What’s on this weekend 23 – 25 Aug 2019

What’s on this weekend 23 – 25 Aug 2019

Posted on
0

Whats-on-this-week-new-700x357

Go to full calendar in Hanoi and HCMC

FEATURED EVENTS THIS WEEKEND

“Wonderland” the Musical

24 and 25 Aug - A musical performance integrating the story “Alice in Wonderland” into the magical world of Disney characters, by PDV Production ----- 24 và 25/08 - Vở nhạc kịch kết hợp câu chuyện "Alice in Wonderland" và thế giới của các nhân vật cổ tích Disney, do PDV Production dàn dựng Continue reading >

Exhibition “Falling into the Horizon” by Quách Bắc

16 Aug - 15 Sep - A series of small-sized oil paintings and a site specific installation by visual artist Quach Bac ----- 16/08 - 15/09 - Trưng bày loạt tranh sơn dầu khổ nhỏ trên toan và tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ Quách Bắc Continue reading >

Exhibition “Street Story”

10 - 25 Aug - A showcase of 40 artworks by a group of 5 artists, telling stories that are closed to their hearts about the streets of Hanoi ----- 10 - 25/08 - Trưng bày 40 tác phẩm của nhóm 5 tác giả, kể những câu chuyện mang sắc thái cá nhân xung quanh đời sống ở phố Hà Nội Continue reading >

HCMC – Arts Festival “Autumn Melodies 2019”

17 - 28 Aug - Eight concerts, ballet and opera performances by outstanding Vietnamese and international artists ----- 17 - 25/08 - Tám buổi hòa nhạc, biểu diễn opera và ballet cùng các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế Continue reading >

MORE EVENTS THIS WEEKEND

Ongoing events:

Hanoi

HCMC

—–

Upcoming events:

Hanoi

HCMC

NO COMMENTS

Leave a Reply