothers

08 Sep - 08 Nov - An installation project that combines sculpture arrangements with orchids ----- 08/09 - 08/11 - Dự án nghệ thuật sắp đặt kết hợp các tác phẩm điêu khắc với hoa lan Continue reading >

MORE EVENTS THIS WEEKEND

Ongoing events:

Hanoi

HCMC

—–

Upcoming events:

Hanoi

HCMC

NO COMMENTS

Leave a Reply