fbpx
Event Listings

Event Listings

0

15 - 29 Apr - Arts works of 17 Vietnamese and international artists and original creations of 2 fashion designers are available to purchase ----- 15 - 29/04 - Tác phẩm nghệ thuật của 17 nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài cùng các thiết kế thời trang sẽ được bán để gây quỹ

Avatar

0

KVT - Cheering on good talent at L’Espace ----- KVT - Vui với một tài năng tuyệt vời ở L’Espace

2

28 May - International music festival in Hanoi ----- 28/05 - Liên hoan âm nhạc quốc tế tại Hà Nội

1

Updated schedule for Hanoi Sound Stuff Festival 2011 is available ----- Thông tin cập nhật về chương trình cho Liên hoan Âm thanh Hà Nội 2011

0

Documentary Film and Video Making Course is calling for submission ----- Lớp học làm phim thuộc Dự án làm phim tài liệu đang tuyển sinh học viên

0

09 Apr - HCMC - Concert with HBSO Symphony Orchestra and conductor Terje Mikkelsen ----- 09/04 - TP HCM - Hòa nhạc với sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng HBSO và chỉ huy Terje Mikkelsen

0

08 & 09 Apr - All proceeds will be donated to victims of the earthquake and tsunami in Japan ----- 08 & 09/04 - Tiền bán vé sẽ được dùng để ủng hộ nạn nhân của trận động đất và sóng thần vừa qua tại Nhật Bản

0

09 Apr - Live music with 3 bands: the Thrasher, Thủy Triều Đỏ and Recycle ----- 09/04 - Nhạc sống do 3 ban nhạc Thrasher, Thủy Triều Đỏ và Recycle biểu diễn

0

09 Apr - Music performance of Giao Chi rock band and a Korean singer/composer Redclef ----- 09/04 - Đêm nhạc của ban nhạc Giao Chỉ, Việt Nam và ca sĩ Redclef, Hàn Quốc

Avatar

0

KVT afloat with awe about a great conceptual idea ----- KVT phiêu cùng một ý tưởng tuyệt vời

Social

32,346FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos