fbpx
Finest Artists

Finest Artists

[:vi]Nghệ sĩ được chọn lọc đưa vào danh sách đề cử ở HANOIGRAPEVINE FINEST được ưu tiên cho những nghệ sĩ trẻ không quá 35 tuổi, hoạt động tích cực trong năm 2019, trình bày tác phẩm và tham gia những dự án, sự kiện tiêu biểu có ý nghĩa nghệ thuật, giáo dục, phát triển và lan tỏa..[:]

0

2020 - Vote for Trang Trinh at Hanoi Grapevine's Finest ----- 2020 - Bình chọn cho Trang Trịnh tại Hanoi Grapevine's Finest

0

2020 - Vote for Le Giang at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2020 - Bình chọn cho Lê Giang tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2020 - Vote for Ngoc Nau at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2020 - Bình chọn cho Ngọc Nâu tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2020 - Vote for Luong Hue Trinh at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2020 - Bình chọn cho Lương Huệ Trinh tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2020 - Vote for Nguyen Duy Thanh at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2020 - Bình chọn cho Nguyễn Duy Thành tại Hanoi Grapevine’s Finest

0

2020 - Vote for Ha Thuy Hang at Hanoi Grapevine’s Finest ----- 2020 - Bình chọn cho Hà Thúy Hắng tại Hanoi Grapevine’s Finest

Social

32,361FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos