What’s on this weekend 06 – 08 Sep 2019

What’s on this weekend 06 – 08 Sep 2019

Posted on
0

Whats-on-this-week-new-700x357

Go to full calendar in Hanoi and HCMC

FEATURED EVENTS THIS WEEKEND

Concert with The New Yogyakarta Contemporary Ensemble

06 Sep - A concert with The New Yogyakarta Contemporary Ensemble from Indonesia ----- 06/09 - Hòa nhạc của nhóm nhạc đương đại The New Yogyakarta Contemporary Ensemble từ Indonesia Continue reading >

Exhibition “Turning into Butterflies”

21 Aug - 14 Sep - A showcase of installations made from 1300 paper butterflies created by children and young people around the world ----- 21/08 - 14/09 - Triển lãm được tạo nên từ gần 1300 cánh bướm giấy của trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới Continue reading >

IN SITU – An Exhibition by Six

31 Aug - 15 Oct - A group exhibition featuring six contemporary artists of Vietnam at Manzi's new space in Hanoi ----- 31/08 - 15/10 - Triển lãm của sáu nghệ sĩ đương đại Việt Nam tại không gian trưng bày mới của Manzi tại Hà Nội Continue reading >

Art Project “Love for Mother Earth”

16 Aug - 08 Sep - A collaboration with artist Ly Vu to celebrate the 5th anniversary of Lotte Department Store Vietnam ----- 16/08 - 08/09 - Dự án hợp tác cùng nghệ sĩ trẻ Ly Vu trong lần sinh nhật thứ 5 của Lotte Department Store Vietnam Continue reading >

Artist Talk: “Nature and (Wo-)man in Times of Climate Change”

06 Sep - A conversation about art conceptual work in art ----- 06/09 - Đối thoại về nghệ thuật và các tác phẩm nghệ thuật ý niệm Continue reading >

Exhibition “Falling into the Horizon” by Quách Bắc

16 Aug - 15 Sep - A series of small-sized oil paintings and a site specific installation by visual artist Quach Bac ----- 16/08 - 15/09 - Trưng bày loạt tranh sơn dầu khổ nhỏ trên toan và tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ Quách Bắc Continue reading >

MORE EVENTS THIS WEEKEND

Ongoing events:

Hanoi

HCMC

—–

Upcoming events:

Hanoi

HCMC

NO COMMENTS

Leave a Reply