Giveaways

Giveaways

107

02 Aug, 10 pm - Deadline to win 8 pairs of free tickets to Toyota Concert Tour 2016 in Hanoi and HCMC ----- 22:00, 02/08 - Hạn chót giành 8 cặp vé miễn phí tham dự Hòa nhạc Toyota 2016 tại Hà Nội và TP HCM

20

Deadline 28 Oct 2015, 6 pm - A chance to get free tickets to TNT Theatre performances in Hanoi and HCMC ----- Hạn chót là 18:00 ngày 28/10 - Cơ hội giành vé miễn phí xem vở kịch của đoàn kịch đến từ Anh quốc tại Hà Nội và TP HCM

88

Deadline 01 Aug, 9 pm - A chance to get 9 pairs of free tickets ----- Hạn chót là 21:00 ngày 01/08 - Cơ hội giành 9 cặp vé miễn phí

27

Deadline 17 Jun 3 pm - A chance to get 2 pairs of free tickets ----- Hạn chót 15:00 ngày 17/06 - Cơ hội giành 2 cặp vé miễn phí

3

TODAY 9 pm - Deadline to win 2 pairs of free tickets to Frankenstein in HCMC! ----- HÔM NAY 21:00 - Hạn chót để giành 2 cặp vé tới đêm kịch Frankenstein ở TP HCM

25

07 Mar - Deadline to submit your answer to win 2 pairs of tickets to Frankenstein in Hanoi ----- 07/03 - Hạn chót tham gia giành 2 cặp vé miễn phí xem vở Frankenstein ở Hà Nội

1

07 Feb - Tet market event for the international community in Hanoi with lots of exciting activities ----- 07/02 - Sự kiện chợ Tết dành cho cộng đồng quốc tế tại Hà Nội với nhiều hoạt động hấp dẫn

22

Deadline 11 Nov 3 pm - A chance to get 2 pairs of free tickets ----- Hạn chót là 15:00 ngày 11/11 - Cơ hội giành 2 cặp vé miễn phí

62

Deadline 28 Oct 9 pm - A chance to get 2 pairs of free tickets ----- Hạn chót là 21:00 ngày 28/10 - Cơ hội giành 2 cặp vé miễn phí

118

Deadline 16 Oct 3 pm - A chance to get 8 pairs of free tickets ----- Hạn chót là 15:00 ngày 16/10 - Cơ hội giành 8 cặp vé miễn phí

Social

26,434FansLike
16,169FollowersFollow