Tags Posts tagged with "performance art"

performance art

0

17 - 21 Nov - Hue - Exhibition about the dreamy Hue with with the participation of 33 artists and several new art forms ----- 17 - 21/11 - Huế - Triển lãm về sự mơ mộng của Huế với sự tham gia của 33 nghệ sỹ và nhiều loại hình nghệ thuật

0

24 Jul - Artist Patricia Nguyen presenting about her experience and knowledge in performance art ----- 24/07 - Nghệ sỹ Patrica Nguyễn chia sẻ về nghệ thuật của cô và các kinh nghiêm, kiến thức trong nghệ thuật trình diễn

0

Artist Nguyen Phuong Linh attends the 20th Nippon International Performance Art Festival in Japan ----- Nghệ sĩ Việt Nam Nguyễn Phương Linh tham dự Liên hoan Nghệ thuật Trình diễn Quốc tế Nippon lần thứ 20 tại Nhật Bản

0

08 - 23 Jun - Hue - The complex of oil paintings on canvas, installation and performance by artist Hoang Anh ----- 08 - 23/06 - Huế - Chuỗi các tác phẩm tranh sơn dầu, sắp đặt và trình diễn của nghệ sỹ Hoàng Anh

0

11 - 22 Mar - Artist Nguyen Quoc Thanh taking part in the international performance art festival in 3 cities of Japan ----- 11 - 22/03 - Nghệ sĩ Nguyễn Quốc Thành tham dự Liên hoan nghệ thuật trình diễn quốc tế tại 3 thành phố của Nhật Bản

0

07 Mar - Deadline to apply for an annual festival of theatre, dance, music, visual arts and mixed media in Singapore ----- 07/03 - Hạn chót ứng tuyển Liên hoan thường niên tại Singapore, bữa tiệc của ca kịch, múa , âm nhạc, nghệ thuật thị giác và nhiều hình thức nghệ thuật khác

0

10 Mar - Deadline to apply for the award to be exhibited in Frieze Art Fair London ----- 10/03 - Hạn chót nộp tác phẩm tham dự để được triển lãm tại Hội chợ Nghệ thuật Frieze Luân Đôn 2014

0

30 Jan - 15 Feb - Vietnamese artists at Festival in Toulouse as part of Vietnamese Year in France 2014 ----- 30/01 - 15/02 - Các nghệ sĩ Việt Nam tham dự Liên hoan tại thành phố Toulouse trong khuôn khổ năm Việt Nam tại Pháp 2014

0

20 Sep - Art talk about performative art forms with Tuan Mami ----- 20/09 - Buổi nói chuyện về thực hành nghệ thuật mang tính thử nghiệm với Tuấn Mami

0

07 - 09 Aug - Performance art with Japanese and Vietnamese artists at Nha San Collective ----- 07 - 09/08 - Trình diễn nghệ thuật với các nghệ sỹ Việt Nam và Nhật Bản tại Nhà Sàn Collective

Social

29,506FansLike
16,527FollowersFollow