fbpx
Tags Posts tagged with "Prints"

Prints

0

21 Dec 2014 - 05 Jan 2015 - An exhibition featuring 20 printed paintings by Carolyn Muskat (US) ----- 21/12/2014 - 05/01/2015 - Triển lãm trưng bày 20 bức tranh in của nghệ sỹ Carolyn Muskat đến từ Mỹ

0

14 Sep - 19 Oct - Five print-making aritsts participate in exhibition in Belgium ----- 14/09 - 19/10 - Năm nghệ sỹ tranh in Việt Nam tham gia triển lãm tranh in tại Bỉ

0

29 Aug - 17 Sep - Hue - Workshop and Exhibition of Printmaking ----- 29/08 - 17/09 - Huế - Workshop và triển lãm về đồ họa

0

04 - 17 Dec - Paintings, prints and sculpture exhibition of two sisters ----- 04 - 17/12 - Triển lãm tranh, tượng và ảnh của hai chị em

0

25 Nov - 01 Jan - HCMC - Two exhibitions as parts of a project "Chi Toi" will be held in San Art ----- 25/11 - 01/01 - TP HCM - Hai triển lãm nằm trong dự án "Chị tôi" được tổ chức tại Sàn Art

0

16 Sep - 22 Nov - Exhibition in Moscow to celebrate 1000th anniversary of Thang Long - Ha Noi ----- 16/09 - 22/11 - Triển lãm tại Moscow kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

0

16 May - New exhibition with engravings by José Maria Cano, Goya and Picasso ----- 16/05 - Triển lãm mới với các tác phẩm tranh in của José Maria Cano, Goya và Picasso

0

08 & 09 May - 20 new works in Goodall's solo show ----- 08 & 09/05 - 20 tác phẩm mới trong triển lãm cá nhân của Goodall

0

Balmoral Scholarships looking for artists working from the disciplines of painting, sculpture, installation, drawing, graphic arts, design, photography, video as well as from new media and landscape art ----- Học bổng cư trú Balmoral dành cho các nghệ sĩ hội họa, điêu khắc, sắp đặt, bản vẽ, khắc, thiết kế, nhiếp ảnh, video, nghệ thuật đa phương tiện đương đại, và nghệ thuật không gian

0

Change of Exhibition Opening date & Deadline extension ----- Thay đổi thời gian Khai mạc Triển lãm & gia hạn nộp tác phẩm

Social

34,315FollowersLike
2,243FollowersFollow
16,681FollowersFollow

Images & Videos