fbpx
Tags Posts tagged with "poetry"

poetry

0

17 Aug - A poetry and music performance ----- 17/08 - Trình diễn thơ đa phương tiện

0

13 Mar - 06 June - The first exhibition of 2021 and a special display for the Galeria ----- 13/03 - 06/06 - Triển lãm mở màn năm 2021 và trưng bày đặc biệt cho Galeria

0

01 - 20 Mar - Poetic prints of young (Vietnamese) writers and artists in Vietnam ----- 01 - 20/03 - Ấn phẩm thơ của những người viết (tiếng Việt) và người trẻ làm nghệ thuật ở Việt Nam

0

26 Dec - 28 Feb - Exhibition and book launching of Dang Dinh Hung ----- 26/12 - 28/02 - Triển lãm và ra mắt sách của Đặng Đình Hưng

0

14 Jul - A reading party hosted by AJAR - a bilingual journal and independent small press based in Hanoi ----- 14/07 - Tiệc đọc của AJAR - một tạp chí văn chương và nghệ thuật song ngữ độc lập tại Hà Nội

0

06 Aug - Di Li, popular Vietnamese author and translator, will have a conversation with Dick Gebuys, Dutch poet, historian, playwright at Bookworm ----- 06/08 - Di Li, tác giả và dịch giả được mến mộ, trò chuyện với Dick Gebuys, nhà thơ, sử gia, nhà soạn kịch Hà Lan tại Bookworm

0

30 May - 30 Jun - Painting/photo/poetry exhibition by Eric Huynh, Marie-Cécile Marques and Ton That Thanh Van ----- 30/05 - 30/06 - Triển lãm tranh/ảnh/thơ của Eric Huynh, Marie-Cécile Marques & Tôn Thất Thanh Vân

0

17 Apr - A literary event with Claire Barnard's poems, Jacques Smit's short films and Stephen Hoang's music ----- 17/04 - Sự kiện văn học với thơ của Claire Barnard, phim ngắn của Jacques Smit và âm nhạc của Stephen Hoang

0

10 - 24 Apr - Showcase of a collaborative project of poetry and painting between Kaitlin Rees and Baptiste Gilloz, with Nha Thuyen as translator ----- 10 - 24/04 - Trưng bày dự án kết hợp giữa thi ca và hội họa của Kaitlin Rees và Baptiste Gilloz, với sự tham gia phiên dịch của Nhã Thuyên

0

26 Sep - Come to the bilingual poetry evening with American author / poet John Balaban ----- 26/09 - Hãy tới với đêm thơ song ngữ với tác giả / nhà thơ John Balaban

Social

32,495FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos