Exhibition “Tết Art 2023″

Exhibition “Tết Art 2023″

Posted on
0

10:00 – 18:30, 03 Jan – 31 March 2023
Hanoi Studio Gallery
No. 23-25 Mạc Đĩnh Chi, Trúc Bạch, Ba Đình, Hanoi

From the organizer:

Tết Art – an annual event that we, along with painters and sculptors, always want to bring to the public every Spring.

The nostalgic north wind, the crowded street, and the year-end hustle. The season of busyness, the “walking”, the “watching”, the “sightseeing”, and moments of family reunion.

Visit us to chat in the bustling atmosphere of the last days of the year, and see the works full of thoughts and the spirit of “Tet”.
We would like to introduce to you art lovers the collection of:

Painting by:
+ Lê Anh Vân
+ Hoàng Nghĩa Hiệp
+ Đặng Tiến
+ Đào Lê Hương
+ Trần Thu
+ Trần Hoàng Sơn
+ Nguyễn Nghĩa Cương
+ Vũ Đình Tuấn
+ Mai Xuân Oanh
+ Liêu Nguyễn Hướng Dương
+ Lưu Chí Hiếu
+ Nguyễn Trần Cường
+ Ngô Hùng Cường
+ Phạm Tuấn Tú
+ Lê Trần Hậu Anh
+ Nguyễn Thế Hùng
+ Trịnh Liên
+ Nguyễn Xuân Lục
+ Đỗ Hiệp
+ Đỗ Duyên
+ Nguyễn Quốc Trung
+ Tống Ngọc
+ Duy Tùng
+ Đặng Hiệp
+ Nguyễn Đình Hoàng Việt
+ Nguyễn Minh Quân
+ Cấn Văn Ân

Sculpture by:
+ Đàm Đăng Lại
+ Khổng Đỗ Tuyền
+ Lê Lạng Lương
+ Phạm Hà Hải
+ Nguyễn Ngọc Lâm
+ Phạm Thái Bình
+ Trần Trọng Tri
+ Trần An
+ Hoàng Mai Thiệp
+ Lê Anh Vũ
+ Thái Nhật Minh
+ Vũ Bình Minh
+ Phạm Đình Tiến
+ Đinh Duy Tôn

Follow updates on event’s page.

Similar Articles

0

NO COMMENTS

Leave a Reply