Literature

Literature

0

05 - 18 Nov - A showcase of the Vietnamese version of classic French novels that have been adapted into movies ----- 05 - 18/11 - Trưng bày phiên bản tiếng Việt của một số tác phẩm văn học Pháp nổi tiếng đã được chuyển thể thành phim

0

27 Oct - A joyful reading night of poetry diplomacy with Hanoi poetic humans and guests from the US and Australia ----- 27/10 - Một đêm thơ nhàn tản cùng những người thơ ở Hà Nội và khách mời từ Mỹ, Úc

0

02 Nov - Deadline to apply for a four-month writing workshop with author Dang Hoang Giang and journalist Truong Uyen Ly ----- 02/11 - Hạn chót đăng ký tham dự workshop viết kéo dài 4 tháng cùng tác giả Đặng Hoàng Giang và nhà báo Trương Uyên Ly

0

26 Sep - Launching event of the book "Beloved 20s" by Vietnamese author Nguyen Huy Thiep ----- 26/09 - Tọa đàm ra mắt tiểu thuyết "Tuổi 20 yêu dấu" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

0

11 Sep - A book by Dao Trinh Nhat - a well-known Vietnamese writer in the first half of the 20th century ----- 11/09 - Buổi giới thiệu một tác phẩm của Đào Trinh Nhất - một nhà văn nổi tiếng nửa đầu thế kỷ XX

0

13 - 31 Aug - Exhibition and launch event of a book that reminisces about the Subsidy Era in Vietnam at the end of the 20th century ----- 13 - 31/08 - Triển lãm và buổi giới thiệu cuốn sách về thời bao cấp tại Việt Nam những năm cuối thế kỷ 20

0

18 Jul - An introduction session of the book "Small Country" by author Gaël Faye, with the participation of translator Quynh Le ----- 18/07 - Hội thảo giới thiệu cuốn sách "Những quê hương bé nhỏ" của tác giả Gaël Faye với sự tham gia của dịch giả Quỳnh Lê

0

14 Jul - A reading party hosted by AJAR - a bilingual journal and independent small press based in Hanoi ----- 14/07 - Tiệc đọc của AJAR - một tạp chí văn chương và nghệ thuật song ngữ độc lập tại Hà Nội

0

12 Jul - An overview of the history of French comic books until 2000 ----- 12/07 - Hội thảo tổng quan về lịch sử truyện tranh tiếng Pháp đến năm 2000

0

11 Jul - An introduction session of the book collection "La Comédie humaine" (The Human Comedy) by Honoré de Balzac ----- 11/07 - Tọa đàm giới thiệu bộ sách "Tấn trò đời" của Honoré de Balzac

Social

29,249FansLike
16,491FollowersFollow