Photo, Film, Video

Photo, Film, Video

0

26 Oct - A showcase screening of five short films developed throughout the FAMLAB x STORIES creative documentary workshop ----- 26/10 - Buổi công chiếu năm bộ phim ngắn hoàn thiện bởi thành viên workshop phim tài liệu sáng tạo FAMLAB x STORIES

0

09 Nov - A film that reveals new facets of the French painter Claude Monet ----- 09/11 - Tác phẩm điện ảnh mở ra những góc nhìn mới mẻ về danh họa người Pháp Claude Monet

0

20 Oct - A documentary that tells stories of the human life & fate by the acclaimed director Tran Van Thuy ----- 20/10 - Bộ phim tài liệu kể những câu chuyện về số phận và đời người của đạo diễn Trần Văn Thủy

0

07 Nov - 30 Dec - An exhibition by young photographers Joseph Gobin and Nguyen Gia Phuong with Hanoi's landscape as a common theme ----- 07/11 - 30/12 - Triển lãm của Joseph Gobin và Nguyễn Phương, lấy không gian Hà Nội làm bối cảnh chính

0

31 Oct - A movie about two women brought together by accident and learn through each other how to deal with their past ----- 31/10 - Bộ phim về mối quan hệ giữa hai người phụ nữ tình cờ gặp nhau, học hỏi từ nhau để vượt qua quá khứ của bản thân

0

10 Oct - 04 Nov - A contemporary photography exhibition by 12 emerging Southeast Asian photographers ----- 10/10 - 04/11 - Triển lãm nhiếp ảnh đương đại của 12 nhiếp ảnh gia trẻ từ Đông Nam Á

0

24 Oct - A film that raises questions concerning the position of the woman within social expectations and constrains, with parallels to the Vietnamese epic "The story of Kieu" ----- 24/10 - Bộ phim đặt ra câu hỏi về vị trí của người phụ nữ giữa những kỳ vọng và ràng buộc của xã hội, có nhiều điểm liên tưởng đến sử thi "Truyện Kiều" của Việt Nam

0

01 - 30 Oct - A showcase of 62 photographic works by 12 artists on the conflicts between traditions and modernity, destruction and new construction of the city of Seoul ----- 01 - 30/10 - Trưng bày 62 tác phẩm ảnh của 12 nghệ sĩ về các xung đột giữa truyền thống - hiện đại, phá hủy - xây dựng mới của thành phố Seoul

0

06 - 08 Sep - A showcase of some 40 photographs of public space in Hanoi and the daily life of Hanoi people ----- 06 - 08/09 - Trưng bày hơn 40 tác phẩm ảnh về không gian công cộng và cuộc sống thường ngày của người dân Hà Nội

0

16 Sep - Screening 2 documentaries about the life and work of Australian journalist Wilfred Burchett and his journey in Vietnam during the war ----- 16/09 - Buổi chiếu 2 bộ phim về cuộc đời, sự nghiệp và cuộc hành trình của nhà báo Wilfred Burchett (Úc) tại Việt Nam những năm kháng chiến

Social

29,494FansLike
16,518FollowersFollow