Theater & Dance

Theater & Dance

0

06 June - Experience "speaking" through your body in different ways ----- 06/06 - Trải nghiệm "nói" bằng cơ thể theo nhiều cách khác nhau

0

2020 - Giới thiệu về các khóa học của dự án Culture Connects

0

2020 - An invitation for creative minds from Hanoi to propose concerts, performances, discourses ----- 2020 - Cơ hội cho các ý tưởng hòa nhạc, trình diễn, thảo luận của các nghệ sỹ và những người làm văn hóa tại Hà Nội.

0

20 May - Introduction to Indian Classical Dance ----- 20/05 - Giới thiệu về Múa Cổ điển Ấn Độ

0

18, 20, 23 May - Using the simple exercises of contemporary dance as a method to express and connect ----- 18, 20, 23/05 - Sử dụng các bài tập đơn giản của múa đương đại làm phương tiện biểu đạt và kết nối

0

01 - 09 May - The Theatertreffen are hosted online for the first time ----- 01- 09/05 - Theatertreffen được tổ chức trực tuyến lần đầu tiên

0

Apr - June 2020 - Online workshops from 1 to 3 lesson for everyone in French, English, and Vietnamese ----- 04 - 06/2020 - Các workshop trực tuyến từ 1 tới 3 buổi dành cho tất cả mọi người bằng tiếng Pháp, tiếng Anh hoặc tiếng Việt

0

10-16 Feb - Screening of 7 romance films at L'Espace ----- 10-16/02 - Chiếu 7 bộ phim tình cảm lãng mạn tại L'Espace

0

12 Jan - A screening of documentary series about nature living ----- 12/01 - Buổi chiếu series phim tài liệu về cuộc sống tự nhiên

0

12 Jan - A screening of documentary series at Tranquil ----- 12/01 - Buổi chiếu series phim tài liệu tại Tranquil

Social

30,171FansLike
1,412FollowersFollow
16,681FollowersFollow