fbpx
Tags Posts tagged with "movement"

movement

0

25 Dec - Usual basic workshop - Theatre, Movement, Sound, Yoga, Writing and Art adapted to online platform ----- 25/12 - Các workshop cơ bản thông thường - Kịch, Chuyển động, Âm thanh, Yoga, Viết và Vẽ trực tuyến

0

08 Nov - A workshop on the languages of movement, storytelling and drawing ----- 08/11 - Tìm hiểu về ngôn ngữ của chuyển động, kể chuyện và hội họa để giúp người tham gia khám phá và bày tỏ bản thân

0

07 July - 12 July - Exhibition of works that include but not limited to: visual, audio, design, literature, movement and gastronomy ----- 07/07 -12/07 - Các tác phẩm bao gồm nhưng không giới hạn ở mặt: hình ảnh, âm thanh, thiết kế, văn học, chuyển động và ẩm thực.

Social

32,718FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos