Talk

Talk

0

17 Nov - A discussion with artist Nguyen The Hung at his exhibition "Land of Lost Wanderers" in Hanoi ----- 17/11 - Trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Thế Hùng nhân dịp trưng bày triển lãm "Miền lạc du" của anh tại Hà Nội

0

10 and 11 Nov - A discussion on Hang Trong folk paintings with artisan Le Dinh Nghien, researcher Trinh Thu Trang and collector Thanh Uy ----- 10 và 11/11 - Buổi thảo luận về tranh Hàng Trống cùng nghệ nhân Lê Đình Nghiên, nhà nghiên cứu Trịnh Thu Trang và nhà sưu tập Thanh Uy

0

21 Oct - A discussion with artists Le Phi Long, Din (Hanoi) and Haruka Saito (Japan), part of the Month of Art Practice 2018 program ----- 21/10 - Buổi trò chuyện cùng các nghệ sĩ Lê Phi Long, Din (Hà Nội) và Haruka Saito (Nhật Bản) trong khuôn khổ chương trình Tháng thực hành nghệ thuật 2018

0

13 Oct - A discussion with artists Dang Thuy Anh (Vietnam), Ryusuke Ito (Japan), and Liem-Tong (Switzerland) ----- 13/10 - Buổi thảo luận cùng các nghệ sĩ Đặng Thùy Anh (Việt Nam), Ryusuke Ito (Nhật), và Liem-Tong (Thụy Sỹ)

0

25 Sep - A discussion exploring humour on film, part of British Council Vietnam's "Heritage of Future Past" project ----- 25/09 - Buổi trò chuyện khám phá yếu tố hài hước trong phim thuộc dự án Di sản Kết nối của Hội đồng Anh

0

28 Sep - A discussion and exploration of zine culture and its history ----- 28/09 - Buổi trò chuyện khám phá văn hóa zine và lịch sử của nó

0

31 Aug - A discussion with Christopher Axe, founder of Help Hanoi's Homeless, on 'community' ----- 31/08 - Buổi trò chuyện chủ đề 'cộng đồng' của Christopher Axe, người sáng lập tổ chức giúp đỡ người vô gia cư Help Hanoi's Homeless

0

31 Aug - A discussion examining how various forms of film and music have been brought together within the context of cultural heritage ----- 31/08 - Buổi nói chuyện tìm hiểu sự phối hợp giữa các khuôn mẫu phim và âm nhạc khác nhau trong bối cảnh di sản văn hóa

0

24 Aug - A talk by artist Tsubasa Kato on his "Pull and Raise" projects around the world ----- 24/08 - Buổi trò chuyện cùng nghệ sĩ Tsubasa Kato về các dự án "Pull and Raise" (Kéo và Dựng) của anh ở khắp nơi trên thế giới

0

19 Aug - A discussion exploring the world of film archives with examples from Vietnam and the UK throughout the years ----- 19/08 - Buổi trò chuyện về thế giới của các lưu trữ phim qua các ví dụ từ Việt Nam và Anh qua các thời kỳ

Social

28,472FansLike
16,414FollowersFollow