fbpx
Tags Posts tagged with "[:en]Exhibition[:vi]Triển lãm[:]"

[:en]Exhibition[:vi]Triển lãm[:]

0

09 - 23 Nov - A showcase of 24 artworks, mostly of mixed media, by Vietnamese artist Nguyen The Hung ----- 09 - 23/11 - Triển lãm 24 tác phẩm sử dụng chất liệu tổng hợp (mixed media) của nghệ sĩ Nguyễn Thế Hùng

0

Art critic Pham Long writes about the exhibition "Dancing colours of nature" by Hoang Dinh and Sommak Chaituch in Hanoi ----- Bài viết của nhà phê bình Phạm Long về triển lãm "Vũ điệu sắc màu" của Hoàng Định và Sommak Chaituch tại Hà Nội

0

28 Oct - 06 Nov - A showcase of 14 large oil paintings by Hoang Dinh and Somsak Chaituch ----- 28/10 - 06/11 - Trưng bày 14 tác phẩm sơn dầu khổ lớn của Hoàng Định và Somsak Chaituch

0

09 Nov - 31 Dec - Showcase of some photos from the photo book "Vietnam Pagodas" by French photographer Nicolas Cornet ----- 09/11 - 31/12 - Triển lãm một số tác phẩm từ sách ảnh "Chùa Việt Nam" của nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet

0

16 - 29 Oct - An exhibition by photographer Barbara Klemm documenting the path to the reunification of Germany ----- 16 - 29/10 - Triển lãm của nhiếp ảnh gia Barbara Klemm ghi lại hành trình đến ngày thống nhất của nước Đức

0

21 - 23 Sep - A showcase of 101 paintings by the late Vietnamese artist Le Van Xuong, most of them about Hanoi during 1940-1950 ----- 21 - 23/09 - Triển lãm 101 bức tranh của cố nghệ sĩ Lê Văn Xương, phần lớn về Hà Nội những năm 1940-1950

0

14 Sep - 31 Oct - An encounter between poetic and visual expressions, created by Christian Hadengue, Le Thua Tien and Mark Lockett ----- 14/09 - 31/10 - Triển lãm nhóm của Christian Hadengue, Lê Thừa Tiến và Mark Lockett thể hiện sự giao thoa trong biểu đạt văn chương và hội họa

0

25 Aug - 07 Sep - An exhibition exploring the potential harmony between art and technologies in modern day ----- 25/08 - 07/09 - Triển lãm khám phá tiềm năng của sự hài hòa giữa nghệ thuật và công nghệ thời hiện đại

0

15 Jun - 06 Jul - An exhibition by two young sculptors Thai Nhat Minh and Tran An ----- 15/06 - 06/07 - Triển lãm của hai nhà điêu khắc trẻ Thái Nhật Minh và Trần An

1

15 Jun - 14 Jul - A showcase of 60 Expressionism artworks by artist Le Minh Duc ----- 15/06 - 14/07 - Triển lãm cá nhân trưng bày 60 tác phẩm theo trường phái biểu hiện của nghệ sĩ Lê Minh Đức

Social

35,205FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow