fbpx
Tags Posts tagged with "Ceramics"

Ceramics

0

18 Mar - Talk show on the historical role of ceramics with the participation of a researcher and an artist ----- 18/03 - Buổi trò chuyện về vai trò của gốm trong lịch sử với sự tham gia của một nhà nghiên cứu và một nghệ sỹ

0

08 - 28 Feb - Hoa Binh - Exhibition “The Spring with Muong Paintings and Ceramics” by Phan Cam Thuong, Vu Duc Hieu and Tran Thi Thu ----- 08 - 28/02 - Hòa Bình - Triển lãm nghệ thuật “Xuân với Tranh và Gốm Mường” của Phan Cẩm Thượng, Vũ Đức Hiếu và Trần Thị Thu

0

24 Dec 2014 - 15 Jan 2015 - Exhibition featuring 25 artworks including ceramics, photographs, drawings, installations by 2 young Korean artists ----- 24/12/2014 - 15/01/2015 - Triển lãm trưng bày 25 tác phẩm bao gồm tác phẩm nghệ thuật gốm, ảnh, ký họa, tác phẩm sắp đặt của hai tác giả trẻ Hàn Quốc

0

KVT and a two day POP UP at the Art Museum ----- KVT và 2 ngày BẤT NGỜ tại Bảo tàng Mỹ thuật

0

17 - 19 Dec - Ceramics exhibition by artist Nguyen Bao Toan ----- 17 - 19/12 - Triển lãm gốm của nghệ sỹ Nguyễn Bảo Toàn

0

12 - 18 Dec - Showcase of Muong Ceramics at Module 7, the result of hard work by two artists Vu Duc Hieu and Trinh Vu Hieu ----- 12 - 18/12 - Trưng bày Gốm Mường tại Module 7, kết quả làm việc của hai họa sỹ Vũ Đức Hiếu và Trịnh Vũ Hiếu

Social

32,496FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos