Photo, Film, Video

Photo, Film, Video

0

20 June - Screening five short documentaries from film making courses held in Hanoi over the past decade ----- 20/06 - Trình chiếu năm phim tài liệu ngắn từ các khóa học làm phim được tổ chức tại Hà Nội trong hơn thập kỷ qua

0

2020 - Giới thiệu về các khóa học của dự án Culture Connects

0

14 June - 21 June - A yet to be published photo book by the filmmaker - people’s artist Nguyen Huu Tuan ----- 14/06 - 21/06 - Cuốn sách ảnh chưa xuất bản của nhà quay phim - nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hữu Tuấn

0

2020 - Giới thiệu về các khóa học của dự án Culture Connects

0

18 June - A series of events around Vietnamese cinema past, present and future ----- 18/06 - Chương trình thuộc chuỗi sự kiện xoay quanh điện ảnh Việt Nam quá khứ, hiện tại và tương lai

0

2020 - Giới thiệu về các khóa học của dự án Culture Connects

0

28 June - A series of events around Vietnamese cinema past, present and future ----- 28/06 - Chương trình thuộc chuỗi sự kiện xoay quanh điện ảnh Việt Nam quá khứ, hiện tại và tương lai

0

18/06 - Chương trình thuộc chuỗi sự kiện xoay quanh điện ảnh Việt Nam quá khứ, hiện tại và tương lai

0

2020 - Giới thiệu về các khóa học của dự án Culture Connects

0

2020 - Giới thiệu về các khóa học của dự án Culture Connects

Social

30,171FansLike
1,412FollowersFollow
16,681FollowersFollow