fbpx
Giveaways

Giveaways

38

Deadline is Sat 15 Jun, 5 pm - Win 3 pairs of tickets to music night with Seattle's Hip-Hop Duo ----- Hạn chót là 17:00, thứ bảy 15/06/2013 - Giành 3 cặp vé tới đêm nhạc của nhóm Hip-Hop đến từ Seattle

31

Deadline is Fri 31 May, 8.30 pm - Win 10 pairs of tickets to French contemporary dance performance ----- Hạn chót là 20:30, thứ sáu 31/05/2013 - giành 10 cặp vé tới xem đêm múa đương đại Pháp

102

Deadline is Wed 29 May, 2 pm - Win 4 pairs of tickets to Magic night with Italian Magician ----- Hạn chót là 14:00, thứ tư 29/05/2013 - giành 4 cặp vé tới với đêm diễn của ảo thuật gia người Ý

65

Deadline is Mon 27 May, 2 pm - Enter your name to win tickets to concert with UK musician Fyfe Dangerfield concert in Hanoi ----- Hạn chót là 14:00, thứ hai 27/05/2013 - Hãy điền tên bạn để giành vé tham dự hòa nhạc của nghệ sỹ người Anh Fyfe Dangerfield

30

Deadline Wed 22 May, 10 pm - Chance to win one of the two copies of Eric Legnini's latest CD "Sing Twice!" ----- Hạn chót là 22:00, thứ tư 22/05/2013 - Cơ hội giành hai CD album mới nhất của Eric Legnini "Sing Twice"!

0

Deadline 9 May - Chance for you to win tickets to one of the most exciting music festivals of the year in Hanoi ----- Hạn chót 09/05/2013 - Cơ hội giành vé tới với một trong những Lễ hội Âm nhạc hấp dẫn nhất trong năm ở Hà Nội

88

Deadline Tue 07 May, 1 pm - Enter your name to win tickets. Quick and correct answers count! ----- Hạn chót 13:00 thứ ba 07/05/2013 - Ghi tên bạn để giành vé. Chúng tôi chọn những câu trả lời đúng và nhanh nhất!

41

Deadline is Tue 07 May, 12pm - Enter your name to win tickets to Eric Legnini concerts in Hanoi and HCMC ----- Hạn chót là 12:00, thứ ba 07/05/2013 - Hãy điền tên bạn để giành vé tới với hòa nhạc của Eric Legnini tại Hà Nội và TP HCM

1

Join our Facebook quiz game to win a copy of the book by Italian Ambassador Mario Sica ----- Tham gia đố vui trên Facebook để giành được một cuốn sách của Đại Sứ người Ý Mario Sica

Social

35,205FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow