Talk

Talk

0

09 Jan - A seminar about a book with two children's issues: secrets and lies ----- 09/01 - Buổi toạ đàm về cuốn sách với hai vấn đề thường gặp ở trẻ em: bí mật và nói dối

0

4 Jan - A talk, writing and drawing experience on the topic about the diverse of gender and sexual ----- 04/01 - Buổi trò chuyện, viết, vẽ mang tính trải nghiệm về chủ đề đa dạng giới và tình dục

0

04 Jan 2020 - A discussion on the language and perceptions of sculpture with artists Nguyen Dinh Phuong & Luong Trinh ----- 04/01/2020 - Buổi trò chuyện về ngôn ngữ và quan niệm trong điêu khắc cùng hai nghệ sĩ đương đại Nguyễn Đình Phương, Lương Trịnh

0

28 Dec 2019 - a forum for exchanging fine arts in general and contemporary Vietnamese sculpture with Thai Nhat Minh ----- 28/12/2019 - diễn đàn trao đổi về mỹ thuật và nghệ thuật điêu khắc Việt Nam đương đại cùng diễn giả Thái Nhật Minh.

0

29 Dec 2019 - A private event where you can talk about sadness/loneliness/pain ----- 29/12/2019 - Một sự kiện riêng tư nơi bạn có thể nói về nỗi buồn/sự cô đơn/niềm đau

0

16 Nov - A discussion with three artists Aung Myat Htay, Ha Dao and Nguyen L.Chi about their art practice ----- 16/11 - Buổi trò chuyện cùng ba nghệ sĩ Aung Myat Htay, Hà Đào và Nguyễn L.Chi về thực hành nghệ thuật của họ

0

13 Nov - Artist Jennifer Vanderpool will discuss how she developed her practice drawing on her immigrant family's working-class story in the US ----- 13/11 - Nghệ sĩ Jennifer Vanderpool thảo luận về cách cô phát triển thực hành nghệ thuật dựa trên câu chuyện về gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động của cô tại Mỹ

0

02 Nov - A talk with designer Vu Ta Linh and architect Doan Thanh Ha on contemporary architecture and fashion design ----- 02/11 - Buổi trò chuyện cùng nhà thiết kế thời trang Vũ Tạ Linh và kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà về thời trang và kiến trúc hiện đại

0

02 Nov - A presentation and discussion with the four artists Dang Hong Anh, Duong Nguyen Hoai Nam, Minja Gu and Quynh Dong within Heritage Space's Month of Arts Practice ----- 02/11 - Buổi thuyết trình và thảo luận cùng các nghệ sĩ Đặng Hồng Anh, Dương Nguyên Hoài Nam, Minja Gu và Quỳnh Đông trong khuôn khổ Tháng thực hành nghệ thuật của Heritage Space

0

31 Oct - A discussion on curating experimental/conceptual art exhibitions in urban environments with curator Pil Joo Jung from South Korea ----- 31/10 - Buổi thảo luận về công việc giám tuyển triển lãm thực nghiệm/ý niệm trong môi trường đô thị cùng giám tuyển Pil Joo Jung (Hàn Quốc)

Social

29,491FansLike
16,518FollowersFollow