Worthy Causes

Worthy Causes

0

05 and 06 Jan - A showcase of painting and handicrafts products made from stones by Nguyen Thi Hoa ----- 05 và 06/01 - Triển lãm tranh và các sản phẩm thủ công làm từ đá của Nguyễn Thị Hòa

0

10 - 16 Dec - A showcase of 40 paintings about Vietnam's Central Highlands and Northwest region by Vietnamese artists ----- 10 - 16/12 - Trưng bày hơn 40 tác phẩm sơn dầu, sơn mài, acrylic, tranh giấy, mực, tranh in về Tây Nguyên và Tây Bắc

0

18 Nov - A fundraising event supporting vulnerable women, youth and children in Vietnam ----- 18/11 - Sự kiện gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, thanh thiếu niên và trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam

0

09 Sep - A fundraising and book collecting event to support students in middle school and high school ----- 09/09 - Sự kiện gây quỹ và thu gom sách nhằm ủng hộ các em học sinh cấp 2 và cấp 3

0

05 May - A charity festival with many activities, workshops and concerts ----- 05/05 - Sự kiện từ thiện với nhiều hoạt động nghệ thuật lý thú, gian hàng, đồ ăn và hòa nhạc

0

03 Mar - A fundraising music show for homeless people in Hanoi, featuring the post-hardcore Ugoslabier band from Thailand ----- 03/03 - Đêm nhạc gây quỹ vì người vô gia cư tại Hà Nội với sự tham gia của ban nhạc post-hardcore Ugoslabier đến từ Thái Lan

0

21 Jan - A flea market where you can find everything you need to kick start the new year ----- 21/01 - Nơi bạn tìm thấy tất cả những gì mình cần để khởi đầu một năm mới tốt đẹp

0

03 Dec - Music performances and an art auction to raise funds for activities of the project Nhà Chống Lũ (Flood-Resistant Houses) in 2018 ----- 03/12 - Biểu diễn âm nhạc và đấu giá nghệ thuật hỗ trợ các hoạt động của dự án Nhà Chống Lũ trong năm 2018

0

15 - 24 Nov - Fundraising event for educational development projects in mountainous provinces by Nabe.Arc Group ----- 15 - 24/11 - Sự kiện gây quỹ hỗ trợ các dự án phát triển giáo dục vùng cao của nhóm thiện nguyện Nabe.Arc Group

0

09 Dec - Fundraising event for disadvantaged children living along the Red River & in the Long Bien area in HN ----- 09/12 - Sự kiện gây quỹ hỗ trợ trẻ em kém may mắn sinh sống dọc sông Hồng & trên địa bàn quận Long Biên tại HN

Social

26,446FansLike
16,170FollowersFollow