fbpx
Tags Posts tagged with "Festival"

Festival

0

21 Nov - The first three episodes looking back on the festival's journey over the years ----- 21/11 - Ba số đầu tiên nhìn lại hành trình của liên hoan qua ba mùa

0

18 - 19 Nov - Discussing elements that are “restraining” creativity in defined categories ----- 18 - 19/11 - Cùng nhau thảo luận những yếu tố đang “trói buộc” sự sáng tạo vào một khuôn khổ

0

20 Nov - Circular design concepts will be explained through practical questions from the audience in order to bolster the understanding of sustainable creative design ----- 20/11 - Giải đáp các câu hỏi thực tế từ khán giả nhằm củng cố một nhận thức chung về hoạt động thiết kế sáng tạo bền vững tại Việt Nam

0

17 Nov - The importance of art direction in relation to visual communications products ----- 17/11 - Tầm quan trọng của định hướng mỹ thuật đối với các sản phẩm truyền thông bằng hình ảnh

0

19 Nov - Talk with founder Styleline ----- 19/11 - Trò chuyện với nhà sáng lập Styleline

0

14 & 21 Nov - A grassroots event to combat Wikipedia’s biases ----- 14 & 21/11 - Một sự kiện nhằm đẩy lùi khuynh hướng một chiều của Wikipedia

0

19 Nov - Talk with founder and CEO of Coco Dressing Room ----- 19/11 - Trò chuyện với nhà sáng lập và CEO của Coco Dressing Room

0

16 Nov - The importance of art direction in relation to visual communications products ----- 16/11 - Tầm quan trọng của định hướng mỹ thuật đối với các sản phẩm truyền thông bằng hình ảnh

0

07 Nov - The first three episodes looking back on the festival's journey over the years ----- 07/11 - Ba số đầu tiên nhìn lại hành trình của liên hoan qua ba mùa

0

13 Nov - The walk will bring you new 'discoveries' on these well-known streets of Hanoi ----- 13/11 - Chuyến đi sẽ mang đến cho bạn những 'phát hiện' mới thú vị về các khu phố nổi tiếng của Hà Nội

Social

32,510FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos