fbpx
Tags Posts tagged with "ceramic"

ceramic

0

27 Apr - 14 May - The ceramics technique yakishime, firing unglazed wares at high temperatures

0

04 - 20 Apr - Celebrating 50 years of establishing diplomatic relations between Japan and Vietnam JF

0

10 June - 24 July - Karine Guillermin will be presenting her recent works

0

10 Apr - 03 May - The full collection of 12 ceramic boots created by the late People’s Artisan Vu Thang

0

08 Dec 2021 - 15 Feb 2022 - An exhibition introducing nearly 50 artworks by two artists Trinh Vu Hieu and Bui Quoc Khanh ----- 08/12/2021 - 15/02/2022 - Một triển lãm sắp đặt gốm đương đại gần 50 tác phẩm gốm của hai nghệ sĩ Trịnh Vũ Hiếu và Bùi Quốc Khánh

0

18 - 22 Apr - 80 works created with diverse materials such as lead, charcoal, ink, pastels, crayons, watercolors on paper size from A4 to A0, and 10 sets of ceramic sculptures ----- 18 - 22/04 - 80 tác phẩm chất liệu chì, mực, than, phấn màu, sáp màu, màu nước vẽ trên giấy khổ A4 đến A0 và 10 bộ tượng gốm

0

23 Mar - 29 May - Explored, experimented, recontextualised ceramics and elevated them beyond craftsmanship ----- 23/03 - 29/05 - Khám phá, thử nghiệm, tái bối cảnh hoá đồ gốm và nâng tầm chúng lên trên cấp độ thủ công

0

12 Jan - 01 Feb - A collection of 16 local and international sculptors & painters ----- 12/01 - 01/02 - Bộ sưu tập của 15 tác giả điêu khắc, hội hoạ trong nước và quốc tế

Social

35,682FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow