fbpx
Tags Posts tagged with "Lecture"

Lecture

0

19 June - The 5th lecture of mini lecture series Close-up Japan ----- 19/06 - Bài giảng trực tuyến thứ 5 thuộc chuỗi bài giảng Close-up Japan

0

26 May - The lecture features two speakers: Stanislas Turcon and Thomas Lacour-Veyranne ----- 26/05 - Bài giảng có sự tham gia của hai diễn giả: Stanislas Turcon và Thomas Lacour-Veyranne

0

15 Nov - An introduction to Vietnam’s home grown sacred animal ----- 15/11 - Giới thiệu về linh vật truyền thông của Việt Nam

0

24 Oct - This lecture is a part of the mini lecture series “Close-up Japan” ----- 24/10 - Chương trình nằm trong chuỗi bài giảng “Close-up Japan” về nghiên cứu Nhật Bản

0

01 - 30 Aug - The 200th anniversary of the death of the famous Vietnamese poet Nguyen Du (1765 - 1820) ----- 01 - 30/08 - Kỷ niệm 200 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du (1765 - 1820)

0

26 May - Lecture 3 of a lecture series by various scholars on Buddhism ----- 26/05 - Buổi 3 của khóa giảng được thực hiện bởi nhiều học giả về đạo Phật

0

23 and 25 Jun - HCMC - "Can community be a viable alternative way of life, economy and desire?" - Explore the importance of community in modern times with architect and urbanist Marco Kusumawijaya ----- 23 và 25/06 - TP HCM - "Liệu cộng đồng có thể trở thành một lựa chọn cho cuộc sống, cho nền kinh tế và các khát vọng được không?" - Khám phá tầm quan trọng của cộng động trong thời hiện đại với kiến trúc sư - nhà đô thi học Marco Kusamawijaya

0

16 May - Lecture and guided tour of exhibition "New Painting from Germany" with curator Dr. Marc Wellmann ----- 16/05 - Thuyết trình và hướng dẫn thăm quan triển lãm "Hội họa mới từ Đức" cùng giám tuyển TS. Marc Wellmann

Social

32,330FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos