Tags Posts tagged with "Exhibition"

Exhibition

0

19 and 20 Jan - A showcase of stories on the faith of Hanoi people ----- 19 và 20/01 - Trải nghiệm các hoạt động thể hiện những câu chuyện về niềm tin của người Hà Nội

0

15 - 23 Jan - A showcase of 60 artworks inspired by the Year of the Pig by 33 Vietnamese contemporary artists ----- 15 - 23/01 - Trưng bày 60 tác phẩm lấy chủ đề năm Hợi của 33 họa sĩ đương đại Việt Nam

0

18 Jan - 18 Feb - A solo exhibition by one of the most proficient print artists in Vietnam today ----- 18/01 - 18/02 - Triển lãm cá nhân của một trong những nghệ sĩ đồ họa in xuất sắc nhất Việt Nam ngày nay

0

10 - 16 Jan - A showcase of 44 paintings and ceramic artworks by 4 Vietnamese artists Nguyen Quang Hung, Le Pham Hien, Duong Ha, Khong Do Duy ----- 10 - 16/01 - Trưng bày 44 tác phẩm tranh và gốm của 4 họa sĩ Nguyễn Quang Hưng, Lê Phạm Hiền, Dương Hà, Khổng Đỗ Duy

0

01 Jan - 28 Feb - Exhibition of illustrations from the book "Les Expériences-clés des Petits Débrouillards" for children ----- 01/01 - 28/02 - Triển lãm tranh minh họa từ cuốn sách "Cùng em làm thí nghiệm khoa học" dành cho trẻ em

0

05 - 12 Jan - An annual quilted coats exhibition by fashion designer Trinh Bich Thuy ----- 05 - 12/01 - Triển lãm áo bông chần thường niên của nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy

0

05 and 06 Jan - A showcase of painting and handicrafts products made from stones by Nguyen Thi Hoa ----- 05 và 06/01 - Triển lãm tranh và các sản phẩm thủ công làm từ đá của Nguyễn Thị Hòa

0

27 Dec 2018 - 04 Jan 2019 - An exhibition celebrating 40 years of the Faculty of Art Theory, History and Criticism at the Vietnam University of Fine Arts ----- 27/12/2018 - 04/01/2019 - Triển lãm kỉ niệm 40 năm khoa Lý luận, Lịch sử và Phê bình nghệ thuật trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

0

25 - 31 Dec - A showcase of 70 paintings and sketches by the late Vietnamese painter Nguyen Sy Ngoc ----- 25 - 31/12 - Trưng bày 70 tác phẩm tranh và kí họa của cố họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc

0

27 Dec 2018 - 30 Jun 2019 - Showcase of an installation work using pebbles by artist Yen Nang ----- 27/12/2018 - 30/06/2019 - Triển lãm tác phẩm sắp đặt sử dụng đá cuội của nghệ sĩ Yên Năng

Social

26,452FansLike
16,170FollowersFollow