Art

Art

0

17 Nov - 17 Dec - Group exhibition by artists Le Huu Hieu, Nguyen Van The and Van Trong ----- 17/11 - 17/12 - Triển lãm nhóm của các nghệ sỹ Lê Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Thể và Văn Trọng

0

17 Nov - 04 Dec - HCMC - Exhibition of wood burn portraits of Vietnam's ethnic minority people ----- 17/11 - 04/12 - TP HCM - Triển lãm tranh đốt gỗ khắc họa chân dung của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam

0

12 and 26 Nov - A walk-through of the exhibition "Utopia Land" led by its organizers and artists ----- 12 và 26/11 - Tour tham quan triển lãm "Vùng không tưởng" do nhà tổ chức và các nghệ sỹ dẫn dắt

0

09 Nov 2017 - 27 Feb 2018 - Exhibition of 300 paintings created with various media by two artists Ngo Xuan Binh & Le Van Thin ----- 09/11/2017 - 27/02/2018 - Triển lãm 300 tác phẩm được sáng tác từ nhiều chất liệu của hai họa sỹ Ngô Xuân Bính & Lê Văn Thìn

0

06 Nov - Launching event of a collection of 189 sketches about wartime in Vietnam by Associate Professor, artist Tran Huy Oanh ----- 06/11 - Buổi ra mắt và ký tặng tuyển tập 189 bức kí họa thời chiến của PGS., họa sỹ Trần Huy Oánh

0

03 - 26 Nov - Exhibition by artist Nguyen Duc Phuong after a period of experimenting with natural pigments ----- 03 - 26/11 - Triển lãm của nghệ sĩ Nguyễn Đức Phương sau một quá trình thử nghiệm với các chất liệu tự nhiên

0

04 Nov - HCMC - A series of panel discussions which engages the landscape of experimental contemporary art practice in Vietnam since 1975 ----- 04/11 - TP HCM - Chuỗi toạ đàm nhìn lại quang cảnh nghệ thuật thử nghiệm tại Việt Nam từ sau 1975 tới nay

0

01 - 30 Nov - Exhibition of latest paintings by painter Doan Xuan Tang which feature landscapes and people of mountainous areas ----- 01 - 30/11 - Triển lãm những tác phẩm mới nhất của họa sĩ Đoàn Xuân Tặng về con người và cảnh sắc vùng núi

0

01 - 09 Nov - A look back at the achievements of the art project Hope Box during its 25 years in Vietnam ----- 01 - 09/11 - Sự kiện nhìn lại những thành tựu của dự án nghệ thuật Hope Box trong 25 năm tại Việt Nam

0

28 Oct - 28 Nov - Outdoor painting & sculpture exhibition by 17 Vietnamese & international artists at Flamingo Dai Lai ----- 28/10 - 28/11 - Triển lãm hội họa & điêu khắc ngoài trời của 17 nghệ sỹ tên tuổi của Việt Nam & quốc tế tại Flamingo Đại Lải

Social

24,075FansLike
14,213FollowersFollow