fbpx
Tags Posts tagged with "Le Brothers"

Le Brothers

0

18 July - 21 Nov - The latest art project of Le Ngoc Thanh and Le Duc Hai, as known as Le Brothers ----- 18/07 - 15/08 - Dự án nghệ thuật mới nhất của Lê Brothers

0

28 Nov - 06 Dec - This exhibition showcases 19 paintings and 4 large ceramic jars in a project of Le Brothers ----- 28/11 - 06/12 - Triển lãm này giới thiệu 19 bức tranh và 04 chum gốm lớn thuộc dự án của Le Brothers

0

Featuring Vietnamese artists and art works in Singapore Biennale 2013 ----- Nhìn lại các nghệ sĩ và tác phẩm Việt Nam tại Singapore Biennale 2013

0

24 Oct - 16 Feb - Singapore Biennale 2013 with the participation of Vietnamese artists and curators ----- 24/10 - 16/02 - Singapore Biennale 2013 với sự tham gia của các họa sĩ và giám tuyển Việt Nam

Social

32,706FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos