Talk

Talk

0

16 Nov - A discussion with three artists Aung Myat Htay, Ha Dao and Nguyen L.Chi about their art practice ----- 16/11 - Buổi trò chuyện cùng ba nghệ sĩ Aung Myat Htay, Hà Đào và Nguyễn L.Chi về thực hành nghệ thuật của họ

0

13 Nov - Artist Jennifer Vanderpool will discuss how she developed her practice drawing on her immigrant family's working-class story in the US ----- 13/11 - Nghệ sĩ Jennifer Vanderpool thảo luận về cách cô phát triển thực hành nghệ thuật dựa trên câu chuyện về gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động của cô tại Mỹ

0

02 Nov - A talk with designer Vu Ta Linh and architect Doan Thanh Ha on contemporary architecture and fashion design ----- 02/11 - Buổi trò chuyện cùng nhà thiết kế thời trang Vũ Tạ Linh và kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà về thời trang và kiến trúc hiện đại

0

02 Nov - A presentation and discussion with the four artists Dang Hong Anh, Duong Nguyen Hoai Nam, Minja Gu and Quynh Dong within Heritage Space's Month of Arts Practice ----- 02/11 - Buổi thuyết trình và thảo luận cùng các nghệ sĩ Đặng Hồng Anh, Dương Nguyên Hoài Nam, Minja Gu và Quỳnh Đông trong khuôn khổ Tháng thực hành nghệ thuật của Heritage Space

0

31 Oct - A discussion on curating experimental/conceptual art exhibitions in urban environments with curator Pil Joo Jung from South Korea ----- 31/10 - Buổi thảo luận về công việc giám tuyển triển lãm thực nghiệm/ý niệm trong môi trường đô thị cùng giám tuyển Pil Joo Jung (Hàn Quốc)

0

01 Nov - A discussion with producer/artist Ellie Shipman about the creative industry ----- 01/11 - Trò chuyện cùng nhà sản xuất/nghệ sĩ Ellie Shipman về ngành công nghiệp sáng tạo

0

27 Oct - A discussion on the art practise of four artists Le Dinh Chung, Hue Nguyen, Aya Momose và Quynh Dong ----- 27/10 - Đối thoại cùng khán giả về quá trình thực hành nghệ thuật của bốn nghệ sĩ Lê Đình Chung, Huệ Nguyễn, Aya Momose và Quynh Dong

0

22 Oct - Swedish music composer Kent Olofsson discusses compositional strategies, artistic concepts and collaborative processes ----- 22/10 - Nhạc sĩ Kent Olofsson (Thụy Điển) thảo luận các chiến lược viết nhạc, ý tưởng nghệ thuật và quá trình cộng tác trong sáng tác nhạc

0

18 Oct - A lecture and discussion of the basic elements for curating festivals and exhibitions ----- 18/10 - Buổi thuyết trình và thảo luận về những yếu tố cơ bản của giám tuyển lễ hội và triển lãm

0

15 Oct - A discussion about different forms of aesthetical transformation of the experience of destruction during wartime ----- 15/10 - Buổi trò chuyện về các hình thức chuyển đổi thẩm mỹ khác nhau của trải nghiệm về sự hủy diệt trong bối cảnh thời chiến

Social

29,335FansLike
16,509FollowersFollow