Event Listings

0
02 Apr - 30 Apr - Art exhibition to raising public awareness about autism spectrum disorder ----- 02/04 - 30/04 - Triển lãm nghệ thuật nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về hội chứng tự kỷ

0
7 Feb 2020 - 31 Jan 2021 - An exhibition of new acquisitions, loans and works from the collection in Germany ----- 07/02/2020 - 31/01/2021 - Những tác phẩm mới được thâu mua, cho mượn và tác phẩm thuộc bộ sưu tập tại Đức

Opportunities for Artists

0
21 Apr - Apply for the first exhibition of a simultaneous series of small-scale pop-up exhibition - 21/04 - Triển lãm đầu tiên trong loạt dự án triển lãm nhỏ và siêu nhỏ

0
01 May - United against Corona - Express through art ----- 01/05 - Đoàn kết chống lại Corona - Thể hiện qua nghệ thuật

Latest News

0
21 Apr - Apply for the first exhibition of a simultaneous series of small-scale pop-up exhibition - 21/04 - Triển lãm đầu tiên trong loạt dự án triển lãm nhỏ và siêu nhỏ

0
02 Apr - 30 Apr - Art exhibition to raising public awareness about autism spectrum disorder ----- 02/04 - 30/04 - Triển lãm nghệ thuật nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về hội chứng tự kỷ

0
7 Feb 2020 - 31 Jan 2021 - An exhibition of new acquisitions, loans and works from the collection in Germany ----- 07/02/2020 - 31/01/2021 - Những tác phẩm mới được thâu mua, cho mượn và tác phẩm thuộc bộ sưu tập tại Đức

0
01 May - United against Corona - Express through art ----- 01/05 - Đoàn kết chống lại Corona - Thể hiện qua nghệ thuật

0
01 Apr - 30 Apr - 12 French films with Vietnamese subtitles are selected from the BHD film catalog ----- 01 - 30/04 - 12 bộ phim Pháp kèm phụ đề tiếng Việt được lựa chọn từ danh mục phim của BHD

0
2020 - An interview about “Leaf Picking in the Ancient Forest” exhibition ----- 2020 - Bài phỏng vấn về triển lãm "Nhặt Lá Rừng Xưa"

Social

29,584FansLike
16,626FollowersFollow