Art

Art

0

06 Oct - 02 Nov - HCMC - Oil painting exhibition on the loss of traditional values in Vietnam's period of rapid economic development ----- 06/10 - 02/11 - TP HCM - Triển lãm tranh sơn dầu về sự mai một của các giá trị truyền thống trong bối cảnh phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam

0

02 - 07 Oct - Watercolor painting exhibition by Chinese artist Tran Dat ----- 02 - 07/10 - Triển lãm tranh màu nước của họa sỹ trẻ Trần Dật đến từ Hàng Châu, Trung Quốc

0

01 Oct - Discussion of artists' experiences of working in public spaces ----- 01/10 - Đối thoại về kinh nghiệm thực tiễn làm việc ở các không gian công cộng của các nghệ sỹ

0

29 Sep - 26 Nov - HCMC - The first solo exhibition by artist Hoang Thanh Vinh Phong ----- 29/09 - 26/11 - TP HCM - Triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Hoàng Thanh Vĩnh Phong

0

29 Sep - 26 Nov - HCMC - An exhibition highlights the role of artist friendships in the development of experimental art practice in Vietnam ----- 29/09 - 26/11 - TP HCM - Triển lãm tôn vinh vai trò của tình bằng hữu giữa các nghệ sĩ trong tiến trình phát triển của nghệ thuật thử nghiệm ở Việt Nam

0

01 - 30 Oct - Exhibition of paintings created by the side of West Lake in Hanoi by Hungarian painter Anna-Maria Ory ----- 01 - 30/10 - Triển lãm các bức tranh được vẽ ven bờ hồ Tây (Hà Nội) của họa sỹ người Hungary Anna-Maria Ory

0

28 Sep - 02 Oct - Exhibition of cubism and abstract artworks by artist Ngo Nhu Hong ----- 28/09 - 02/10 - Triển lãm tranh lập thể - trừu tượng của nghệ sỹ Ngô Như Hồng

0

29 Oct - 30 Nov - Exhibition of artworks by 14 participating artists of the Month of Arts Practice at Heritage Space ----- 29/10 - 30/11 - Triển lãm các tác phẩm của 14 nghệ sỹ tham gia Tháng thực hành nghệ thuật 2017 tại Heritage Space

0

18 - 22 Sep - Solo exhibition by painter Luu Vu Long inspired by children's ways of thinking ----- 18 - 22/09 - Triển lãm cá nhân của họa sỹ Lưu Vũ Long lấy cảm hứng từ cách tư duy của trẻ em

0

15 - 17 Sep - Exhibition of 70 artworks celebrates the beauty of women and supports gender equality ----- 15 - 17/09 - Triển lãm 70 tác phẩm nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ & góp phần đấu tranh cho bình đằng giới

Social

23,768FansLike
13,836FollowersFollow