Talk

Talk

0

05 Jan - A discussion about the relation between literary reading and empathy ----- 05/01 - Buổi trò chuyện về mối liên hệ giữa văn chương và lòng thấu cảm

0

14 Jan 2018 - A discussion with the creator of the ceramic mosaic mural on Hanoi's Red River Dyke ----- 14/01/2018 - Trò chuyện cùng tác giả của sáng kiến làm tranh tường gốm trên đê sông Hồng, Hà Nội

0

20 Dec - A discussion on Vietnam's ancient wooden matrixes with the Sino-Nom researcher Nguyen Dinh Hung ----- 20/12 - Thảo luận về những tấm gỗ khắc chữ ngược (mộc bản) còn tồn tại ở Việt Nam cùng nhà nghiên cứu Hán-Nôm Nguyễn Đình Hưng

0

26 Nov - Discussion with Indian artist Baptist Coelho on the narratives of war ----- 26/11 - Buôi trò chuyện cùng nghệ sỹ Ấn Độ Baptist Coelho về những câu chuyện chiến tranh

0

15 Nov - Art talk with filmmaker Siu Pham, director of the documentary-fiction film "On the Endless Road" ------ 15/11 - Buổi trò chuyện nghệ thuật cùng nhà làm phim Síu Phạm, đạo diễn bộ phim tài liệu-hư cấu "Con đường trên núi"

0

04 Nov - HCMC - A series of panel discussions which engages the landscape of experimental contemporary art practice in Vietnam since 1975 ----- 04/11 - TP HCM - Chuỗi toạ đàm nhìn lại quang cảnh nghệ thuật thử nghiệm tại Việt Nam từ sau 1975 tới nay

0

25 Oct - Discussion with artist Phi Phi Oanh on Vietnamese lacquer painting within the framework of "Month of Arts Practice" by Heritage Space ----- 25/10 - Trò chuyện cùng nghệ sỹ Phi Phi Oanh về nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam trong khuôn khổ "Tháng thực hành nghệ thuật" của Heritage Space

0

22 Oct - Discussion with four French and Vietnamese artists about their art practices within the project "Month of Arts Practice" by Heritage Space ----- 22/10 - Thảo luận cùng bốn nghệ sỹ Pháp và Việt Nam trong khuôn khổ "Tháng thực hành nghệ thuật" của Heritage Space

0

20 Oct - Discussion with artist Uu Dam Tran Nguyen within the project "Month of Arts Practice" organized by Heritage Space ----- 20/10 - Buổi trò chuyện cùng nghệ sỹ Ưu Đàm Trần Nguyễn trong khuôn khổ dự án "Tháng thực hành nghệ thuật 2017" của Heritage Space

0

19 Oct - HCMC - An introduction to conceptual art by German artist Daniel Rode ----- 19/10 - TP HCM - Buổi trò chuyện về nghệ thuật ý niệm cùng nghệ sỹ người Đức Daniel Rode

Social

24,069FansLike
14,211FollowersFollow