Talk

Talk

0

21 Apr - A discussion with philosophy lecturer Pham Van Chung about Friedrich Nietzsche ----- 21/04 - Trò chuyện cùng giảng viên triết học Phạm Văn Chung về Friedrich Nietzsche

0

14 Apr - A discussion about the use of water in films and its visual effects ----- 14/04 - Buổi thảo luận về việc sử dụng yếu tố nước để tạo nên các hiệu ứng thị giác trong phim

0

10 Apr - An art talk with artist/filmmaker Raphaël Grisey and architect Alexander Eriksson Furunes ----- 10/04 - Buổi trò chuyện nghệ thuật cùng nghệ sĩ/nhà làm phim Raphaël Grisey và kiến trúc sư Alexander Eriksson Furunes

0

07 Apr - A discussion about the spreading of Franz Kafka's art and his mark in Vietnamese literature ----- 07/04 - Trò chuyện về sức lan tỏa của nghệ thuật Franz Kafka và dấu ấn của ông trong nền văn học Việt Nam

0

08 Apr - An introduction to the history, meaning and application of calligraphy by Dao Huy Hoang ----- 08/04 - Trò chuyện về lịch sử, ý nghĩa và tính ứng dụng của calligraphy cùng diễn giả Đào Huy Hoàng

0

31 Mar - A discussion focuses on one key element of the movie frame ----- 31/03 - Buổi thảo luận về một yếu tố quan trọng thường xuất hiện trong các khung hình điện ảnh

0

24 Mar - A discussion with painter Roisin Keown and pianist Vu Tu Cau about improvisation in abstract painting and jazz music ----- 24/03 - Buổi trò chuyện cùng họa sĩ Roisin Keown và nhạc sĩ Vũ Tú Cầu về tính ngẫu hứng trong tranh trừu tượng và nhạc Jazz

0

05 Mar - 14 Apr - Exhibitions, discussions, film screenings and art performances about the life and work of Franz Kafka ----- 05/03 - 14/04 - Triển lãm, tọa đàm, chiếu phim và biểu diễn nghệ thuật về cuộc đời và sự nghiệp nhà văn Franz Kafka

0

17 Mar - An discussion with an artist who focuses her practice around traditional Vietnamese silk painting ----- 17/03 - Trò chuyện cùng Lê Hoàng Bích Phượng, nghệ sĩ tập trung sáng tạo với tranh lụa truyền thống Việt Nam

0

11 Mar - An introduction to significant female artists in the field of social art from the 20th century to present ----- 11/03 - Giới thiệu những nữ nghệ sĩ quốc tế tiêu biểu của trường phái nghệ thuật kết nối xã hội từ thế kỷ 20 đến nay

Social

24,674FansLike
15,288FollowersFollow