Highlights this week 15 – 21 Apr 2019

Highlights this week 15 – 21 Apr 2019

Posted on
0

Highlights-this-week-new-700x357

Go to full calendar in Hanoi and HCMC

FEATURE EVENTS THIS WEEK

Contemporary Dance “At the Gates of Oblivion”

20 Apr - A dance piece by Vietnamese-French choreographer Sébastien Ly about the connection between us and our ancestors ----- 20/04 - Vở múa của biên đạo Sébastien Ly (Pháp-Việt) về mối liên hệ gắn bó giữa ta và ông cha Continue reading >

Spring Concert “Meeting With The World Music Talents”

17 and 18 Apr - Enjoy fantastic performances by violin soloist Stephane Tran Ngoc and piano soloists Nguyen Viet Trung, Eric Lu and Kate Liu ----- 17 và 18/04 - Thưởng thức tài năng của nghệ sĩ violin Stephane Trần Ngọc và các nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung, Eric Lu và Kate Liu Continue reading >

Concert with LaJazzO

20 and 21 Apr - A concert by the State Youth Jazz Orchestra of Baden-Württemberg ----- 20 và 21/04 - Hòa nhạc của Dàn nhạc Jazz thanh thiếu niên Bang Baden-Württemberg Continue reading >

KOAF: Dialogue Between Dance & The Other Arts in Hanoi

18 Apr - A talk show with experienced artists and those who are interested in dance ----- 18/04 - Một buổi chia sẻ giữa các nghệ sỹ dày dặn kinh nghiệm với những người quan tâm đến bộ môn nghệ thuật múa Continue reading >

Subscription Concert Vol. 119 “Beethoven Cycle” with Conductor Jonas Alber

18 Apr - A performance of Beethoven's Piano Concerto No. 3 and Symphony No. 6 ----- 18/04 - Biểu diễn hai tác phẩm Concerto cho piano số 3 và Giao hưởng số 6 của Beethoven Continue reading >

HN and HCMC – Krossing Over Arts Festival 2019

05 - 21 Apr - A series of interdisciplinary and collaborative performances, artist talks, dance workshops, and international film screenings ----- 05 - 21/04 - Chương trình biểu diễn múa đương đại và các loại hình nghệ thuật mang tính tương tác cao cùng các workshop, hội thảo, chiếu phim Continue reading >

Exhibition “Echo” by Tran Van An

09 - 15 Apr - A showcase of sculptures made from iron and stainless steel by artist Tran Van An ----- 09 - 15/04 - Trưng bày những tác phẩm điêu khắc mới bằng sắt và thép không gỉ của nghệ sĩ Trần Văn An Continue reading >

Art Exhibition “The Art of The Journey” at Pan Pacific Hanoi

10 - 16 Apr - A showcase of 37 stunning art pieces representing some 20 of Vietnam's most respected artists of the late 1980s - early 1990s ----- 10 - 16/04 - Trưng bày 37 tác phẩm nghệ thuật đại diện cho gần 20 họa sỹ xuất sắc nhất trong làng hội họa Việt Nam những năm cuối 1980 - đầu 1990 Continue reading >

ART FOR YOU 11 Hanoi

11 - 15 Apr - Where you can purchase sketches, photographs, illustrations, paintings by Vietnamese artists with price range from $25 to $900 ----- 11 - 15/04 - Nơi bạn có thể sở hữu những bức ảnh, phác thảo, minh họa, tranh in, bản vẽ của các nghệ sĩ Việt Nam với giá từ $25 đến $900 Continue reading >

Exhibition “PURE GOLD – Upcycled! Upgraded!”

20 Apr - 26 May - A showcase of 76 recycle exhibits exploring different approaches to using trash to create valuable products ----- 20/04 - 26/05 - Trưng bày 76 vật phẩm tái chế nhằm giới thiệu các cách thức sử dụng rác thải để tạo nên những sản phẩm có giá trị Continue reading >

Exhibition “Daily Conversation”

07 Mar - 30 Apr - A showcase of the latest silk paintings by Le Kim My and installations by Vu Kim Thu ----- 07/03 - 30/04 - Triển lãm các tác phẩm tranh lụa mới nhất của họa sỹ Lê Kim Mỹ và các sắp đặt độc đáo của họa sỹ Vũ Kim Thư Continue reading >

What’s on this weekend 19 – 21 Apr 2019

List of events happening this weekend --- Các sự kiện diễn ra cuối tuần này Continue reading >

SOME MORE EVENTS THIS WEEK

Hanoi

HCMC

NO COMMENTS

Leave a Reply