fbpx

Event Listings

0
05 Mar 12 Apr - A special showcase of 5 thoughtful, sensitive, revolutionary, powerful female voices ----- 05/03 - 12/04 - Giới thiệu năm tiếng nói nữ sâu sắc, cách tân, nhạy cảm, và mạnh mẽ

0
28/02 - Tìm hiểu về một trong những dự án mới có tên Mirages của Duy Phương

Opportunities for Artists

0
30 Apr - Marking Dogma Prize's move beyond ten years ----- 30/04 - Đánh dấu hành trình mười năm dài của Giải thưởng Dogma

0
15 Mar - A project to connect Vietnamese and German artists ----- 15/03 - Dự án kết nối nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Đức

Latest News

0
05 Mar 12 Apr - A special showcase of 5 thoughtful, sensitive, revolutionary, powerful female voices ----- 05/03 - 12/04 - Giới thiệu năm tiếng nói nữ sâu sắc, cách tân, nhạy cảm, và mạnh mẽ

0
28/02 - Tìm hiểu về một trong những dự án mới có tên Mirages của Duy Phương

0
30 Apr - Marking Dogma Prize's move beyond ten years ----- 30/04 - Đánh dấu hành trình mười năm dài của Giải thưởng Dogma

0
01 - 20 Mar - Poetic prints of young (Vietnamese) writers and artists in Vietnam ----- 01 - 20/03 - Ấn phẩm thơ của những người viết (tiếng Việt) và người trẻ làm nghệ thuật ở Việt Nam

0
22 Feb - Lecture series and discussion on this background of upcoming Maha Shivaratri festival ----- 22/02 - Các chuỗi bài giảng và thảo luận này khi lễ hội Maha Shivaratri đang tới gần

0
15 Mar - A project to connect Vietnamese and German artists ----- 15/03 - Dự án kết nối nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Đức

Social

31,762FansLike
1,412FollowersFollow
16,681FollowersFollow