SLAN – Glamorous Melody: Send Wind to The Cloud.

SLAN – Glamorous Melody: Send Wind to The Cloud.

Posted on
0

Fri 05 June 2020, 08 pm 10 pm
Cà phê thứ Bảy Hà Nội
45-47 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

From the organizer:

Chamber Music Salon- Glamorous Melody
Theme: Send wind to the cloud
Artist: Đào Tố Loan (Soprano), Hương Diệp (Soprano), Thảo Ly (Soprano), Mai Hoa (Celist), Thương Hà (Pianist), Hải Như (Pianist)
Moderator: Musician Cát Vận

Program

Instrumental: Bach-Gounod, Schumann, Piazzola

Cellist: Mai Hoa
(12 years at Gnessin Music Academy – Moscow, Russian Federation.)
Bach – Gounod / Ave Maria
Schumann / Traumerei (Dreaming)
Piazzola / Oblivion
Piano : Thương Hà

Vietnamese music memories (100 selected Vietnamese songs) and Classical music

*Đào Tố Loan (Soprano)
Phạm Duy / Gánh lúa
Đoàn Chuẩn / Gửi gió cho mây ngàn bay
Puccini / Chi il bel sogno di Doretta
Ennio Moricone / Nella fantasia

*Thảo Ly (Soprano)
Doãn Mẫn / Hương cố nhân
Nguyễn Xuân Khoát – Đoàn Phú Tứ / Màu thời gian:
Caccini / Ave Maria –
C. Gounod / Je Veux Vivre (romeo et julliette)

*Hương Diệp (Soprano)
Hoàng Giác / Lỡ cung đàn
Ngọc Bich / Trở về bến mơ
Puccini / Donde lieta usci (Opera : La boheme )
Puccini / Quando menvo (Opera: La boheme)
Piano accompaniment: Hai Nhu

*The program does not sell tickets. Please join in and pay for the drinks according to the menu of the cafe and contribute to the Program-Building Fund of artists at least VND 50,000.

Follow updates on event’s page.

NO COMMENTS

Leave a Reply