Talk

Talk

0

09 Aug - A discussion with architect Le Phuoc Anh about Hanoi's urban characteristics through the peculiar scenery of West Lake ----- 09/08 - Buổi trò chuyện cùng KTS Lê Phước Anh về bản sắc Hà Nội thông qua cảnh quan đặc biệt của Hồ Tây

0

03 Aug - A discussion with dance artists Tran Ly Ly, Nguyen Duy Thanh, Doan Minh Hoan on bravery in art practice ----- 03/08 - Trò chuyện cùng các nghệ sĩ múa Trần Ly Ly, Nguyễn Duy Thanh và Đoàn Minh Hoàn về sự dũng cảm trong thực hành nghệ thuật

0

01 Jun - A discussion with artist Nguyen Oanh Phi Phi about a contemporary approach to Vietnamese lacquer painting ----- 01/06 - Buổi trao đổi với nghệ sĩ Nguyễn Oanh Phi Phi về một cách tiếp cận hiện đại tranh sơn mài Việt Nam

0

25 May - A discussion between two artists Lac Hoang (Vietnam) and Kian Wee (Singapore) after a one-month residency exchange in their respective countries ----- 25/05 - Buổi trao đổi giữa hai nghệ sĩ Lạc Hoàng (Việt Nam) và Kian Wee (Singapore) sau một tháng lưu trú sáng tác tại nước bạn

0

31 May - A discussion with ecological economist Spencer Phillips about environmental preservation ----- 31/05 - Trò chuyện cùng nhà kinh tế sinh thái Spencer Phillips về chủ đề bảo tồn môi trường

0

18 May - A talk with visual artist Nguyen Huy An, part of the project "Future of Traditions" ----- 18/05 - Buổi trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Huy An thuộc dự án "Tương lai của truyền thống"

0

18 May - A presentation by Eggarat Wongcharit - regional curator of Southeast Asia for Pure Gold world tour exhibition - and local guests ----- 18/05 - Buổi thuyết trình của Eggarat Wongcharit - giám tuyển khu vực Đông Nam Á cho triển lãm lưu động vòng quanh thế giới "Vàng Mười" - và các khách mời

0

10 May - A discussion with curator Tran Luong on the role of tradition on the creative path ----- 10/05 - Trò chuyện cùng giám tuyển Trần Lương về vai trò của truyền thống trên con đường sáng tạo

0

18 Apr - A talk show with experienced artists and those who are interested in dance ----- 18/04 - Một buổi chia sẻ giữa các nghệ sỹ dày dặn kinh nghiệm với những người quan tâm đến bộ môn nghệ thuật múa

0

13 Apr - Artist Nguyen The Son talks about his experiences of a one-month residency at the Worcester Art Museum (USA) ----- 13/04 - Nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn trao đổi về một tháng tham gia chương trình nghệ sĩ cư trú tại Bảo tàng Nghệ thuật Worcester (Hoa Kỳ)

Social

28,203FansLike
16,383FollowersFollow